מערכת שעות תואר שני - סמסטר ב', תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשפ"ב

לימודי חובה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.2322.01 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2210.01 כלכלת עסקים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2213.01 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר פפרמן טליה
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2214.01 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2210.10 ת' לקב' 01 - כלכלת עסקים תרגיל ו 12:15-11:00
ב' 1231.2416.01 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2410.02 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2322.02 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2411.02 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2416.02 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2410.20 ת' לקב' 02 - ניהול המימון תרגיל ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.02 ניהול השיווק שיעור ד"ר כותן ניר אסנת
ו 13:45-11:00
ב' 1231.2210.03 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ג 18:30-15:45
ב' 1231.2322.03 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2412.03 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2210.30 ת' לקב' 03 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2321.30 ת' לקב' 03 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2321.03 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 13:45-11:00
ב' 1231.2410.04 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ג 18:30-15:45
ב' 1231.2213.04 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2214.04 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2321.04 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2321.40 ת' לקב' 04 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2410.40 ת' לקב' 04 - ניהול המימון תרגיל ו 13:45-12:30
ב' 1231.2210.42 כלכלת עסקים שיעור גב' עופר גליה
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2413.42 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2210.24 ת' לקב' 42 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2416.42 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 10:45-09:30
ב' 1242.3213.42 ניהול פרויקטים טכנולוגיים שיעור מר אברהמי נתן
ו 13:45-11:00 303 רקנאטי מחצית I
ב' 1231.2412.42 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ו 13:45-11:00 מחצית II
ב' 1231.2214.06 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.06 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2210.06 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2410.06 ניהול המימון שיעור ד"ר לוי ארז
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2410.60 ת' לקב' 06 - ניהול המימון תרגיל ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.60 ת' לקב' 06 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2210.07 כלכלת עסקים שיעור ד"ר שני עדי
ד 18:30-15:45
ב' 1231.2211.07 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר יאור עינת
ד 21:30-18:45
ב' 1231.2411.07 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רבינוביץ חן
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2412.07 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2211.70 ת' לקב' 07 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.70 ת' לקב' 07 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2214.08 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.08 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2413.08 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ד 21:30-18:45
ב' 1231.2211.08 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור גב' אפוטה-שפר נטלי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2322.08 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2211.80 ת' לקב' 08 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2214.64 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
א 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.64 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
א 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2413.64 ניהול השיווק שיעור גב' ידין דינה
א 21:30-18:45
ב' 1231.2210.64 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2210.46 ת' לקב' 09 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2322.64 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 13:45-12:30
לימודים מתקדמים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.3021.01 ניהול שרשראות אספקה שיעור ד"ר שמיר נועם
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3242.01 מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech שיעור פרופ' וייס דן
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1261.3243.01 אקטואריה שיעור מר ברנדט עופר
ה 18:30-17:15 253 רקנאטי
ב' 1231.3340.03 ניהול פיננסי שיעור פרופ' לנגברג ניסן
ב 18:30-15:45
ב' 1231.3340.04 ניהול פיננסי שיעור פרופ' לנגברג ניסן
ג 18:30-15:45
ב' 1231.3341.03 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור ד"ר פרנקל סיון
א 20:00-17:15
ב' 1231.3341.04 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור ד"ר פרנקל סיון
ה 18:30-15:45
ב' 1231.3344.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ד"ר בלפר נעמי
א 21:30-20:15
ב' 1231.3352.01 ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע שיעור מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית
ד 20:00-18:45
ב' 1231.3361.01 ב"נ בשוקי הון - תמחור אג"ח שיעור ד"ר גליל כורש
ד 21:30-20:15
ב' 1231.3362.01 ניתוח והשקעות נדל"ן שיעור מר כץ שגיא
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3364.01 שוקי הון ונדל"ן שיעור מר שחר ירון
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.7310.01 פרויקט: נדל"ן בינלאומי פרויקט פרופ' בן-שחר דני
מר צימרינג ישראל
ג 18:30-15:45
ב' 1231.3375.02 מימון התנהגותי שיעור ד"ר דישטניק דוד
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3376.01 אסטרטגיות ארביטראז': יישום בשוק האג"ח להמרה שיעור ד"ר נוימן יגאל
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3387.01 נושאים עדכניים במימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3396.01 מטבעות קריפטו ומימון מבוזר שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3398.01 יסודות בהנדסת מבנים שיעור מר סינגר יאיר
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3552.01 ניתוח דוחות וערך נדל"ן ב' שיעור ד"ר שלום רחל
רו"ח אוסטרובסקי יבגני
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3553.01 יסודות מדידה ומיפוי שיעור מר ליובישר חגי
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3553.10 תרגיל לקב' 01 - יסודות מדידה ומיפוי תרגיל מר ליובישר חגי
ו 10:45-08:00 מחצית I פעם בשבועיים
ב' 1231.3555.01 כלכלה עירונית שיעור ד"ר שלום רחל
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3555.10 תרגול לקב' 01 - כלכלה עירונית תרגיל ו 10:45-08:00 מחצית I פעם בשבועיים
ב' 1231.3850.01 יישומים טכנולוגיים בעולם המימון שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז
ג 18:30-17:15
ב' 1231.3852.01 פתרונות פינטק לצרכנים שיעור ד"ר שטאובר אסף
א 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3855.02 מבוא לפינטק שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3855.03 מבוא לפינטק שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3856.01 מבוא למודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין שיעור מר קפלן משה
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3857.01 רגולציה בפינטק שיעור רו"ח אדסמן אילנית
רו"ח קרמר יבגניה
א 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3858.01 איומי סייבר והונאות בעולם הפינטק שיעור מר בלטוש אלכס
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3860.01 בלוקצ'יין למתקדמים שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.7301.03 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר מופקדי טל
ד 18:30-15:45
ב' 1231.7301.04 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט רו"ח ברוורמן עודד
ה 21:30-18:45
ב' 1231.3402.02 תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי שיעור פרופ' דנציגר שי
ג 21:30-18:45 (לשעבר: התנהגות צרכנים)
ב' 1231.3412.02 Pricing Strategy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ג 18:30-15:45 English; 1st half
ב' 1231.3443.02 ניהול מותגים שיעור ד"ר כותן ניר אסנת
ה 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3458.01 שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים שיעור מר גלי מיכאל
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3460.01 הרצת קמפיין שיווקי במדיה החברתית שיעור גב' רשיש לימור
ה 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.7401.02 פרויקט: תקשורת שיווקית משולבת פרויקט ד"ר סר בן-עמי מיכל
ה 21:30-18:45
ב' 1231.7402.03 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ה 18:30-15:45
ב' 1231.3619.03 אסטרטגיה לתאגידים שיעור פרופ' כרמלי אבי
ד 18:30-15:45 מחצית I (לשעבר ניהול אסטרטגי)
ב' 1231.3620.02 אסטרטגיה תחרותית שיעור פרופ' יחזקאל ירון
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3620.03 אסטרטגיה תחרותית שיעור פרופ' יחזקאל ירון
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3622.01 ניתוח ענפים שיעור ד"ר רפאלי יוחאי
ד 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3635.03 חדשנות אסטרטגית שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
א 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3640.01 דיני קניין רוחני שיעור ד"ר רחום-טוויג עמרי
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3650.01 התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל שיעור ד"ר כהן אסף
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3651.01 בין מנהלי עסקים לרגולטורים כלכליים שיעור עו"ד שטרום דרור
ב 18:30-15:45 מחצית II (לשעבר רגולציה במשק הישראלי)
ב' 1231.3652.01 עשיית עסקים בשווקים מתפתחים שיעור Adv. Zingher Tally
א 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3653.02 סימולציה עסקית שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
א 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3654.01 ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות שיעור מר רוזנברג אהוד
ד 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3655.02 הון סיכון וחדשנות פתוחה שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ג 21:30-18:45 מחצית I (לשעבר מימון יזמות)
ב' 1231.3660.01 עקרונות בניהול ובמדיניות חדשנות שיעור ד"ר הראל רונן
ה 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3663.01 דיפלומטיה כלכלית ואומנות הכניסה לשווקים בינ"ל שיעור מר גוטמן אורי
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3667.01 השקעות עם אימפקט – איך עושים את זה? שיעור גב' גורן ג'קי
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3669.01 עסקים ותקשורת בעידן השקיפות שיעור רו"ח בר און אלונה
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3671.01 חשיבה רשתית במנהל עסקים שיעור ד"ר פרסיץ דותן
א 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3672.02 יזמות טכנולוגית שיעור ד"ר הראל שי
ה 20:00-18:45
ב' 1231.7602.01 פרויקט: ניתוח נתונים באסטרטגיה פרויקט פרופ' אטר איתי
א 21:30-18:45
ב' 1231.3722.01 פרויקט: יעוץ אסטרטגי לחברות ולמיזמי אימפקט פרויקט גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45
ב' 1231.3725.01 מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית שיעור גב' גורן ג'קי
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3728.01 בריאות כמרכיב בחוסן הלאומי של אומות שיעור פרופ' קטורזה אלדד
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3729.01 סין והודו במרקם העסקי הגלובלי שיעור פרופ' אריאב גדי
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3730.01 ניהול כישרונות ארגוניים גלובליים שיעור ד"ר אביגדור גיגר טלי
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3925.01 אחריות תאגידית שיעור גב' אהרוני טליה
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3948.01 חדשנות בלוקצ'יין ויעדי הקיימות של האו"ם שיעור ד"ר שנקר ינון
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.3952.01 מעבדה לסימולציה עסקית שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3953.01 שוק הקנאביס - פיתוח ויזמות עסקית שיעור מר זרחיה עומר
ה 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.7001.01 פרויקט: התנסות מעשית במנהל עסקים שיעור פרופ' סמילנסקי יונתן
ב 18:30-15:45
ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.3640.01 דיני קניין רוחני שיעור ד"ר רחום-טוויג עמרי
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1242.3213.03 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים שיעור ד"ר הולצמן ורד
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3248.01 גילוי ידע ורשתות נוירונים שיעור ד"ר ששון אילן
ד 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1242.3253.02 נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 18:30-15:45 מחצית II (לשעבר: נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע)
ב' 1242.3257.01 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי שיעור ד"ר קוזלובסקי נמרוד
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1242.3259.01 ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר שיעור ד"ר טבנסקי ליאור
א 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3264.01 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות שיעור מר טרוגן דורון משה
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3266.01 רשתות, המונים והשוק שיעור גב' רונן ולצמן יערה
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1242.3267.02 יזמות טכנולוגית שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ב 21:30-18:45
ב' 1242.3270.02 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור ד"ר אונגר משה
ד 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1242.3271.03 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור גב' אקר נועה
א 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1242.3271.04 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור גב' אקר נועה
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1242.3272.02 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור מר ליאל יותם
א 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3272.03 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1242.3273.01 מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה שיעור ד"ר מנדל יעקב
ד"ר הראל יניב
א 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1242.3274.02 ויזואליזציה של נתונים שיעור ד"ר אלבו יעל
א 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1242.3276.02 היבטים אתיים בתחום ביג דאטה שיעור ד"ר פפר אהרונה
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3277.02 כריית טקסט שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1242.3279.01 האירגון הדיגיטלי שיעור ד"ר נגר יפתח
ה 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3280.01 משחוק ככלי ניהולי שיעור גב' רייכטר גנית
ד 18:30-15:45
ב' 1242.3282.02 סייבר למנהלים שיעור ד"ר מנדל יעקב
ה 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1242.3284.01 מערכות המלצה שיעור ד"ר אונגר משה
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1242.7002.03 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ג 18:30-15:45
ב' 1242.7002.04 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45
ב' 1242.7002.05 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ג 21:30-18:45
התנהגות ארגונית
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.3730.01 ניהול כישרונות ארגוניים גלובליים שיעור ד"ר אביגדור גיגר טלי
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1243.2415.04 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ד 17:00-15:45 (לשעבר 1231.2415)
ב' 1243.2103.01 שיטות מחקר התנהגותיות בניהול שיעור פרופ' במברגר פיטר
ד"ר יאור עינת
ג 21:30-18:45
ב' 1243.3014.02 ניהול גלובלי שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1243.3015.03 ניהול צוותים בארגונים שיעור ד"ר שרגא אופירה
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1243.3016.03 מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1243.3016.04 מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
א 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1243.3114.02 יחסי העסקה וארגוני עובדים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ד 18:30-17:15
ב' 1243.3125.04 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1243.3125.05 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר פרנק שחר
ו 11:00-08:15 מחצית I
ב' 1243.3125.06 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר פרנק שחר
ו 11:00-08:15 מחצית II
ב' 1243.3242.01 אסטרטגית תגמולים שיעור פרופ' במברגר פיטר
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1243.3542.02 עיצוב ארגוני שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1243.3550.02 Relocation - How to Succeed in a Global World שיעור ד"ר תדמור כרמית
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1243.3555.01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש - המשך פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 המשך של חלק א' מסמסטר א' - בסמסטר ב' מחצית I
ב' 1243.3556.01 משא ומתן מתקדם שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1243.3557.01 רגשות בארגונים שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ה 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1243.3558.01 תהליכים קבוצתיים למנהיגות אפקטיבית שיעור ד"ר שגיב תמר
ה 18:30-17:15
ב' 1243.3561.02 פיתוח מיומנויות ניהול שיעור ד"ר חן שושי
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1243.3562.01 דילמות ניהול בכיר בארגונים גלובליים שיעור מר בהרב דב
גב' בהרב נעמה
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1243.3652.01 אתיקה ואחריות בניהול שיעור ד"ר ויזל אורי
ה 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1243.7001.02 פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות פרויקט פרופ' טוקר שרון
ג 10:00-07:15
דוקטורנטים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.3387.01 נושאים עדכניים במימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3600.01 סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט באסטרטגיה סמינר פרופ' ארד אילה
ד 11:45-10:30
אב 1231.3601.01 Core Research Seminar in Managerial Behavioral Science סמינר פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ג 12:15-11:00 301 רקנאטי שנתי אחת לשבועיים; שיעור ראשון 19.10.21
אב 1231.4444.01 סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט בשיווק סמינר פרופ' שטיינהרט יעל
ב 12:15-11:00 302 רקנאטי שנתי אחת לשבועיים; שיעור ראשון 18.10.21
אב 1242.4444.01 סדנת מחקר לדוקטורנטים: נושאים מתקדמים ושיטות אמפיריות בניהול סמינר ד"ר בר-גיל שגית
ג 16:30-15:15 שנתי אחת לשבועיים; שיעור ראשון 19.10.21
ב' 1243.4444.01 סמינר מחקר בהתנהגות ארגונית לדוקטורנטים סמינר ד"ר ויזל אורי
א 20:00-18:45
מערכות בריאות שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.2210.17 ת' לקב' 77 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ד 09:30-08:15
ב' 1231.2210.77 כלכלת עסקים שיעור גב' עופר גליה
ד 13:00-10:15
ב' 1233.3001.77 ניהול האיכות בשירותי הבריאות שיעור פרופ' בליצר רן
ד"ר צימליכמן איל
ד 16:45-14:00 מחצית I
ב' 1233.2209.77 דיני בריאות שיעור עו"ד תבורי תמר
ד 20:00-17:15 מחצית I
ב' 1231.2213.77 ניהול אנשים ומע' - מיקרו שיעור פרופ' טוקר שרון
ד 16:45-14:00 מחצית II
ב' 1231.2322.77 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר לביא גיל
ד"ר נחום נורית
ד 20:00-17:15 מחצית II
מערכות בריאת שנה ב'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1233.3003.77 מנהיגות בניהול אנשים שיעור ד"ר אלרז-שפירא יעל
ד 11:00-08:15 מחצית I
ב' 1233.2210.77 ארגון שרותי הבריאות בעולם שיעור פרופ' פייר גיל
ד"ר מנדלוביץ יוסף
ד"ר אנג'ל יואל
ד 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2321.77 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר דישטניק דוד
ד 13:30-10:45
ב' 1233.3013.77 תכנון והקמת בתי חולים ושירותי רפואה שיעור ד"ר פילוסוף נירית
ד"ר בלוך יובל
ד 16:45-14:00 מחצית I
ב' 1231.2321.17 ת' לקב' 77 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל רו"ח מעיין-רבינוביץ' ניצן
ד 18:15-17:00
ב' 1233.4101.77 עבודת שדה למערכות בריאות סמינר גב' רול מיכל
ד"ר בנימין אייל יוסף
ד 21:15-18:30
פרוייקטים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.3722.01 פרויקט: יעוץ אסטרטגי לחברות ולמיזמי אימפקט פרויקט גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45
ב' 1231.7602.01 פרויקט: ניתוח נתונים באסטרטגיה פרויקט פרופ' אטר איתי
א 21:30-18:45
ב' 1231.7001.01 פרויקט: התנסות מעשית במנהל עסקים שיעור פרופ' סמילנסקי יונתן
ב 18:30-15:45
ב' 1243.3555.01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש - המשך פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 המשך של חלק א' מסמסטר א' - בסמסטר ב' מחצית I
ב' 1243.7001.02 פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות פרויקט פרופ' טוקר שרון
ג 10:00-07:15
ב' 1231.7310.01 פרויקט: נדל"ן בינלאומי פרויקט פרופ' בן-שחר דני
מר צימרינג ישראל
ג 18:30-15:45
ב' 1242.7002.03 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ג 18:30-15:45
ב' 1242.7002.04 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45
ב' 1242.7002.05 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ג 21:30-18:45
ב' 1231.7301.03 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר מופקדי טל
ד 18:30-15:45
ב' 1231.7402.03 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ה 18:30-15:45
ב' 1231.7301.04 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט רו"ח ברוורמן עודד
ה 21:30-18:45
ב' 1231.7401.02 פרויקט: תקשורת שיווקית משולבת פרויקט ד"ר סר בן-עמי מיכל
ה 21:30-18:45
מסלול מובנה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1231.2322.01 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2210.01 כלכלת עסקים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2213.01 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר פפרמן טליה
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2214.01 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2210.10 ת' לקב' 01 - כלכלת עסקים תרגיל ו 12:15-11:00
ב' 1231.2416.01 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2410.02 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2322.02 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2411.02 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2416.02 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2410.20 ת' לקב' 02 - ניהול המימון תרגיל ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.02 ניהול השיווק שיעור ד"ר כותן ניר אסנת
ו 13:45-11:00
ב' 1231.2210.03 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ג 18:30-15:45
ב' 1231.2322.03 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2412.03 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2210.30 ת' לקב' 03 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2321.30 ת' לקב' 03 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2321.03 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 13:45-11:00
ב' 1231.2410.04 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ג 18:30-15:45
ב' 1231.2213.04 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2214.04 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2321.04 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2321.40 ת' לקב' 04 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2410.40 ת' לקב' 04 - ניהול המימון תרגיל ו 13:45-12:30
ב' 1231.2210.42 כלכלת עסקים שיעור גב' עופר גליה
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2413.42 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2210.24 ת' לקב' 42 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2416.42 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 10:45-09:30
ב' 1242.3213.42 ניהול פרויקטים טכנולוגיים שיעור מר אברהמי נתן
ו 13:45-11:00 303 רקנאטי מחצית I
ב' 1231.2412.42 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ו 13:45-11:00 מחצית II
ב' 1231.2214.06 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.06 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2210.06 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2410.06 ניהול המימון שיעור ד"ר לוי ארז
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2410.60 ת' לקב' 06 - ניהול המימון תרגיל ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.60 ת' לקב' 06 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2210.07 כלכלת עסקים שיעור ד"ר שני עדי
ד 18:30-15:45
ב' 1231.2211.07 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר יאור עינת
ד 21:30-18:45
ב' 1231.2411.07 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רבינוביץ חן
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2412.07 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2211.70 ת' לקב' 07 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.70 ת' לקב' 07 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2214.08 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.08 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2413.08 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ד 21:30-18:45
ב' 1231.2211.08 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור גב' אפוטה-שפר נטלי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2322.08 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2211.80 ת' לקב' 08 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 13:45-12:30
ב' 1231.2214.64 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
א 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.64 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
א 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2413.64 ניהול השיווק שיעור גב' ידין דינה
א 21:30-18:45
ב' 1231.2210.64 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2210.46 ת' לקב' 09 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2322.64 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 13:45-12:30
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>