תקנון MBA בניהול פיננסי - תש"ף

תקנון התכנית

תכנית המב"ע עם התמחות בניהול פיננסי של רקנאטי (להלן "התכנית") מקבילה לתכנית המב"ע הציבורית של הפקולטה לניהול בתוכנה ובדרישותיה. יחד עם זאת, מסלול התכנית מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי הוא מסלול יחודי, ובהיותו כזה, הותאם למסלול זה תקנון היחודי לו. במידה וקיימת סתירה בין המידע המופיע באתר התכנית לבין המידע המופיע באתר הפקולטה, המידע התקף הינו זה המופיע באתר התכנית.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive