סגל ההוראה - לימודי השלמה בחשבונאות - תש"ף

 

שם

התמחות

דוא"ל

סגל ההוראה ומורים מן החוץ

יום טוב אבדי, עו"ד

מסים

זיכלינסקי ניר, רו"ח

ביקורת

יוסף ציפי, רו"ח

מסים

עדיני אלעד, רו"ח

חשבונאות פיננסית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive