לוח בחינות כללי שנת הלימודים תשפ"א (ממוין ע"פ מספר קורס)


לוח בחינות - תואר שני - שנת הלימודים תשע"ב -לשעות הבחינה יש לעיין בלוח הבחינות בחיתוך הסמסטריאלי

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סמסטר   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
1231221001   כלכלת עסקים   ד"ר שני עדי   א'   31/01/2021   09:10    
1231221002   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   א'   31/01/2021   14:30    
1231221003   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   ב'   01/07/2021   09:00    
1231221004   כלכלת עסקים   פרופ' ארד אילה   ב'   01/07/2021   09:00    
1231221005   כלכלת עסקים   פרופ' שפיגל יוסי   א'   31/01/2021   09:10    
1231221006   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   א'   31/01/2021   14:30    
1231221007   כלכלת עסקים   מר איזדורפר עידו   א'   31/01/2021   09:10    
1231221008   כלכלת עסקים   ד"ר שני עדי   א'   31/01/2021   09:10    
1231221009   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   א'   31/01/2021   14:30    
1231221011   כלכלת עסקים   מר איזדורפר עידו   ב'   01/07/2021   09:00    
1231221101   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי דינו   א'   09/02/2021   14:30    
1231221103   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   ב'   24/06/2021   14:30    
1231221105   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי דינו   א'   09/02/2021   14:30    
1231221107   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   א'   09/02/2021   09:10    
1231221108   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   א'   09/02/2021   09:10    
1231221109   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי סיגל   א'   09/02/2021   09:10    
1231221111   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   ב'   24/06/2021   14:30    
1231221301   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   פרופ' הלר דני   א'   07/01/2021   09:10   אין בחינה(עבודת בית)  
1231221302   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   פרופ' הלר דני   א'   07/01/2021   09:10   אין בחינה (עבודת בית)  
1231221303   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   ק   05/09/2021   09:00    
1231221304   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   ק   05/09/2021   09:00    
1231221305   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   ב'       הגשת עבודה עד 05.05.21  
1231221306   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   ב'   13/07/2021   09:00    
1231221307   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   פרופ' הלר דני   א'   07/01/2021   09:10   אין בחינה (עבודת בית)  
1231221308   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   ב'       הגשת עבודה עד 05.05.21  
1231221309   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   א'   07/01/2021   09:10   אין בחינה (עבודת בית)  
1231221310   ניהול אנשים ומע' - מיקרו   ד"ר קריל יעל   ב'       הגשת עבודה עד 05.05.21  
1231221401   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   א'   25/01/2021   09:10    
1231221402   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   א'   14/12/2020   09:10    
1231221403   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   ב'   05/07/2021   09:00    
1231221404   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   ב'   01/06/2021   09:00    
1231221405   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   ב'   05/07/2021   09:00    
1231221406   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   ב'   01/06/2021   09:00    
1231221407   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   ב'   01/06/2021   09:00    
1231221408   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   ב'   05/07/2021   09:00    
1231221409   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   א'   25/01/2021   09:10    
1231221410   ניהול אנשים ומע' - מאקרו   ד"ר קריל יעל   ב'   05/07/2021   09:00    
1231232101   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח אדם ליאור   ק   06/10/2021   09:00    
1231232102   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח הדס דורון   ק   06/10/2021   09:00    
1231232103   דיווח כספי ובקרה בארגונים   פרופ' אמיר אלי   א'   04/02/2021   09:10    
1231232104   דיווח כספי ובקרה בארגונים   פרופ' אמיר אלי   א'   04/02/2021   09:10    
1231232105   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   ב'   29/06/2021   14:30    
1231232106   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   ק   06/10/2021   09:00    
1231232107   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח דומניץ גשרי לימור   ק   06/10/2021   09:00    
1231232108   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח דנוס אבי   ב'   29/06/2021   14:30    
1231232109   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   ב'   29/06/2021   14:30    
1231232201   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   ב'   05/05/2021   09:00    
1231232202   אסטרטגיה למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   ב'   05/05/2021   14:30    
1231232203   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   ב'   05/05/2021   09:00    
1231232204   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר פרסיץ דותן   ב'   08/07/2021   09:00    
1231232205   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   ב'   05/05/2021   09:00    
1231232206   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   ב'   05/05/2021   09:00    
1231232207   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר נחום נורית   א'   06/01/2021   09:10   עבודה  
1231232208   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר נחום נורית   ב'   05/05/2021   14:30    
1231232210   אסטרטגיה למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   ב'   05/05/2021   14:30    
1231241001   ניהול המימון   ד"ר פרנקל סיון   ב'   29/06/2021   09:00    
1231241002   ניהול המימון   ד"ר פרנקל סיון   ב'   29/06/2021   09:00    
1231241003   ניהול המימון   פרופ' וואהל אבי   א'   18/02/2021   09:10    
1231241004   ניהול המימון   פרופ' וואהל אבי   א'   18/02/2021   09:10    
1231241005   ניהול המימון   ד"ר אחיעז ארי   ק   04/10/2021   09:00    
1231241006   ניהול המימון   פרופ' ליאנדרס יבגני   ב'   29/06/2021   09:00    
1231241007   ניהול המימון   פרופ' ליאנדרס יבגני   ב'   29/06/2021   09:00    
1231241008   ניהול המימון   ד"ר לוי ארז   ק   04/10/2021   09:00    
1231241009   ניהול המימון   ד"ר לוי ארז   ק   04/10/2021   09:00    
1231241101   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' רייכטר גנית   ב'       הגשת עבודה עד 12.07.21  
1231241102   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' רייכטר גנית   ב'       הגשת עבודה עד 12.07.21  
1231241103   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ענבר יעל   ק       הגשת עבודה עד 30.09.21  
1231241104   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ענבר יעל   ק       הגשת עבודה עד 30.09.21  
1231241105   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר זלמנסון ליאור   ב'       הגשת עבודה עד 12.07.21  
1231241106   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר זלמנסון ליאור   ב'       הגשת עבודה עד 12.07.21  
1231241107   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' ספיבק לירון   ב'       הגשת עבודה עד 12.07.21  
1231241108   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' ספיבק לירון   ב'       הגשת עבודה עד 12.07.21  
1231241109   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ענבר יעל   ב'       הגשת עבודה עד 20.05.21  
1231241110   ניהול טכנולוגיה ומידע   גב' רבינוביץ' חן   ב'       עבודת הגשה 12.07.21  
1231241201   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   30/09/2021   09:00    
1231241202   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   30/09/2021   09:00    
1231241203   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   30/09/2021   09:00    
1231241204   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   30/09/2021   09:00    
1231241205   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי   ק   30/09/2021   09:00    
1231241206   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   30/09/2021   14:30    
1231241207   ניהול התפעול   מר ארליך שלמה   ק   30/09/2021   14:30    
1231241208   ניהול התפעול   מר ארליך שלמה   ק   30/09/2021   14:30    
1231241209   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   30/09/2021   14:30    
1231241301   ניהול השיווק   ד"ר סר בן-עמי מיכל   ב'       הגשת עבודה עד 20.07.21  
1231241302   ניהול השיווק   מר גלי מיכאל   ב'       הגשת עבודה עד 20.07.21  
1231241303   ניהול השיווק   פרופ' עין-גר (עינן) דנית   א'       הגשת עבודה עד  
1231241304   ניהול השיווק   פרופ' עין-גר (עינן) דנית   א'       הגשת עבודה  
1231241305   ניהול השיווק   פרופ' עין-גר (עינן) דנית   א'       הגשת עבודה  
1231241306   נהול השיווק   ד"ר עמית אלינור   א'       הגשת עבודה  
1231241307   ניהול השיווק   ד"ר סצ'י-שאנן רינת   ב'       הגשת עבודה עד 20.07.21  
1231241308   ניהול השיווק   גב' ידין דינה   א'       הגשת עבודה  
1231241309   ניהול השיווק   מר ליפמן יהודי   א'       הגשת עבודה  
1231241310   ניהול השיווק   גב' כותן ניר אסנת   ב'       הגשת עבודה עד 20.07.21  
1231241601   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241602   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241603   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר לוין-גבע הילה   ק   06/10/2021   14:30    
1231241604   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר לוין-גבע הילה   ק   06/10/2021   14:30    
1231241605   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241606   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241607   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר לוין-גבע הילה   ב'   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241608   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר רמון גונן רוני   ב'   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241609   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר בר-גיל שגית   ב'   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231301001   שיטות אנליטיות לניהול   ד"ר שמיר נועם   ב'       הגשת עבודה  
1231301101   חשיבה אסטרטגית   ד"ר דיאמנט מיה   א'   07/12/2020   09:00    
1231302101   ניהול שרשראות אספקה   ד"ר שמיר נועם   א'   10/12/2020   09:00    
1231321801   ניתוח דוחות פיננסים   ד"ר לוי שי   ב'       הגשת עבודה  
1231323401   תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות   מר דוידוב אמיר   ב'   04/07/2021   09:00    
1231324001   רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח   רו"ח שחף משה   א'   10/12/2020   09:00    
1231331201   מימון וכלכלת נדל"ן   פרופ' בן-שחר דני   א'   01/03/2021   09:10    
1231331301   מימון בינלאומי   ד"ר בלפר נעמי   א'   17/02/2021   09:10    
1231333001   ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות   ד"ר רבינוביץ יובל   א'   02/02/2021   09:10   בחינת בית  
1231334001   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   א'   16/02/2021   09:10   בחינת בית  
1231334002   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   ב'   27/06/2021   09:00    
1231334003   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   ב'   27/06/2021   09:00    
1231334101   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   רו"ח ברוורמן עודד   א'   21/02/2021   09:10    
1231334102   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   ד"ר אחיעז ארי   ב'   07/07/2021   09:00    
1231334401   אופציות ומכשירים עתידיים   ד"ר צוקרמן רועי   ב'   01/07/2021   09:00    
1231335201   ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע   מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית  
ב'   22/07/2021   09:00    
1231336101   ב"נ בשוקי הון - תמחור אג"ח   ד"ר גליל כורש   ב'   15/07/2021   09:00    
1231336201   ניתוח והשקעות נדל"ן   מר כץ שגיא   ב'       הגשת עבודה  
1231336401   שוקי הון ונדל"ן   מר שחר ירון   ב'       הגשת עבודה עד 20.05.21  
1231336801   היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן   עו"ד רותם לירון   ב'   22/06/2021   09:00    
1231337201   מיסוי נדל"ן   עו"ד עזורי אייל   א'   15/12/2020   09:00    
1231337502   מימון התנהגותי   ד"ר דישטניק דוד   ב'   10/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231337601   מאג"ח להמרה ל-Convertible Arbitrage   ד"ר נוימן יגאל   ב'   30/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231338701   נושאים עדכניים במימון   ד"ר עודד יעקב   א'       הגשת עבודה  
1231339501   מימון חברות הזנק   ד"ר לי-לו דור   א'   28/01/2021   09:10   בחינת בית 72 שעות  
1231340202   תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי   פרופ' דנציגר שי   ב'       הגשת עבודה  
1231341701   שיווק בינלאומי וגלובלי   מר גלי מיכאל   א'       הגשת עבודה  
1231342101   Marketing Analytics   Dr. Zubcsek Peter Pal   א'       מטלת סיכום  
1231343101   יצירתיות וחדשנות בשיווק   פרופ' שטיינהרט יעל   א'       אין בחינה  
1231343501   שיווק ופרסום דיגיטלי   ד"ר הורביץ רוני   א'   03/02/2021   09:10    
1231344101   ניהול קשרי לקוחות (CRM)   ד"ר ניצן עירית   ב'   24/06/2021   09:00    
1231345101   נוירו-כלכלה ונוירו שיווק   ד"ר לוי דינו   א'       אין בחינה (הגשת עבודה)  
1231345501   קמעונאות בעידן הדיגיטלי   מר בר שלום רונן   ב'   08/07/2021   09:00    
1231361901   אסטרטגיה לתאגידים   פרופ' כרמלי אבי   א'   22/12/2020   09:00   בחינת בית  
1231361902   אסטרטגיה לתאגידים   פרופ' כרמלי אבי   ב'   06/05/2021   09:00   בחינת בית  
1231362001   אסטרטגיה תחרותית   פרופ' שפיגל יוסי   א'   30/12/2020   09:00   בחינת בית  
1231362002   אסטרטגיה תחרותית   פרופ' יחזקאל ירון   ב'   11/07/2021   09:00    
1231362201   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   א'   28/01/2021   14:30    
1231362202   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   ב'   04/07/2021   09:00    
1231363701   יזמות וחברות הזנק   ד"ר אבנימלך גיל   א'   20/12/2020   09:00    
1231364001   דיני קניין רוחני   ד"ר רחום-טוויג עמרי   ב'   03/05/2021   09:00   בחינת בית  
1231365001   התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל   ד"ר כהן אסף   ב'       הגשת עבודה עד 16.05.21  
1231365101   בין מנהלי עסקים לרגולטורים כלכליים   עו"ד שטרום דרור   ב'   27/07/2021   09:00    
1231365401   ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות   מר רוזנברג אהוד   א'   10/02/2021   09:10   בחינת בית  
1231365402   ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות   מר רוזנברג אהוד   ב'   14/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231365501   הון סיכון וחדשנות פתוחה   ד"ר אבנימלך גיל   א'   07/02/2021   14:30    
1231365801   תורת המשחקים למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי
פרופ' ארד אילה  
א'   07/12/2020   09:00   בחינת בית  
1231365802   תורת המשחקים למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   ב'   24/05/2021   09:00   בחינת בית  
1231366001   עקרונות בניהול ובמדיניות חדשנות   ד"ר הראל רונן   ב'       הגשת עבודה עד 29.04.21  
1231366101   עסקים,ממשל, חברה   מר פרל משה   א'       הגשת עבודה  
1231366701   השקעות עם אימפקט – איך עושים את זה?   גב' גורן ג'קי   ב'       עבודה  
1231372001   עקרונות הייעוץ העסקי   גב' גורן ג'קי   א'   20/12/2020   09:00   הגשת עבודה  
1231372002   Principles of Business Consulting   גב' גורן ג'קי   א'   20/12/2020   09:00   הגשת עבודה  
1231372501   מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית   גב' גורן ג'קי   ב'   07/05/2021   08:00   בחינת בית  
1231385201   פתרונות פינטק לצרכנים   ד"ר שטאובר אסף   ב'       הגשת עבודה  
1231385601   מבוא למודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין   מר קפלן משה   ב'   11/07/2021   09:00    
1231386001   בלוקצ'יין למתקדמים   ד"ר מנדל יעקב   ב'       הגשת עבודה עד 21.05.21  
1231392501   אחריות תאגידית   גב' אהרוני טליה   ב'   05/05/2021   09:00   הגשת עבודה עד 09.05.21  
1231392801   Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool   Adv. Panitch Seth Gershon   ק       יפורסם בהמשך  
1231394801   חדשנות בלוקצ'יין ויעדי הק יימות של האו"ם   ד"ר שנקר ינון   ב'       הגשת עבודה  
1242220101   פיתוח ושילוב מערכות ויישומים   ד"ר רוט עידן   ב'       הגשת עבודה  
1242220301   מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית   ד"ר שמר יצחק   ב'       הגשת עבודה עד 30.06.21  
1242321302   ניהול פרוייקטים טכנולוגיים   ד"ר הולצמן ורד   ב'       הגשת עבודה עד 01.07.21  
1242324801   גילוי ידע ורשתות נוירונים   ד"ר ששון אילן   ב'       הגשת עבודה  
1242325301   נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים   ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן  
א'       אין בחינה  
1242325501   יזמות היי-טק   גב' קפ נגה   א'   04/01/2021   09:00   בחינת בית  
1242325701   אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי   ד"ר קוזלובסקי נמרוד   ב'   05/07/2021   09:00    
1242326001   פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים   מר טרוגן דורון משה   א'   02/03/2021   09:10    
1242326401   ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות   מר טרוגן דורון משה   ב'   04/05/2021   09:00    
1242326501   מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים   מר בן עמי צבי   א'   24/12/2020   09:00    
1242326502   מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים   ד"ר מאירי רונן   ב'   11/05/2021   09:00    
1242326601   רשתות, המונים והשוק   גב' רונן ולצמן יערה   ב'       הגשת עבודה עד 30.05.21  
1242326702   יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע   ד"ר צביליחובסקי דוד   ב'       הגשת עבודה עד 18.06.21  
1242327001   מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק   מר קפלן משה   א'       אין בחינה  
1242327002   מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק   מר ביגר עדו   ב'   08/07/2021   09:00    
1242327101   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   מר אברם אורן   א'   22/12/2020   09:00    
1242327102   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   מר אברם אורן   ב'   09/05/2021   09:00    
1242327201   היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים   ד"ר רייכמן שחר   א'       הגשת עבודה  
1242327202   היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים   ד"ר רייכמן שחר   ב'       הגשת עבודה עד 15.05.21  
1242327501   כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r   ד"ר יהב שנברגר ענבל   א'   22/02/2021   09:10   בחינת בית  
1242327502   כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   19/07/2021   09:00   בחינת בית  
1242327601   היבטים אתיים בתחום ביג דאטה   ד"ר פפר אהרונה   ב'       הגשת עבודה עד 27.05.21  
1242327701   כריית טקסט   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   22/07/2021   09:00   בחינת בית  
1243210301   שיטות מחקר התנהגותיות בניהול   פרופ' במברגר פיטר
פרופ' הלר דני  
ב'       הגשת עבודה עד 11.07.21  
1243241501   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   א'   03/02/2021   09:10   בחינת בית  
1243241502   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   א'   03/02/2021   09:10   בחינת בית  
1243241503   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   ב'   27/06/2021   09:00   בחינת בית  
1243301401   ניהול גלובלי   פרופ' יחזקאל אורלי   ב'       הגשת עבודה עד 14.06.21  
1243301501   ניהול צוותים בארגונים   ד"ר לסקי שביט   א'   27/12/2020   09:00   בחינת בית  
1243301601   Leadership   ד"ר קליש יובל   א'   30/12/2020   09:00    
1243301602   מנהיגות   ד"ר קליש יובל   ב'   17/06/2021   09:00   בחינת זום  
1243311401   יחסי העסקה וארגוני עובדים   ד"ר ספורטא יצחק   א'       הגשת עבודה עד 03.03.21  
1243311402   יחסי העסקה וארגוני עובדים   ד"ר ספורטא יצחק   א'       הגשת עבודה עד 03.03.21  
1243311403   יחסי העסקה וארגוני עובדים   ד"ר ספורטא יצחק   ב'   04/07/2021   09:00   בחינת בית  
1243312504   ניהול משא ומתן   ד"ר פרנק שחר   ב'   02/07/2021   08:30    
1243322301   תהליכי שינוי ארגוני   ד"ר כהן-מיתר רוית   א'       אין בחינה  
1243355101   כח והירארכיה בארגונים   פרופ' הלר דני   ב'       הגשת עבודה  
1243355401   עסקים משפחתיים - היבטים בניהול והתנהגות ארגונית   ד"ר מיכאל צברי נאוה   א'       אין בחינה  
1243355601   משא ומתן מתקדם   ד"ר דותן הילה   ב'       עבודה  
1243355701   רגשות בארגונים   ד"ר מיכאל צברי נאוה   ב'       עבודה  
1243355901   קהילות עשיה ולמידה   ד"ר גינזבורג איריס   ב'       עבודה  

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive