מערכת שעות תואר שני - סמסטר א', תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשפ"ב

לימודי חובה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1231.2416.05 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ה 17:00-15:45 404 רקנאטי
א' 1231.2410.01 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ב 18:30-15:45 303 רקנאטי
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2413.01 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 10:45-08:00 405 רקנאטי
א' 1231.2410.10 ת' לקב' 01 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 12:15-11:00 406 רקנאטי
א' 1231.2211.10 ת' לקב' 01 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' עזריה שני
ו 13:45-12:30 406 רקנאטי
א' 1231.2213.02 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1231.2214.02 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 405 רקנאטי מחצית II
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2210.02 כלכלת עסקים שיעור מר לשם מיכאל
ו 10:45-08:00 201 דן-דוד
א' 1231.2211.20 ת' לקב' 02 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' עזריה שני
ו 12:15-11:00 201 דן-דוד
א' 1231.2210.20 ת' לקב' 02 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30 201 דן-דוד
א' 1231.2214.03 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ג 18:30-15:45 302 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2213.03 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 18:30-15:45 302 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ג 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2410.03 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ו 10:45-08:00 207 דן-דוד
א' 1231.2211.30 ת' לקב' 03 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 12:15-11:00 207 דן-דוד
א' 1231.2410.30 ת' לקב' 03 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 13:45-12:30 207 דן-דוד
א' 1231.2413.04 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ג 18:30-15:45 405 רקנאטי
א' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ג 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2210.04 כלכלת עסקים שיעור ד"ר חודור מיכל
ו 10:45-08:00 203 דן-דוד
א' 1231.2210.40 ת' לקב' 04 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00 203 דן-דוד
א' 1231.2211.40 ת' לקב' 04 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 13:45-12:30 203 דן-דוד
א' 1231.2411.42 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ספיבק לירון
ב 18:30-15:45 301 דן-דוד מחצית I
א' 1242.3272.42 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור מר קרן גיא
ב 18:30-15:45 301 דן-דוד מחצית II
א' 1242.2201.42 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור ד"ר רוט עידן
ב 20:00-18:45 105/6 רקנאטי
א' 1242.2203.42 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 21:30-20:15 404 רקנאטי
א' 1231.2211.42 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ו 10:45-08:00 110 דן-דוד
א' 1231.2322.42 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר חודור מיכל
ו 12:15-11:00 110 דן-דוד
א' 1231.2211.24 ת' לקב' 42 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' הרפז שיר
ו 13:45-12:30 110 דן-דוד
א' 1231.2322.06 אסטרטגיה למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ג 18:30-15:45 002 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2412.06 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 18:30-15:45 002 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2211.06 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45 002 דן-דוד
א' 1231.2211.60 ת' לקב' 06 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 09:15-08:00 302 דן-דוד
א' 1231.2321.60 ת' לקב' 06 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל רו"ח שמעון נגה
ו 10:45-09:30 302 דן-דוד
א' 1231.2321.06 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר לוי שי
ו 13:45-11:00 302 דן-דוד
א' 1231.2321.07 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ד 18:30-15:45 זום -
א' 1231.2322.07 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר חודור מיכל
ד 20:00-18:45 זום -
א' 1231.2321.70 ת' לקב' 07 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ד 21:30-20:15 זום -
א' 1231.2214.07 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ו 10:45-08:00 303 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2213.07 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' טוקר שרון
ו 10:45-08:00 303 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2413.07 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 13:45-11:00 405 רקנאטי
א' 1231.2411.08 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ד 18:30-15:45 זום - מחצית I
א' 1231.2412.08 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ד 18:30-15:45 זום - מחצית II
א' 1231.2321.08 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ד 21:30-18:45 זום -
א' 1231.2210.80 ת' לקב' 08 - כלכלת עסקים תרגיל גב' לב עדי
ו 09:15-08:00 205 דן-דוד יינתןבאמצעות זום
א' 1231.2210.08 כלכלת עסקים שיעור פרופ' יחזקאל ירון
ו 12:15-09:30 205 דן-דוד
א' 1231.2321.80 ת' לקב' 08 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 13:45-12:30 205 דן-דוד
א' 1231.2410.64 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
א 18:30-15:45 303 רקנאטי
א' 1231.2411.64 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר רוט עידן
א 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1231.2412.64 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
א 21:30-18:45 252 רקנאטי מחצית II
א' 1231.2410.46 ת' לקב' 09 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 09:15-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2211.64 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור גב' אפוטה-שפר נטלי
ו 12:15-09:30 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2211.46 ת' לקב' 09 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 13:45-12:30 104-אולם ליאון רקנאטי
לימודים מתקדמים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1231.3010.01 שיטות אנליטיות לניהול שיעור פרופ' אביב יוסי
ב 18:30-15:45 403 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3011.01 חשיבה אסטרטגית שיעור ד"ר דיאמנט מיה
ב 18:30-15:45 303 דן-דוד מחצית I
א' 1231.3234.01 תכנוני מס בשוק ההון, חברות היי טק ומיסוי בינלאומי שיעור מר דוידוב אמיר
א 21:30-18:45 252 רקנאטי מחצית I *** הקורס בוטל***
א' 1231.3240.01 רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח שיעור רו"ח שחף משה
א 21:30-18:45 406 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3241.01 חדשנות טכנולוגית בביטוח ופיננסים שיעור גב' דורי מורלי
א 21:30-18:45 406 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3312.01 מימון וכלכלת נדל"ן שיעור פרופ' בן-שחר דני
ג 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3313.01 מימון בינלאומי שיעור ד"ר בלפר נעמי
ב 20:00-18:45 403 רקנאטי
א' 1231.3330.01 ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות שיעור ד"ר רבינוביץ יובל
ב 21:30-20:15 252 רקנאטי
א' 1231.3340.01 ניהול פיננסי שיעור ד"ר עודד יעקב
א 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.3340.02 ניהול פיננסי שיעור ד"ר עודד יעקב
ב 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור ד"ר אחיעז ארי
א 21:30-18:45 304 רקנאטי
א' 1231.3341.02 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור ד"ר אחיעז ארי
ה 21:30-18:45 254 רקנאטי
א' 1231.3368.01 תכנון עירוני ודיני תכנון ובניה שיעור ד"ר מטרני מיכל
ו 10:45-08:00 404 רקנאטי מחצית II (לשעבר היבטים משפטיים בתכנון, בניין ועסקאות נדל"ן)
א' 1231.3368.10 תרגול לקב' 01 - תכנון עירוני ודיני התכנון והבניה תרגיל ד"ר מטרני מיכל
ו 13:45-11:00 404 רקנאטי מחצית II פעם בשבועיים החל מתאריך 10.12.21
א' 1231.3371.01 Real Estate Entrepreneurship and Development שיעור מר מור ליאור
ג 18:30-15:45 252 רקנאטי English; 2 nd half
א' 1231.3372.01 מיסוי נדל"ן שיעור עו"ד עזורי אייל
ג 21:30-18:45 253 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3375.01 מימון התנהגותי שיעור ד"ר דישטניק דוד
ד 21:30-18:45 302 דן-דוד מחצית I
א' 1231.3379.01 הסדרי חוב שיעור ד"ר מופקדי טל
ד"ר שלם רועי
ג 21:30-18:45 302 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3395.01 מימון חברות הזנק שיעור ד"ר לי-לו דור
ד 21:30-18:45 301 דן-דוד מחצית II
א' 1231.3397.01 השקעות אלטרנטיביות שיעור ד"ר נוימן יגאל
ג 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3399.01 יסודות בדיני מקרקעין שיעור עו"ד אנגלרד אסף
ג 21:30-18:45 252 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3550.01 ניתוח דוחות וערך נדל"ן א' שיעור רו"ח אוסטרובסקי יבגני
ו 13:45-11:00 403 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3551.01 הערכת תשואה וקבלת החלטות בנדל"ן שיעור ד"ר שלום רחל
ג 18:30-15:45 302 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3551.10 תרגול לקב' 01 - הערכת תשואה וקבלת החלטות בנדל"ן תרגיל ד"ר שלום רחל
ו 13:45-11:00 403 רקנאטי מחצית II פעם בשבועיים החל מתאריך 3.12.21
א' 1231.3554.01 כלכלת עסקים - מקרו שיעור ד"ר שלום רחל
ו 10:45-08:00 403 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3853.01 בנקאות דיגיטלית שיעור מר בלטוש אלכס
ג 21:30-18:45 404 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3855.01 מבוא לפינטק שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז
ד 21:30-18:45 302 דן-דוד מחצית II
א' 1231.3859.01 Blockchain Foundations שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 18:30-15:45 304 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.7301.01 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ד 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.7301.02 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ה 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.3402.01 Consumer Insights and Strategic Marketing שיעור פרופ' דנציגר שי
ג 21:30-18:45 254 רקנאטי (was named Consumers Behavior) English
א' 1231.3412.01 Pricing Strategy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ג 18:30-15:45 304 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3417.01 שיווק בינלאומי וגלובלי שיעור מר גלי מיכאל
ג 18:30-15:45 302 רקנאטי מחצית I (לשעבר "יצוא ושיווק בינ"ל")
א' 1231.3421.01 Marketing Analytics שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ו 10:45-08:00 254 רקנאטי English
א' 1231.3431.01 יצירתיות וחדשנות בשיווק שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
ג 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.3435.01 שיווק ופרסום דיגיטלי שיעור ד"ר הורביץ רוני
ו 13:45-11:00 303 דן-דוד מחצית II
א' 1231.3443.01 ניהול מותגים שיעור ד"ר כותן ניר אסנת
ג 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3455.01 קמעונאות בעידן הדיגיטלי שיעור מר בר שלום רונן
ו 13:45-11:00 252 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3459.01 האתגרים שעומדים בפני סמנכ"ל השיווק שיעור ד"ר כותן ניר אסנת
מר איבגי יונתן
ג 21:30-18:45 253 רקנאטי מחצית II
א' 1231.7401.01 פרויקט: תקשורת שיווקית משולבת פרויקט ד"ר סר בן-עמי מיכל
ה 21:30-18:45 252 רקנאטי ***הקורס בוטל***
א' 1231.7402.01 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ב 21:30-18:45 408 רקנאטי
א' 1231.7402.02 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ג 18:30-15:45 403 רקנאטי
א' 1231.3619.01 אסטרטגיה לתאגידים שיעור פרופ' כרמלי אבי
א 18:30-15:45 253 רקנאטי מחצית I (לשעבר ניהול אסטרטגי)
א' 1231.3619.02 אסטרטגיה לתאגידים שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
ד 18:30-15:45 253 רקנאטי מחצית II (לשעבר ניהול אסטרטגי)
א' 1231.3620.01 אסטרטגיה תחרותית שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3635.01 חדשנות אסטרטגית שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
ב 18:30-15:45 404 רקנאטי מחצית II ***הקורס בוטל***
א' 1231.3635.02 Strategic Innovation שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
ד 21:30-18:45 253 רקנאטי English; 2 nd half
א' 1231.3637.01 יזמות וחברות הזנק שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ה 21:30-18:45 301 דן-דוד מחצית I
א' 1231.3653.01 סימולציה עסקית שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
ב 21:30-18:45 302 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3655.01 הון סיכון וחדשנות פתוחה שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ה 21:30-18:45 301 דן-דוד מחצית II (לשעבר מימון יזמות)
א' 1231.3658.01 תורת המשחקים למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 18:30-15:45 404 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3661.01 עסקים,ממשל, חברה שיעור מר פרל משה
ה 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3662.01 החקיקה הכלכלית בישראל: מדיניות, ביצוע, השלכות שיעור מר חזקיהו רוני
ב 18:30-15:45 403 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3668.01 Entrepreneurship 101 שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
ה 18:30-15:45 304 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3670.01 Using Behavioral Economics to Gain Business Insights שיעור פרופ' ארד אילה
ד 18:30-15:45 406 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3670.02 תובנות עסקיות מכלכלה התנהגותית שיעור פרופ' ארד אילה
ד 18:30-15:45 406 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3672.01 יזמות טכנולוגית שיעור ד"ר הראל שי
ד 20:00-18:45 302 רקנאטי
א' 1231.7601.01 פרויקט: נושאים מתקדמים באסטרטגיה פרויקט פרופ' כרמלי אבי
א 21:30-18:45 253 רקנאטי
א' 1231.7601.02 פרויקט: נושאים מתקדמים באסטרטגיה פרויקט ד"ר סטטנר אוריאל
א 21:30-18:45 403 רקנאטי
א' 1231.3720.01 עקרונות הייעוץ העסקי שיעור גב' גורן ג'קי
ב 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3930.01 אסטרטגיה שיווקית גלובלית שיעור פרופ' זיו יחיאל
ו 12:00-09:15 303 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3942.01 משפט העבודה בעידן הדיגיטלי שיעור שופטת לקסר אפרת
ד 18:30-15:45 404 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3951.01 אחריות מנהלים: איך להמנע מתביעות ואישומים שיעור עו"ד חנון עופר
עו"ד נוה יעל
ד 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית I
ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1242.2201.01 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור ד"ר רוט עידן
ב 18:30-17:15 302 רקנאטי
א' 1242.2201.42 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור ד"ר רוט עידן
ב 20:00-18:45 105/6 רקנאטי
א' 1242.2203.01 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 20:00-18:45 404 רקנאטי
א' 1242.2203.42 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 21:30-20:15 404 רקנאטי
א' 1242.3213.01 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים שיעור ד"ר הולצמן ורד
ד 21:30-18:45 301 דן-דוד מחצית I
א' 1242.3213.02 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים שיעור מר קרן גיא
ו 13:45-11:00 254 רקנאטי מחצית II
א' 1242.3241.01 דיני אינטרנט והגנת מידע שיעור ד"ר קוזלובסקי נמרוד
ג 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית II
א' 1242.3244.01 ניהול ידע שיעור ד"ר לוי מוריה
א 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי מחצית I
א' 1242.3253.01 נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 18:30-15:45 304 רקנאטי מחצית II (לשעבר: נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע)
א' 1242.3255.01 יזמות היי-טק שיעור גב' קפ נגה
ד 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3260.01 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור מר טרוגן דורון משה
א 18:30-15:45 253 רקנאטי מחצית II
א' 1242.3267.01 Technology Ventures שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ב 21:30-18:45 304 רקנאטי English
א' 1242.3270.01 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור ד"ר אונגר משה
ד 21:30-18:45 254 רקנאטי מחצית II
א' 1242.3271.01 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור גב' אקר נועה
א 21:30-18:45 302 דן-דוד מחצית II
א' 1242.3271.02 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור גב' אקר נועה
ב 18:30-15:45 303 דן-דוד מחצית II
א' 1242.3272.01 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור גב' דרוטמן דנה
ג 21:30-18:45 302 דן-דוד מחצית I
א' 1242.3272.42 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור מר קרן גיא
ב 18:30-15:45 301 דן-דוד מחצית II
א' 1242.3274.01 ויזואליזציה של נתונים שיעור ד"ר אלבו יעל
ב 21:30-18:45 301 דן-דוד מחצית II
א' 1242.3276.01 היבטים אתיים בתחום ביג דאטה שיעור ד"ר פפר אהרונה
ב 21:30-18:45 405 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3277.01 כריית טקסט שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ד 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית II
א' 1242.3278.01 Organization Preparation for Cybersecurity Threats שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 21:30-18:45 303 רקנאטי English; 2nd half
א' 1242.3281.01 אפיון חוויית משתמש שיעור מר צור אבירם
א 18:30-15:45 104-אולם ליאון רקנאטי מחצית I
א' 1242.3282.01 סייבר למנהלים שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 21:30-18:45 407 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3283.01 מעורבות משתמשים בסביבות וירטואליות שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ב 18:30-15:45 405 רקנאטי מחצית I
א' 1242.7002.01 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 404 רקנאטי
א' 1242.7002.02 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט גב' ליבנה נטע
ה 21:30-18:45 408 רקנאטי
א' 1242.7003.01 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
Dr. Romi Mikulinsky
א 18:30-15:45 306 רקנאטי
א' 1242.7003.02 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
Dr. Romi Mikulinsky
א 21:30-18:45 306 רקנאטי
התנהגות ארגונית
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1243.2415.01 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
א 17:00-15:45 252 רקנאטי (לשעבר 1231.2415)
א' 1243.2415.02 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ד 17:00-15:45 302 רקנאטי (לשעבר 1231.2415)
א' 1243.2415.03 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ד 18:30-17:15 302 רקנאטי (לשעבר 1231.2415)
א' 1243.2119.01 היחיד והקבוצה בארגון שיעור פרופ' במברגר פיטר
ד 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית II
א' 1243.3014.01 ניהול גלובלי שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ג 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1243.3015.01 Management of Teams שיעור ד"ר לסקי שביט
ה 21:30-18:45 306 רקנאטי English; 1st half
א' 1243.3015.02 ניהול צוותים בארגונים שיעור ד"ר לסקי שביט
ה 18:30-15:45 407 רקנאטי מחצית II
א' 1243.3016.01 Leadership שיעור ד"ר קליש יובל
א 21:30-18:45 105/6 רקנאטי English; 1st half
א' 1243.3016.02 מנהיגות שיעור ד"ר קריל יעל
ב 21:30-18:45 251 - לה"ב רקנאטי מחצית II
א' 1243.3114.01 יחסי העסקה וארגוני עובדים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
א 18:30-17:15 406 רקנאטי
א' 1243.3125.01 Managing Negotiations שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 303 רקנאטי English; 1st half
א' 1243.3125.02 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר פרנק שחר
ו 11:00-08:15 252 רקנאטי מחצית I
א' 1243.3125.03 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 404 רקנאטי מחצית II
א' 1243.3223.01 תהליכי שינוי ארגוני שיעור ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 18:30-15:45 306 רקנאטי מחצית II
א' 1243.3564.01 Human Resource Management and Employee Relations שיעור פרופ' במברגר פיטר
ד 18:30-15:45 404 רקנאטי English; 2 nd half
א' 1243.3542.01 עיצוב ארגוני שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ג 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית II
א' 1243.3550.01 Relocation - How to Succeed in a Global World שיעור ד"ר תדמור כרמית
ב 18:30-15:45 406 רקנאטי English;1st half;Admission is only open to incoming S.E.P
א' 1243.3554.01 עסקים משפחתיים- היבטים בניהול והתנהגות ארגונית שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ג 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית II
א' 1243.3555.01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 301 רקנאטי מחצית II (המשך בסמסטר ב' מחצית I)
א' 1243.3561.01 פיתוח מיומנויות ניהול שיעור ד"ר חן שושי
ג 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1243.7001.01 פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות פרויקט פרופ' טוקר שרון
ה 21:30-18:45 304 רקנאטי
דוקטורנטים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
אב 1231.3601.01 Core Research Seminar in Managerial Behavioral Science סמינר פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ג 12:15-11:00 301 רקנאטי שנתי אחת לשבועיים; שיעור ראשון 19.10.21
אב 1231.4444.01 סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט בשיווק סמינר פרופ' שטיינהרט יעל
ב 12:15-11:00 302 רקנאטי שנתי אחת לשבועיים; שיעור ראשון 18.10.21
אב 1242.4444.01 סדנת מחקר לדוקטורנטים: נושאים מתקדמים ושיטות אמפיריות בניהול סמינר ד"ר בר-גיל שגית
ג 16:30-15:15 שנתי אחת לשבועיים; שיעור ראשון 19.10.21
א' 1244.2501.01 Analytical Accounting Research סמינר Dr Kirschenheiter Micha
ג 10:45-08:00 304 רקנאטי מחצית I - המשך ביום ה'
סמינר Dr Kirschenheiter Micha
ה 10:45-08:00 303 רקנאטי מחצית I - המשך מיום ג'
מערכות בריאות שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1231.2214.77 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 13:00-10:15 מחצית I
א' 1233.2110.77 מבוא למערכות בריאות שיעור פרופ' פייר גיל
ד"ר מנדלוביץ יוסף
ד"ר אנג'ל יואל
ד 13:00-10:15 מחצית II
א' 1231.2211.77 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור גב' סילמן זמירה
ד 16:45-14:00
א' 1231.2413.77 ניהול השיווק שיעור ד"ר ניצן עירית
ד 20:00-17:15
א' 1231.2211.17 ת' לקב' 77 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' סמואל מרגלית
ד 21:30-20:15 105/6 רקנאטי
מערכות בריאת שנה ב'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1231.2410.77 ניהול המימון שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד 11:00-08:15 זום -
א' 1231.2411.77 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ד 13:45-11:00 מחצית I
א' 1231.2322.88 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר לביא גיל
ד"ר נחום נורית
ד 17:00-14:15 מחצית I
א' 1233.2207.77 השבחת ערך של מערכות בריאות מורכבות שיעור פרופ' רונן בועז
ד 16:45-11:00 מחצית II (מחליף את ניהול התפעול)
א' 1231.2410.17 ת' לקב' 77 - ניהול המימון תרגיל מר דיטש גיא
ד 18:15-17:00
פרוייקטים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1231.7601.01 פרויקט: נושאים מתקדמים באסטרטגיה פרויקט פרופ' כרמלי אבי
א 21:30-18:45 253 רקנאטי
א' 1243.3555.01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 301 רקנאטי מחצית II (המשך בסמסטר ב' מחצית I)
א' 1242.7003.01 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
Dr. Romi Mikulinsky
א 18:30-15:45 306 רקנאטי
א' 1242.7003.02 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
Dr. Romi Mikulinsky
א 21:30-18:45 306 רקנאטי
א' 1231.7402.01 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ב 21:30-18:45 408 רקנאטי
א' 1231.7402.02 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ג 18:30-15:45 403 רקנאטי
א' 1242.7002.01 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 404 רקנאטי
א' 1231.7301.01 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ד 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.7301.02 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ה 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1242.7002.02 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט גב' ליבנה נטע
ה 21:30-18:45 408 רקנאטי
א' 1243.7001.01 פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות פרויקט פרופ' טוקר שרון
ה 21:30-18:45 304 רקנאטי
א' 1231.7401.01 פרויקט: תקשורת שיווקית משולבת פרויקט ד"ר סר בן-עמי מיכל
ה 21:30-18:45 252 רקנאטי ***הקורס בוטל***
מסלול מובנה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1231.2416.05 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ה 17:00-15:45 404 רקנאטי
א' 1231.2410.01 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ב 18:30-15:45 303 רקנאטי
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2413.01 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 10:45-08:00 405 רקנאטי
א' 1231.2410.10 ת' לקב' 01 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 12:15-11:00 406 רקנאטי
א' 1231.2211.10 ת' לקב' 01 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' עזריה שני
ו 13:45-12:30 406 רקנאטי
א' 1231.2213.02 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1231.2214.02 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 405 רקנאטי מחצית II
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2210.02 כלכלת עסקים שיעור מר לשם מיכאל
ו 10:45-08:00 201 דן-דוד
א' 1231.2211.20 ת' לקב' 02 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' עזריה שני
ו 12:15-11:00 201 דן-דוד
א' 1231.2210.20 ת' לקב' 02 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30 201 דן-דוד
א' 1231.2214.03 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ג 18:30-15:45 302 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2213.03 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 18:30-15:45 302 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ג 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2410.03 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ו 10:45-08:00 207 דן-דוד
א' 1231.2211.30 ת' לקב' 03 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 12:15-11:00 207 דן-דוד
א' 1231.2410.30 ת' לקב' 03 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 13:45-12:30 207 דן-דוד
א' 1231.2413.04 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ג 18:30-15:45 405 רקנאטי
א' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ג 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2210.04 כלכלת עסקים שיעור ד"ר חודור מיכל
ו 10:45-08:00 203 דן-דוד
א' 1231.2210.40 ת' לקב' 04 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00 203 דן-דוד
א' 1231.2211.40 ת' לקב' 04 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 13:45-12:30 203 דן-דוד
א' 1231.2411.42 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ספיבק לירון
ב 18:30-15:45 301 דן-דוד מחצית I
א' 1242.3272.42 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור מר קרן גיא
ב 18:30-15:45 301 דן-דוד מחצית II
א' 1242.2201.42 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור ד"ר רוט עידן
ב 20:00-18:45 105/6 רקנאטי
א' 1242.2203.42 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 21:30-20:15 404 רקנאטי
א' 1231.2211.42 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ו 10:45-08:00 110 דן-דוד
א' 1231.2322.42 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר חודור מיכל
ו 12:15-11:00 110 דן-דוד
א' 1231.2211.24 ת' לקב' 42 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' הרפז שיר
ו 13:45-12:30 110 דן-דוד
א' 1231.2322.06 אסטרטגיה למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ג 18:30-15:45 002 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2412.06 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 18:30-15:45 002 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2211.06 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45 002 דן-דוד
א' 1231.2211.60 ת' לקב' 06 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 09:15-08:00 302 דן-דוד
א' 1231.2321.60 ת' לקב' 06 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל רו"ח שמעון נגה
ו 10:45-09:30 302 דן-דוד
א' 1231.2321.06 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר לוי שי
ו 13:45-11:00 302 דן-דוד
א' 1231.2321.07 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ד 18:30-15:45 זום -
א' 1231.2322.07 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר חודור מיכל
ד 20:00-18:45 זום -
א' 1231.2321.70 ת' לקב' 07 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ד 21:30-20:15 זום -
א' 1231.2214.07 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ו 10:45-08:00 303 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2213.07 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' טוקר שרון
ו 10:45-08:00 303 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2413.07 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 13:45-11:00 405 רקנאטי
א' 1231.2411.08 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ד 18:30-15:45 זום - מחצית I
א' 1231.2412.08 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ד 18:30-15:45 זום - מחצית II
א' 1231.2321.08 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ד 21:30-18:45 זום -
א' 1231.2210.80 ת' לקב' 08 - כלכלת עסקים תרגיל גב' לב עדי
ו 09:15-08:00 205 דן-דוד יינתןבאמצעות זום
א' 1231.2210.08 כלכלת עסקים שיעור פרופ' יחזקאל ירון
ו 12:15-09:30 205 דן-דוד
א' 1231.2321.80 ת' לקב' 08 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 13:45-12:30 205 דן-דוד
א' 1231.2410.64 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
א 18:30-15:45 303 רקנאטי
א' 1231.2411.64 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר רוט עידן
א 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1231.2412.64 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
א 21:30-18:45 252 רקנאטי מחצית II
א' 1231.2410.46 ת' לקב' 09 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 09:15-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2211.64 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור גב' אפוטה-שפר נטלי
ו 12:15-09:30 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2211.46 ת' לקב' 09 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 13:45-12:30 104-אולם ליאון רקנאטי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>