מערכת שעות - ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות תשע"ז

1264

סמ. מס' קורס שם קורס יום שעות חדר בניין מרצים הערה
ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות (1264) תשע"ו
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 • # לפני תחילת שנת הלימודים תתקיים סדנת פתיחה בת 3 ימים.
 • בתאריכים: 26, 27, 28 לאוקטובר. פרטים ישלחו במייל.
 • שנה א' - סמסטר א' - קורסי ליבה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  א' 1264.2322.41 יסודות האסטרטגיה א 18:30-15:45 301 דן-דוד מר אהרוני אהוד
  מחצית 1: 30-אוק', 6,13,20,27-נוב', 4,11-דצמ'.
  א' 1264.2210.41 כלכלה למנהל עסקים א 21:30-18:45 301 דן-דוד Dr. Itai Ater
  מחצית 1: 30-אוק', 6,13,20,27-נוב'.
  א' 1264.2210.41 תרגול - כלכלה למנהל עסקים ו 09:30-08:15 301 דן-דוד מר לוזון פבריס
  מחצית 1: 4,11,18,25-נוב', 2,9,16- דצמ'.
  א' 1264.2210.41 כלכלה למנהל עסקים א 20:00-17:15 301 דן-דוד Dr. Itai Ater
  מחצית 2: 18-דצמ', 1,8,15,22,29-ינוא', 5-פבר'.
  א' 1264.2210.41 תרגול - כלכלה למנהל עסקים א 21:30-20:15 301 דן-דוד מר לוזון פבריס
  מחצית 2: 18-דצמ', 1,8,15,22,29-ינוא', 5-פבר'.
  א' 1264.2213.41 התנהגות ארגונית - מיקרו ו 12:30-09:45 301 דן-דוד ד"ר פפרמן טליה
  מחצית 1: 4,11,18,25-נוב', 2,9,16- דצמ'.
  א' 1264.2211.41 סטטיסטיקה למנהל עסקים ו 11:00-08:15 301 דן-דוד גב' חלוזין נורית
  מחצית 2: 23,30-דצמ', 6,13,20,27-ינו', 3-פבר'.
  א' 1264.2211.41 תירגול - סטטיסטיקה למנהל עסקים א 17:00-15:45 301 דן-דוד גב' יאור עינת
  מחצית 2: 18-דצמ', 1,8,15,22,29-ינוא', 5-פבר'.
  א' 1264.2212.41 התנהגות ארגונית - מאקרו ו 14:00-11:15 301 דן-דוד פרופ' יחזקאל אורלי
  מחצית 2: 23,30-דצמ', 20,27-ינו', 19,26-פבר' 15:30.
  שנה א' - סמסטר ב' - קורסי ליבה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  ב' 1264.2211.41 סטטיסטיקה למנהל עסקים א 18:30-15:45 301 דן-דוד גב' חלוזין נורית
  מחצית 1: 19,26-מרץ, 2,9,23,30-אפר', 7-מאי.
  ב' 1264.2211.41 תירגול - סטטיסטיקה למנהל עסקים ו 14:00-12:45 301 דן-דוד גב' יאור עינת
  מחצית 1: 17,24,31-מרץ, 21,28-אפר', 5,12-מאי.
  ב' 1264.2413.41 ניהול השיווק א 21:30-18:45 301 דן-דוד מר גלי מיכאל
  סמסטר שלם. (23,30 אפר'- מבוטלים. שיעור נוסף ב7/4, 8:15-11:00
  ב' 1264.2413.41 ו 11:00-08:15 302 דן-דוד 7.4.17 שיעור השלמה.
  ב' 1264.2321.41 יסודות החשבונאות הפיננסית ו 11:00-08:15 301 דן-דוד ד"ר לוי שי
  סמסטר שלם.
  ב' 1264.2321.41 תירגול - חשבונאות פיננסית ו 12:30-11:15 301 דן-דוד רו"ח חוצב ליאור
  סמסטר שלם.
  ב' 1264.2411.41 ניהול טכנולוגיה ומידע א 18:30-15:45 301 דן-דוד פרופ' אסטרייכר גל
  מחצית 2: 14,21,28-מאי, 4,11,18, 25-ליוני.
  שנה א' - סוף סמסטר א' - קורס בחירה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  א' 1264.4000.01 מדיה,עסקים,ממשל וקפיטליזם. /מר גיא רולניק ודר' שלי גוטפריד ב 20:45-18:00 302 דן-דוד מר רולניק גיא
  ד"ר גוטפריד שלי
  ימי ב': 16,23,30 לינואר + 6 בפבר'.
 • באנגלית. קורס מרוכז בשלושה שבועות בלבד- ימי ב'+ג'
 • א' 1264.4000.01 ג 20:45-18:00 302 דן-דוד ימי ג': 17, 24, 31 לינואר.
  שנה א' - סמסטר ב' + סמסטר קיץ - קורס בחירה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  ב' 1264.3001.01 נושאים נבחרים ביזמות וחדשנות - כיתות אמן כל מפגש עם מרצה אחר, פירוט ישלח במיילים
 • מתחיל מתקופת הבחינות של סמ' א' ועד גמר סמ' קיץ.
 • חובת נוכחות של 5 כיתות אמן והגשת מטלה.
 • הרישום לקורס הנו דרך הבידינג.
 • פירוט התוכן והרישום לכל כיתה נערך בנפרד דרך מודל הקורס.
 • פירוט תאריכי הכיתות:
 • ב' 1264.3001.01 כיתת אמן 12.2.17 א 21:30-17:15 308 דן-דוד
  ב' 1264.3001.01 כיתת אמן 17.2.17 ו 12:30-08:15 308 דן-דוד
  ב' 1264.3001.01 כיתת אמן 26.2.17 א 21:30-17:15 308 דן-דוד
  ב' 1264.3001.01 כיתת אמן 3.3.17 ו 12:30-08:15 308 דן-דוד
  ב' 1264.3001.01 כיתת אמן 5.3.17 א 21:30-17:15 308 דן-דוד
  ק 1264.3001.02 פירוט כיתות האמן - בסמסטר הקיץ - באנגלית 16:45-12:30 יפורסם בהמשך
  שנה א' - סמסטר קיץ - קורסי חובה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  ק 1264.3213.01 המשאב האנושי ה 21:30-15:45 301 דן-דוד פרופ' במברגר פיטר
  ארבעה ימים מרוכזים: 20,21,23,24 ביולי.
 • באנגלית, הנוכחות חובה.
 • ק 1264.3213.01 המשאב האנושי- יום 2 ו 14:00-08:15 301 דן-דוד
  ק 1264.3213.01 המשאב האנושי- יום 3 א 21:30-15:45 301 דן-דוד
  ק 1264.3213.01 המשאב האנושי - יום 4 ב 21:30-15:45 301 דן-דוד
  ק 1264.3604.01 מיזמים טכנולוגיים - מרעיון לביצוע א 21:30-17:00 303 רקנאטי ד"ר צביליחובסקי דוד
  ארבעה ימים מרוכזים: 30,31-יולי, 2,3-אוג'.
 • באנגלית.הנוכחות חובה. לבחירתכם אחת משתי קבוצות: 01/02:
 • ק 1264.3604.01 ב 21:30-17:00 303 רקנאטי
  ק 1264.3604.01 ד 21:30-17:00 303 רקנאטי
  ק 1264.3604.01 ה 21:00-17:00 303 רקנאטי
  ק 1264.3604.02 מיזמים טכנולוגיים-מרעיון לביצוע/ קב' 02 בעברית. א 21:30-17:00 303 רקנאטי ד"ר צביליחובסקי דוד
  ארבעה ימים מרוכזים: 11'12'13'14-לספט'.
  ק 1264.3604.02 ב 21:30-17:00 303 רקנאטי
  ק 1264.3604.02 ג 21:30-17:00 303 רקנאטי
  ק 1264.3604.02 ד 21:30-17:00 303 רקנאטי
  שנה ב' - סמסטר א' - קורסי ליבה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  א' 1264.2410.41 יסודות המימון א 18:30-15:45 302 דן-דוד רו"ח ברוורמן עודד
  סמסטר שלם.
  א' 1264.2410.41 תרגיל - יסודות המימון א 20:00-18:45 302 דן-דוד רו"ח ענווה אורלי
  סמסטר שלם.
  שנה ב' - סמסטר א' - קורסי בחירה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  א' 1264.3215.01 יזמות - הלכה למעשה ו 11:00-08:15 302 דן-דוד גב' קפ נגה
  מחצית 2: 23,30-דצמ', 6,13,20,27-ינו', 3-לפבר'.
  א' 1264.2415.01 אתיקה ועסקים ו 11:00-08:15 303 דן-דוד ד"ר שמיר יוליה
  מחצית 2: 23,30-דצמ', 6,13,20,27-ינו', 3-לפבר'.
  א' 1264.3530.01 ניהול מו"פ א 21:30-20:15 302 דן-דוד מר רוסו חיים
  סמסטר שלם.
  א' 1264.3230.01 חדשנות מבוססת חשיבה עיצובית ו 11:00-08:15 308 דן-דוד גב' ויסברג ניצן
  מחצית 1: 4,11,18,25-נוב', 2,9,16-דצמ'.
  א' 1264.3125.01 ניהול מו"מ ו 11:00-08:15 302 דן-דוד ד"ר פרנק שחר
  מחצית 1: 4,11,18,25-נוב', 2,9,16-דצמ'.
  א' 1264.3025.01 דיני עסקים ו 14:00-11:15 302 דן-דוד מר בן דב מיכאל
  מחצית 1: 4,11,18,25-נוב', 2,9,16-דצמ'.
  א' 1264.3016.01 מנהיגות ו 14:00-11:15 302 דן-דוד ד"ר קליש יובל
  מחצית 2: 23,30-דצמ', 6,13,20,27-ינו', 3-לפבר'.
  למשך כל הלימודים, הנכם רשאים להירשם לקורסים מהתכנית הבינל"
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 • בכתובת הבאה: https://en-coller.tau.ac.il/imba/studentporta
 • - קורסי ליבה מקבילים ללנו יוכרו כליבה, היתר כבחירה.
 • - הקורסים פתוחים גם עבור סטודנטים שנה א'.
 • - אין להירשם לקורסים חופפים. לא חפיפה מזערית ולא חד פעמית.
 • - יש לעמוד בדרישות הקדם והמקבילה, לכל קורס, באם ישנם כאלה.
 • - לכל שאלה: 03-6408094
 • קורסי סמ' א' במסגרת המב"ע הראשי (הציבורי)
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 • - קורסי ליבה מקבילים ללנו יוכרו כליבה, היתר כבחירה.
 • - הקורסים פתוחים גם עבור סטודנטים שנה א'.
 • - אין להירשם לקורסים חופפים. לא חפיפה מזערית ולא חד פעמית.
 • - יש לעמוד בדרישות הקדם והמקבילה, לכל קורס, באם ישנם כאלה.
 • - לכל שאלה: 03-6408521
 • א' 1231.3658.01 תורת המשחקים למנהלים ב 18:30-15:45 404 רקנאטי פרופ' שפיגל יוסי
  ד"ר ארד אילה
  מחצית II
  א' 1231.3622.01 ניתוח ענפים ד 21:30-18:45 405 רקנאטי ד"ר רפאלי יוחאי
  מחצית II
  א' 1231.3431.01 חשיבה יצירתית בשיווק ה 21:30-18:45 253 רקנאטי פרופ' שטיינהרט יעל
  א' 1242.3213.01 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים ד 18:30-15:45 404 רקנאטי ד"ר הולצמן ורד
  מחצית II
  א' 1231.3720.01 Principles of Business Consulting ו 14:00-08:15 303 רקנאטי פרופ' אריאב גדי
  גב' גורן ג'קי
  English; 1st Half
  א' 1242.3263.01 Operation Strategy ג 21:30-18:45 304 רקנאטי ד"ר שמיר נועם
  English; 2nd Half
  א' 1231.3930.01 אסטרטגיה שיווקית גלובלית ו 12:00-09:15 254 רקנאטי פרופ' זיו יחיאל
  מחצית I
  ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות - סמסטר ב'
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  שנה ב' - סמסטר ב' - קורסי ליבה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  ב' 1264.2412.41 מבוא ליצירת ערך א 21:30-18:45 302 דן-דוד ד"ר שמיר נועם
  מחצית 1: 19,26-מרץ, 2,9-אפר', 7-מאי.
  ב' 1264.2412.41 ו 14:00-08:15 303 דן-דוד 7.4.17- שיעור השלמה. (יתכן שיסתיים ב11:00)
  ב' 1264.2212.42 התנהגות ארגונית - מאקרו א 18:30-15:45 302 דן-דוד פרופ' יחזקאל אורלי
  מחצית 2: 14,21,28-מאי, 4,11,18,25-יוני.
  שנה ב' - סמסטר ב' - קורסי בחירה
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  ב' 1264.3231.01 דלתא - סטודיו למיזמים ו 14:00-08:15 308 דן-דוד מר לוי יהב
  גב' ויסברג ניצן
  מר זמיר ארנון
  מחצית 1: 17,24,31-מרץ, 21,28-אפר', 5,12-מאי.
  ב' 1264.4001.01 פרוייקט - אתגרים אסטרטגיים ו 14:00-11:15 302 דן-דוד מר גלי מיכאל
  סמסטר שלם.
  ב' 1264.3218.01 שיווק טרנדים והשפעות חברתיות א 18:30-15:45 302 דן-דוד ד"ר לסרי לירז
  מחצית 1: 19,26-מרץ, 2,9,23,30-אפר', 7-מאי.
  ב' 1264.3227.01 Digital Apps - From Vision to Execution א 18:30-15:45 308 דן-דוד מר אדמון אורי
  מחצית 1: 19,26-מרץ, 2,9,23,30-אפר', 7-מאי.
 • באנגלית.
 • ב' 1264.3402.01 לשים את הלקוח במרכז א 21:30-18:45 303 דן-דוד מר לוי יהב
  מחצית 2: 14,21,28-מאי, 4,11,18,25-יוני.
  ב' 1264.3221.01 שיווק דיגיטלי א 21:30-18:45 302 דן-דוד ד"ר יונתני משה
  מחצית 2: 14,21,28-מאי, 4,11,18,25-יוני.
  ב' 1264.3220.01 Legal Aspects of Entrepreneurship ו 11:00-08:15 308 דן-דוד ד"ר שנהב אייל
  מחצית 1: 19,26-מאי, 2,9,16,23,30-יוני.
 • באנגלית.
 • קורסים מתכנית הIMBA- ניתן למצוא באתר שלהם
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  https://en-coller.tau.ac.il/imba/studentportal/CourseCatalog
 • שימו לב:
 • הקורסים פתוחים גם עבור תלמידי שנה א'.
 • קורסי ליבה מקבילים יוכרו כליבה היתר כבחירה בלבד.
 • חפיפה בין קורסים ולו חד"פ ומזערית לא תתאפשר.
 • יש לעמוד בדרישות קדם/ מקבילות של כל קורס.
 • לכל שאלה בנוגע לקורסים: 03-6408094.
 • לבקשות רישום יש לפנות במייל ללילך עם פרטי המבקש ופרטי הקור
 • קורסי סמ' ב' במסגרת המב"ע הראשי (הציבורי)
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  http://coller.tau.ac.il/masters/yedion/2016-17/masters-sched
 • שימו לב:
 • *הקורסים פתוחים גם עבור תלמידי שנה א'
 • קורסי ליבה מקבילים יוכרו כליבה היתר כבחירה בלבד.
 • חפיפה בין קורסים ולו חד"פ ומזערית לא תתאפשר.
 • יש לעמוד בדרישות קדם/ מקבילות של כל קורס.
 • *בכל השאלות על הקורסים ניתן לפנות ל-03-6408521 החל מ-01/02
 • לבקשות רישום יש לפנות במייל ללילך עם פרטי המבקש ופרטי הקור
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive