• ראשי
 • תכנית לימודים ניהול-כלכלה תשע"ז

  מס' קורס

  סמסטר

  שם הקורס

  היקף שעות

  דרישות קדם/ דרישות במקביל


  לימודי שנה א' - קורסי חובה
      
    כלים שלובים    

  1221.1112

  שנתי

  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

     

  1221.2222

  א הדרכה בספרייה: שימוש במאגריי מידע בניהול    

  1221.1111

  א

  מבוא לטכנולוגיות מידע

  2

   

  1221.1106

  א

  יסודות המשפט העסקי

  3

   

  1221.2301

  א או ב יסודות החשבונאות 6  

  1221.3103

  א

  התנהגות ארגונית מיקרו

  4

   

  1221.3102

  ב

  התנהגות ארגונית מאקרו

  4

   


  לימודי שנה ב' / ג' - קורסי חובה
   

  1221.2202

  ב יסודות מערכות מידע 2 מבוא לטכנולוגיות מידע, התנהגות ארונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו (במקביל)

  1221.3203

  א השלמה פרונטלית באלגברה לינארית(1)   מתמטיקה לכלכלנים ב'

  1221.2203

  ב יסודות תורת ההחלטות 3 מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'

  1221.3201

  א או ב

  חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים 

  5

  מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב', הדרכה בספרייה: שימוש במאגריי מידע בניהול, השלמה פרונטלית באלגברה לינארית(1)

  1221.3105

  א או ב

  שיטות מחקר אמפירי

   5

  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית, סטטיסטיקה לכלכלנים ב', 
  ​מבוא לאקונומטריקה (במקביל)

  1221.4301

  א או ב

  יסודות השיווק

  3

  מיקרו כלכלה א', הדרכה בספרייה: שימוש במאגריי מידע בניהול, השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

  1221.3301

  א או ב

  יסודות המימון(2)

  6

  יסודות החשבונאות, סטטיסטיקה לכלכלנים ב',
  מבוא לאקונומטריקה (במקביל),

  1221.3304

  א או ב

  יסודות האסטרטגיה (3)

  2

  החל משנה ג'

    א או ב

  סמינר מחקר (4)

  2

  שיטות מחקר אמפירי, דרישות נוספות בהתאם לתחום הסמינר


  לימודי בחירה
   

  לימודי בחירה כלליים

  14

  החל משנה ב

  או לימודי הקבץ ניהול נתוני עתק  Big Data ובינה עסקית  (5)

  14/12

   

  או לימודי הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון (5)

  14/10

   


  או לימודי הקבץ בניהול חדשנות בשווק(5)
   
  14/8  

   


  סה"כ היקף השעות בחוג לניהול
   

  ללא הקבץ

  61

   

  כולל הקבץ ניהול נתוני עתק Big Data ובינה עסקית 

  61

   

  כולל הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון

  61

   


  כולל הקבץ ניהול חדשנות בשווק
   
  61  

   

  1. ההשלמה תינתן במחצית הראשונה של סמסטר א' בלבד ותימשך 5/6 שיעורים. לפיכך, מומלץ לתלמיד המתעתד ללמוד בסמסטר ב' את הקורס חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים (לשעבר "מבוא לחקר ביצועים" ),  לעבור את ההשלמה במהלך סמסטר א'. הבחינה תתקיים במהלך הסמסטר. הרישום להשלמה אינו מחוייב בשכ"ל ואינו מקנה נקודות זיכוי במכסת הלימודים לתואר. קבלת ציון עובר (60 לפחות) בבחינה הינו תנאי להמשך לימודיו של התלמיד בקורס "חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים".
  2. לתלמיד המעוניין בלימודי הקבץ : ניהול פיננסי בשוק ההון - מומלת ללמוד את הקורס "יסודות המימון" בשנה ב'.
  3. הקורס יינתן באנגלית. 
  4. לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים ינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס, למעט סמינר המחקר המוצע כקורס חובה בהיקף 2 ש"ס אך משקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות. 
  5. תלמיד ניהול-כלכלה שבחר בלימודי ההקבץ יהיה חייב בהשלמת היקף השעות עד למכסה הנדרשת בלימודי הבחירה כמפורט בתכנית הלימודים. דהיינו השלמה ל-14 ש"ס כמתבקש. התלמיד ייבחר קורסים מתוך רשימת קורסי הבחירה הכלליים המוצעים בחוג.

  מבוא לטכנולוגיות מידע, התנהגות ארגונית מיקרו,
  התנהגות ארגונית מאקרו (במקביל)

  יסודות תורת ההחלטות

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive