לוח בחינות כללי שנת הלימודים תש"ף(ממוין ע"פ מספר קורס)


לוח בחינות - תואר שני - שנת הלימודים תשע"ב -לשעות הבחינה יש לעיין בלוח הבחינות בחיתוך הסמסטריאלי

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סמסטר   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
1231221001   כלכלת עסקים   פרופ' שפיגל יוסי   א'   05/02/2020   09:00    
1231221031   כלכלת עסקים   ד"ר שני עדי   א'   05/02/2020   09:00    
1231221032   כלכלת עסקים   פרופ' ארד אילה   ב'   06/07/2020   09:00    
1231221041   כלכלת עסקים   ד"ר יחזקאל ירון   ב'   06/07/2020   09:00    
1231221042   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   א'   05/02/2020   09:00    
1231221101   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי דינו   ב'   28/06/2020   09:00    
1231221131   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי דינו   א'   17/02/2020   09:00    
1231221132   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   א'   17/02/2020   09:00    
1231221141   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי סיגל   א'   17/02/2020   09:00    
1231221142   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי דינו   א'   17/02/2020   09:00    
1231221331   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   ב'   06/07/2020   09:00    
1231221332   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   ב'   20/05/2020   09:00    
1231221341   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   א'   13/02/2020   09:00    
1231221342   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   א'   16/12/2019   09:00    
1231221431   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   ב'   12/05/2020   09:00    
1231221432   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   ב'   01/07/2020   09:00    
1231221441   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   א'   16/12/2019   09:00    
1231221442   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   א'   13/02/2020   09:00    
1231232101   דיווח כספי ובקרה בארגונים   גב' אדם ליאור   א'   25/02/2020   09:00    
1231232102   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח דנוס אבי   ב'   16/07/2020   14:00    
1231232131   דיווח כספי ובקרה בארגונים   מר הדס דורון   ק   16/09/2020   09:00    
1231232132   דיווח כספי ובקרה בארגונים   גב' אדם ליאור   ק   16/09/2020   09:00    
1231232141   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח דומניץ גשרי לימור   ק   16/09/2020   09:00    
1231232142   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח דנוס אבי   ק   16/09/2020   09:00    
1231232201   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר פרסיץ דותן   ב'   19/07/2020   09:00    
1231232231   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר פרסיץ דותן   ב'   19/07/2020   09:00    
1231232232   אסטרטגיה למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   א'   10/02/2020   09:00    
1231232241   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר פרסיץ דותן   ב'   19/07/2020   09:00    
1231232242   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר פרסיץ דותן   ב'   19/07/2020   09:00    
1231241001   ניהול המימון   ד"ר אחיעז ארי   א'   20/02/2020   09:00    
1231241031   ניהול המימון   פרופ' וואהל אבי   ב'   10/07/2020   09:00    
1231241032   ניהול המימון   פרופ' וואהל אבי   ב'   10/07/2020   09:00    
1231241041   ניהול המימון   ד"ר פרנקל סיון   ב'   10/07/2020   09:00    
1231241042   ניהול המימון   פרופ' וואהל אבי   ב'   10/07/2020   09:00    
1231241101   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ברזילי אוהד   א'   27/02/2020   09:00    
1231241131   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ברזילי אוהד   א'   27/02/2020   09:00    
1231241132   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ברזילי אוהד   א'   27/02/2020   09:00    
1231241141   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ברזילי אוהד   א'   27/02/2020   09:00    
1231241142   ניהול טכנולוגיה ומידע   פרופ' אסטריכר-זינגר גל   ב'   22/07/2020   13:00    
1231241201   אסטרטגיה תפעולית   פרופ' אביב יוסי   א'   30/12/2019   09:00    
1231241202   אסטרטגיה תפעולית   פרופ' אביב יוסי   א'   30/12/2019   09:00    
1231241203   אסטרטגיה תפעולית   ד"ר שמיר נועם   ב'   08/07/2020   09:00    
1231241231   אסטרטגיה תפעולית   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   13/09/2020   09:00    
1231241232   אסטרטגיה תפעולית   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   13/09/2020   09:00    
1231241241   אסטרטגיה תפעולית   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   13/09/2020   09:00    
1231241242   אסטרטגיה תפעולית   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
ק   13/09/2020   09:00    
1231241301   ניהול השיווק   ד"ר עין-גר (עינן) דנית   א'   01/03/2020   09:00    
1231241331   ניהול השיווק   מר גלי מיכאל   ב'   13/07/2020   09:00    
1231241332   ניהול השיווק   ד"ר עין-גר (עינן) דנית   א'   01/03/2020   09:00    
1231241341   ניהול השיווק   ד"ר עין-גר (עינן) דנית   א'   01/03/2020   09:00    
1231241342   ניהול השיווק   מר גלי מיכאל   ב'   13/07/2020   09:00    
1231241501   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   א'   05/03/2020   09:00    
1231241531   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   א'   05/03/2020   09:00    
1231241532   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   א'   05/03/2020   09:00    
1231241541   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   ב'   03/07/2020   08:30    
1231241542   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   ב'   03/07/2020   08:30    
1231301101   חשיבה אסטרטגית   ד"ר דיאמנט מיה   א'   20/12/2019   08:30    
1231320701   עסקים משפחתיים   פרופ' וייס דן   א'   18/12/2019   09:00    
1231331201   מימון וכלכלת נדל"ן   פרופ' בן-שחר דני   א'   06/02/2020   09:00    
1231334001   ניהול פיננסי   ד"ר לוי ארז   א'   27/02/2020   09:00    
1231334002   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   ב'   10/07/2020   08:30    
1231334003   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   ב'   10/07/2020   08:30    
1231334101   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   רו"ח ברוורמן עודד   א'   11/02/2020   09:00    
1231334102   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   ד"ר מופקדי טל   ב'   17/07/2020   08:30    
1231334402   אופציות ומכשירים עתידיים   ד"ר צוקרמן רועי   ב'   14/07/2020   09:00    
1231335201   ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע   מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית  
ב'   01/07/2020   09:00    
1231336101   ב"נ בשוקי הון - תמחור אג"ח   ד"ר גליל כורש   ב'   03/07/2020   08:30    
1231336201   ניתוח והשקעות נדל"ן   מר כץ שגיא   ב'   11/05/2020   09:00    
1231336401   שוקי הון ונדל"ן   מר שחר ירון   ב'   14/05/2020   09:00    
1231336801   היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן   עו"ד רותם לירון   ב'   08/07/2020   09:00    
1231337201   מיסוי נדל"ן   עו"ד עזורי אייל   א'   20/12/2019   08:30    
1231337501   מימון התנהגותי   ד"ר לוי תמיר   א'   16/02/2020   09:00    
1231337502   מימון התנהגותי   ד"ר דישטניק דוד   ב'   10/05/2020   09:00    
1231337601   מאג"ח להמרה ל-Convertible Arbitrage   ד"ר נוימן יגאל   ב'       בחינת בית  
1231337901   הסדרי חוב   ד"ר מופקדי טל
ד"ר שלם רועי  
א'       אין בחינה  
1231339501   מימון חברות הזנק   ד"ר לי-לו דור   א'   18/02/2020   09:00    
1231340201   תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי (לשעבר: התנהגות צרכנים)   ד"ר הדר ליאת   א'   04/03/2020   09:00    
1231340202   תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי (לשעבר: התנהגות צרכנים)   ד"ר הדר ליאת   ב'   02/07/2020   09:00    
1231341701   יצוא ושיווק בינלאומי   מר גלי מיכאל   ב'   07/07/2020   09:00    
1231342501   Data Analysis in Marketing I   Dr. Zubcsek Peter Pal   א'   16/12/2019   09:00    
1231342502   Data Analysis in Marketing I   Dr. Zubcsek Peter Pal   א'   16/12/2019   09:00    
1231343101   יצירתיות וחדשנות בשיווק   פרופ' שטיינהרט יעל   א'   24/02/2020   09:00    
1231343501   שיווק ופרסום דיגיטלי   ד"ר הורביץ רוני   א'   25/12/2019   09:00    
1231343601   Data Analysis in Marketing II   Dr. Zubcsek Peter Pal   א'   05/02/2020   09:00    
1231345101   נוירו-כלכלה ונוירו שיווק   ד"ר לוי דינו   ב'   13/05/2020   09:00    
1231345501   קמעונאות בעידן הדיגיטלי   מר בר שלום רונן   א'   19/02/2020   09:00    
1231345801   שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטרט-אפים   מר גלי מיכאל   א'       אין בחינה  
1231361901   ניהול אסטרטגי   פרופ' כרמלי אבי
ד"ר פרידמן יאיר  
א'   25/12/2019   09:00    
1231361902   ניהול אסטרטגי   פרופ' כרמלי אבי   א'   12/02/2020   09:00    
1231361903   ניהול אסטרטגי   פרופ' כרמלי אבי   ב'   10/05/2020   09:00    
1231362001   אסטרטגיה תחרותית   ד"ר יחזקאל ירון   א'   18/02/2020   09:00    
1231362002   אסטרטגיה תחרותית   ד"ר יחזקאל ירון   ב'   12/07/2020   09:00    
1231362201   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   א'   20/02/2020   09:00    
1231362202   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   ב'   15/07/2020   09:00    
1231362203   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   ק   13/09/2020   09:00    
1231363501   Strategic Innovation   ד"ר סטטנר אוריאל   א'       אין בחינה  
1231363701   יזמות וחברות הזנק   ד"ר אבנימלך גיל   א'   23/02/2020   09:00    
1231364001   דיני קניין רוחני   ד"ר רחום-טוויג עמרי   ב'   14/05/2020   09:00    
1231364801   ניהול משברים ארגוניים   פרופ' כרמלי אבי   ק       עבודה  
1231365001   התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל   ד"ר כהן אסף   א'   18/12/2019   09:00    
1231365002   התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל   ד"ר כהן אסף   ב'   28/06/2020   09:00    
1231365101   רגולציה במשק הישראלי   עו"ד שטרום דרור   ב'   17/07/2020   08:30    
1231365301   Business Simulation   ד"ר סטטנר אוריאל   א'       אין בחינה  
1231365401   ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות   מר רוזנברג אהוד   א'   26/12/2019   09:00    
1231365402   ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות   מר רוזנברג אהוד   ב'   13/05/2020   09:00    
1231365501   מימון יזמות   ד"ר אבנימלך גיל   א'   31/12/2019   09:00    
1231365801   תורת המשחקים למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   א'   19/12/2019   09:00    
1231365802   תורת המשחקים למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   ב'   19/05/2020   09:00    
1231366001   עקרונות בניהול ובמדיניות חדשנות   ד"ר הראל רונן   ב'   11/05/2020   09:00    
1231366101   עסקים וממשל: מה באמת קורה כשהם נפגשים   מר פרל משה   א'       אין בחינה  
1231366401   אסטרטגיית חדשנות בארגונים   ד"ר גינזבורג איריס   א'       אין בחינה  
1231366501   Topics in the Israeli Economy   פרופ' אטר איתי   א'   09/02/2020   09:00    
1231372001   עקרונות הייעוץ העסקי   גב' גורן ג'קי   א'   18/12/2019   09:00   בחינת בית  
1231372501   מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית   גב' גורן ג'קי   ב'   01/07/2020   09:00    
1231385001   יישומים טכנולוגיים בעולם המימון   ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז  
א'   06/03/2020   08:30    
1231385501   מבוא לפינטק   ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז  
א'   03/03/2020   09:00    
1231385601   Introduction to Blockchain Based Business Models   מר קפלן משה   ב'   28/06/2020   09:00    
1231385701   רגולציה בפינטק   רו"ח אדסמן אילנית
רו"ח קרמר יבגניה  
ב'   07/07/2020   09:00    
1231392501   אחריות תאגידית   גב' אהרוני טליה   ב'   14/05/2020   09:00    
1231392801   Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool   Adv. Panitch Seth Gershon   ק       שעור אחרון בחינה  
1231393201   Building Entertainment and Media Industry Digital Strategy     ק       עבודה  
  Building Entertainment and Media Industry Digital Strategy   Mr. Krushel Kenneth   ק       עבודה  
1231394101   Global Leadership   פרופ' חן גלעד   ק       עבודה  
1231394201   משפט העבודה בעידן הדיגיטלי   שופטת לקסר אפרת   א'   23/12/2019   09:00    
1231394301   Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation   ד"ר בנימין אייל יוסף
Dr. Llewellyn Thomas  
ק       NO exam  
1231394501   Non-Product Branding : Nations & Places   פרופ' אהרוני עדו   ק       אין בחינה  
1231394601   יזמות וחדשנות בטכנולוגיות ספורט   גב' וורחוב נורית   א'       עבודה  
1231394701   Effective Decision Making in Startups   מר הויזמן גיל   א'       אין בחינה  
1231395001   Financing startups using different sources of Capital   Dr. Bernstein Shai   ק   16/09/2020   09:00   בחינת בית  
1233300377   מנהיגות בניהול אנשים   ד"ר אלרז-שפירא יעל   א'   25/12/2019   09:00    
1242221901   ניהול משאב המידע   ד"ר אורגד משה   א'   02/01/2020   09:00    
1242321301   ניהול פרוייקטים טכנולוגיים   ד"ר הולצמן ורד   א'       אין בחינה  
1242324101   דיני אינטרנט והגנת מידע   ד"ר קוזלובסקי נמרוד   ב'   01/07/2020   09:00    
1242324801   גילוי ידע ורשתות נוירונים   ד"ר ששון אילן   ב'   05/07/2020   09:00    
1242325501   יזמות היי-טק   גב' קפ נגה   א'   07/01/2020   09:00    
1242325502   יזמות היי-טק   מר זיסאפל זהר   ב'   20/07/2020   09:00    
1242325701   אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי   ד"ר קוזלובסקי נמרוד   א'   26/12/2019   09:00    
1242326001   פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים   ד"ר ברזילי אוהד   א'   06/02/2020   09:00    
1242326002   פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים   ד"ר ברזילי אוהד   ב'   11/05/2020   09:00    
1242326401   ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות   ד"ר ברזילי אוהד   א'   12/02/2020   09:00    
1242326402   ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות   ד"ר ברזילי אוהד   ב'   17/05/2020   09:00    
1242326501   מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   א'   19/02/2020   09:00    
1242326502   מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   א'   20/12/2019   08:30    
1242326503   מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   24/05/2020   09:00    
1242326601   רשתות, המונים והשוק   גב' רונן ולצמן יערה   א'   19/12/2019   09:00    
1242326701   Technology Ventures from Idea to execution   ד"ר צביליחובסקי דוד   א'       אין בחינה  
1242327001   מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק   מר אלון ניתאי   א'   23/02/2020   09:00    
1242327002   מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק   מר ביגר עדו   ב'   12/07/2020   09:00    
1242327101   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   מר אברם אורן   א'   24/12/2019   09:00    
1242327102   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   מר אברם אורן   ב'   20/05/2020   09:00    
1242327501   כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r   ד"ר יהב שנברגר ענבל   א'   04/03/2020   09:00    
1242327502   כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   14/05/2020   09:00    
1242327701   כריית טקסט   ד"ר יהב שנברגר ענבל   א'   08/03/2020   09:00    
1242327702   כריית טקסט   ד"ר יהב שנברגר ענבל   ב'   16/07/2020   09:00    
1242327801   היערכות ארגונית לאיום הסייבר   ד"ר מנדל יעקב   ב'        
1243211901   היחיד והקבוצה בארגון   פרופ' הלר דני   א'       אין בחינה  
1243301401   ניהול גלובלי   פרופ' יחזקאל אורלי   א'       אין בחינה  
1243301501   ניהול צוותים בארגונים   ד"ר שרגא אופירה   א'   09/02/2020   09:00    
1243301502   ניהול צוותים בארגונים   ד"ר לסקי שביט   ב'   17/07/2020   08:30    
1243301601   Leadership   ד"ר קליש יובל   א'   14/02/2020   08:30   בחינה און ליין  
1243301602   מנהיגות   ד"ר קליש יובל   א'        
  מנהיגות   ד"ר קליש יובל   א'   19/12/2019   09:00    
1243322301   תהליכי שינוי ארגוני   ד"ר כהן-מיתר רוית   א'   15/12/2019   09:00    
1243355401   עסקים משפחתיים - היבטים בניהול והתנהגות ארגונית   ד"ר מיכאל נאוה   א'   30/12/2019   09:00    
1243355701   רגשות בארגונים   ד"ר מיכאל נאוה   א'   25/02/2020   09:00    

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive