מדד פמילי

מדד פמילי מחושב על ידי הבורסה על בסיס רשימת חברות משפחתיות שמציג מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. 

מטרת המדד הינה לאפשר השקעה בחברות משפחתיות. המדד הינו כלי פיננסי המייצג חברות משפחתיות ומאפשר להשקיע באופן פסיבי במניות של חברות על פי סוג הבעלות בהן – בעלות משפחתית. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive