מערכת שעות תשע"ח - ניהול פיננסי MBA

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים הערה
תכנית מב"ע - ניהול פיננסי (1261)
א' 1261.2212.01 התנהגות ארגונית למנע"ס שיעור ו 11:00-08:00 פרופ' טוקר שרון
מח' I
א' 1261.2212.01 התנהגות ארגונית למנע"ס שיעור ה 17:00-14:15 פרופ' יחזקאל אורלי
מח' II
א' 1261.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ני"ע שיעור ה 20:00-17:15 רו"ח ברוורמן עודד
מח' I
א' 1261.3341.10 ת' - תורת ההשקעות וניתוח ני"ע תרגיל ה 21:30-20:15 רו"ח ענווה אורלי
מח' I
א' 1261.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ני"ע שיעור ה 20:00-17:15 רו"ח ברוורמן עודד
מח' II
א' 1261.3341.10 ת' - תורת ההשקעות וניתוח ני"ע תרגיל ו 12:30-11:15 רו"ח ענווה אורלי
מח' II
א' 1261.3362.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ה 17:00-14:15 פרופ' אסטריכר-זינגר
מח' I
א' 1261.2322.01 יסודות האסטרטגיה שיעור ו 11:00-08:00 ד"ר פרסיץ דותן
מח' II
ב' 1261.2415.01 אתיקה ועסקים שיעור ה 17:00-14:15 ד"ר שמיר יוליה
מח' I
א' 1261.2412.01 מבוא ליצירת ערך שיעור ו 14:00-11:15 ד"ר קומן אלכסנדר
מח' I
ב' 1261.2413.01 ניהול השיווק שיעור ו 14:00-11:15 ד"ר סצ'י-שאנן רינת
מח' I
ב' 1261.2413.01 ניהול השיווק שיעור ו 14:00-11:15 ד"ר סצ'י-שאנן רינת
מח' II
ב' 1261.3344.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ו 11:00-08:00 ד"ר צוקרמן רועי
מח' I
ב' 1261.3015.01 ניהול צוותים למב"ע - ניהול פיננסי שיעור ו 11:00-08:00 ד"ר לסקי שביט
מח' II
ב' 1261.3015.02 ניהול צוותים למב"ע ניהול פיננסי שיעור ו 11:00-08:00 גב' לב שלי
מח' II
ב' 1261.3340.01 ניהול פיננסי שיעור ה 17:00-14:15 רו"ח ברוורמן עודד
מח' I
ב' 1261.3340.10 ת' - ניהול פיננסי תרגיל ה 21:30-20:15 רו"ח ענווה אורלי
מח' I
ב' 1261.3340.01 ניהול פיננסי שיעור ה 17:00-14:15 רו"ח ברוורמן עודד
מח' II
ב' 1261.3340.10 ת' - ניהול פיננסי תרגיל ה 20:00-18:45 רו"ח ענווה אורלי
מח' II
ק 1261.3359.01 פרויקט: הערכת שווי חברות שיעור ה 20:00-17:15 ד"ר לוי שי
בנוסף, 4 מיפגשים מרוכזים בימי שישי 17.8.18, 24.8.18, 31.8.18
ק 1261.6013.01 משחק עסקים של אסטרטגיה גלובלית סמינר מר אהרוני אהוד
לוח זמנים משתנה
אב 1261.3363.01 נושאים נבחרים בפיתוח תפיסת הניהול שיעור ד"ר אלרז-שפירא יעל
לוח זמנים משתנה
אב 1261.3364.01 נושאים נבחרים בניהול פיננסי שיעור רו"ח ענווה אורלי
לוח זמנים משתנה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive