סגל ההוראה - החוג לחשבונאות שנת השלמה (ד') תשע"ט

שם

התמחות

בנין, חדר

טלפון

דוא"ל

סגל אקדמי בכיר

ג'רסי יעל, רו"ח

חשבונאות פיננסית רקנאטי, 412 03-6408086
פרץ משה, רו"ח חשבונאות פיננסית רקנאטי, 412 03-6408086

 

 

שם

התמחות

דוא"ל

סגל ההוראה ומורים מן החוץ

אבדי יום טוב, עו"ד

מסים

אורבך יהודה, רו"ח

ביקורת

זיכלינסקי ניר, רו"ח

ביקורת

יוסף ציפי, רו"ח

מסים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive