לוח בחינות סמסטר ב' תשפ"ב (ממוין לפי תאריך)


לוח בחינות סמסטר א' - תואר שני - שנת הלימודים תשפ"ב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
1233300377   מנהיגות בניהול אנשים   ד"ר אלרז-שפירא יעל   23/03/2022   09:00    
1231232201   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר שר ליה   03/04/2022   09:00    
1231232202   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר שר ליה   03/04/2022   09:00    
1231232203   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר שר ליה   03/04/2022   09:00    
1231365001   התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל   ד"ר כהן אסף   03/04/2022   09:00    
1231355501   כלכלה עירונית   ד"ר שלום רחל   04/04/2022   09:00    
1231361903   Corporate Strategy     04/04/2022   09:00    
  Corporate Strategy   ד"ר סטטנר אוריאל   04/04/2022   09:00    
1243312505   ניהול משא ומתן   ד"ר פרנק שחר   05/04/2022   09:00    
1231221301   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר פפרמן טליה   06/04/2022   09:00    
1231221304   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר קריל יעל   06/04/2022   09:00    
1231337502   מימון התנהגותי   ד"ר דישטניק דוד   07/04/2022   09:00    
1231221406   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר קריל יעל   10/04/2022   09:00    
1231221408   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   10/04/2022   09:00    
1231221464   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   10/04/2022   09:00    
1231344302   ניהול מותגים   ד"ר כותן ניר אסנת   10/04/2022   09:00    
1231365401   ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות   מר רוזנברג אהוד   10/04/2022   09:00    
1242325901   ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר   ד"ר טבנסקי ליאור   10/04/2022   09:00    
1231355301   יסודות מדידה ומיפוי   מר ליובישר חגי   11/04/2022   09:00    
1231241107   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' ספיבק לירון   13/04/2022   09:00    
1233220977   דיני בריאות   עו"ד תבורי תמר   13/04/2022   09:00    
1242326601   רשתות, המונים והשוק   גב' רונן ולצמן יערה   13/04/2022   09:00    
1231362002   אסטרטגיה תחרותית   פרופ' יחזקאל ירון   25/04/2022   09:00    
1231365502   הון סיכון וחדשנות פתוחה   ד"ר אבנימלך גיל   26/04/2022   09:00    
1242327002   מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק   ד"ר אונגר משה   26/04/2022   09:00    
1243301603   מנהיגות   ד"ר קליש יובל   27/04/2022   09:00    
1242328202   סייבר למנהלים   ד"ר מנדל יעקב   28/04/2022   09:00    
1231241601   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר בר-גיל שגית   06/06/2022   09:00    
1231241602   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   06/06/2022   09:00    
1231241642   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   06/06/2022   09:00    
1231334401   אופציות ומכשירים עתידיים   ד"ר בלפר נעמי   06/06/2022   09:00    
1231221107   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר יאור עינת   07/06/2022   09:00    
1231221108   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר אפוטה-שפר נטלי   07/06/2022   09:00    
1242328401   מערכות המלצה   ד"ר אונגר משה   07/06/2022   09:00    
1243241504   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   07/06/2022   09:00    
1231302101   ניהול שרשראות אספקה   ד"ר שמיר נועם   08/06/2022   09:00    
1231385601   מבוא למודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין   מר קפלן משה   08/06/2022   09:00    
1231339801   יסודות בהנדסת מבנים   מר סינגר יאיר   09/06/2022   09:00    
1231364001   דיני קניין רוחני   ד"ר רחום-טוויג עמרי   09/06/2022   09:00    
1243312506   ניהול משא ומתן   ד"ר פרנק שחר   10/06/2022   08:30    
1231221001   כלכלת עסקים   פרופ' שפיגל יוסי   12/06/2022   09:00    
1231221003   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   12/06/2022   14:30    
1231221006   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   12/06/2022   14:30    
1231221007   כלכלת עסקים   ד"ר שני עדי   12/06/2022   09:00    
1231221042   כלכלת עסקים   גב' עופר גליה   12/06/2022   09:00    
1231221064   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   12/06/2022   14:30    
1231324201   מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech   פרופ' וייס דן   12/06/2022   09:00    
1231345801   שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים   מר גלי מיכאל   12/06/2022   09:00    
1243365201   אתיקה ואחריות בניהול   ד"ר ויזל אורי   12/06/2022   09:00   עבודה  
1231362003   אסטרטגיה תחרותית   פרופ' יחזקאל ירון   13/06/2022   09:00    
1231394801   חדשנות בלוקצ'יין ויעדי הקיימות של האו"ם   ד"ר שנקר ינון   13/06/2022   09:00    
1242324801   גילוי ידע ורשתות נוירונים   ד"ר ששון אילן   14/06/2022   09:00    
1231221401   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר אלדור ליאת   16/06/2022   09:00    
1231221404   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר אלדור ליאת   16/06/2022   09:00    
1242325302   נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים   ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן  
16/06/2022   09:00    
1231335201   ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע   מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית  
17/06/2022   08:30    
1242327702   כריית טקסט   ד"ר יהב שנברגר ענבל   19/06/2022   09:00    
1243301503   ניהול צוותים בארגונים   ד"ר לסקי שביט   19/06/2022   09:00    
1231232103   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   20/06/2022   09:00    
1231232104   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   20/06/2022   09:00    
1231241101   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' רייכטר גנית   21/06/2022   09:00    
1231241102   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' רייכטר גנית   21/06/2022   09:00    
1231241106   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ענבר יעל   21/06/2022   09:00    
1242325701   אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי   ד"ר קוזלובסקי נמרוד   21/06/2022   09:00   בחינת בית  
1231339601   מטבעות קריפטו ומימון מבוזר   פרופ' ליאנדרס יבגני   22/06/2022   09:00    
1231221308   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   23/06/2022   09:00    
1231221364   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר לסקי שביט   23/06/2022   09:00    
1242327103   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   גב' אקר נועה   23/06/2022   09:00    
1242327104   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   גב' אקר נועה   23/06/2022   09:00    
1231366701   השקעות עם אימפקט – איך עושים את זה?   גב' גורן ג'קי   24/06/2022   08:30    
1231241302   ניהול השיווק   ד"ר כותן ניר אסנת   26/06/2022   09:00    
1231241308   ניהול השיווק   ד"ר עמית אלינור   26/06/2022   09:00    
1231241342   ניהול השיווק   ד"ר עמית אלינור   26/06/2022   09:00    
1231241364   ניהול השיווק   גב' ידין דינה   26/06/2022   09:00    
1231334103   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   ד"ר פרנקל סיון   26/06/2022   09:00    
1231334104   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   ד"ר פרנקל סיון   26/06/2022   09:00    
1231340202   תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי   פרופ' דנציגר שי   27/06/2022   09:00    
1243301604   מנהיגות   ד"ר קליש יובל   28/06/2022   09:00    
1231221077   כלכלת עסקים   גב' עופר גליה   29/06/2022   09:00    
1231232208   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר נחום נורית   29/06/2022   09:00    
1231232264   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר נחום נורית   29/06/2022   09:00    
1231241203   ניהול התפעול   ד"ר שמיר נועם   29/06/2022   14:30    
1231241207   ניהול התפעול   ד"ר שמיר נועם   29/06/2022   14:30    
1231241242   ניהול התפעול   ד"ר שמיר נועם   29/06/2022   14:30    
1231241002   ניהול המימון   פרופ' ליאנדרס יבגני   30/06/2022   09:00    
1231241004   ניהול המימון   פרופ' ליאנדרס יבגני   30/06/2022   09:00    
1231241006   ניהול המימון   ד"ר לוי ארז   30/06/2022   09:00    
1231334003   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   30/06/2022   14:30    
1231334004   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   30/06/2022   14:30    
1231362201   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   30/06/2022   09:00    
1231365101   בין מנהלי עסקים לרגולטורים כלכליים   עו"ד שטרום דרור   30/06/2022   09:00    
1231232177   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר דישטניק דוד   06/07/2022   09:00    
1231355102   הערכת תשואה וקבלת החלטות בנדל"ן   ד"ר שלום רחל   06/07/2022   09:00    
1231221377   ניהול אנשים ומע' - מיקרו   פרופ' טוקר שרון   13/07/2022   09:00    

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>