מערכת שעות בניהול - שנה ב'/ג' - סמ' ב' תשפ"ב

כותרת ראשית

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5120.09 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  א 18:00-16:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5120.10 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר גנאל יוסף
  ב 19:00-18:00 406 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.2202.02 יסודות מערכות מידע שיעור ד"ר אשכנזי נוה
  א 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 03 או 06 או 09
 • ותרגיל אחד מתוך השניים המשויכים לקבוצת השיעור
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 13:00-09:30 302 דן-דוד
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 04 או 05
 • ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד"ר יאור עינת
  ב 12:00-10:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד"ר יאור עינת
  ב 14:00-12:00 403 רקנאטי
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור גב' חלוזין נורית
  ב 14:00-10:00 302 דן-דוד
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 07 או 08
 • ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
  ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 12:00-10:00 105/6 רקנאטי
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קב' ש' 09 + (תר' 10 + 11 ) מיועדים לתלמידי משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמיד החוג
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 10 או 11
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ג 12:00-08:00 301 דן-דוד
  ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  א 18:00-16:00 302 דן-דוד
  ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  א 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור 03 או 05 או 07
 • ובנוסף לבחור אחת מקבוצות התרגיל המשויכות לקבוצת השיעור
 • ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 12:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:00-08:00 302 דן-דוד
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 18:00-16:00 002 דן-דוד
  ב' 1221.5118.06 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 10:00-09:00 302 דן-דוד
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5118.07 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ד"ר כוכב יאיר
  ד 20:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.5118.08 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר גנאל יוסף
  ה 19:00-18:00 303 דן-דוד
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
 • ל-2 קב' השיעור ינתנו בנוסף שני תרגילי תגבור בתאריכים:
 • 1.4.22, 3.6.22. השעות יפורטו בסילבוס
 • ב' 1221.5116.02 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ב 14:00-11:00 105/6 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5116.03 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ה 17:00-14:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.2203.02 יסודות תורת ההחלטות שיעור ד"ר משיח- יעקבי איילה
  ה 11:00-08:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.3201.03 חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ד"ר מרגלית תמר
  ב 13:00-11:00 404 רקנאטי
  שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ד"ר מרגלית תמר
  ד 10:00-08:30 406 רקנאטי
  ב' 1221.3201.04 חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים תרגיל מר פרח ניצן
  ג 18:00-16:00 303 דן-דוד
 • תרגיל- קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני-אחת לשבועיים
 • בנוסף יינתנו 2 תרגילי תגבור בתאריכים:
 • 5.4.22, 7.6.22 (בשעת התרגיל)
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 03 או 04
 • ב' 1221.4301.03 יסודות השיווק שיעור ד"ר הדר ליאת
  ב 14:00-10:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.4301.04 יסודות השיווק שיעור ד"ר הדר ליאת
  ה 18:00-14:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.3105.09 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ג 16:00-14:00 303 דן-דוד
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 14:00-12:00 253 רקנאטי
 • יש לבחור קב' תרגיל אחת 10 או 11
 • התרג' יתקייימו במעבדת המחשבים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ב' 1221.3105.10 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  א 16:00-14:00 047 רקנאטי
  ב' 1221.3105.11 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ג 10:00-08:00 047 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור ותרגיל (03+04) או (05+06)
 • ב' 1221.3301.03 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
  א 16:00-12:00 254 רקנאטי
  ב' 1221.3301.04 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ד 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • תרגיל קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.3301.05 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
  ה 12:00-08:00 404 רקנאטי
  ב' 1221.3301.06 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ג 20:00-18:00 302 דן-דוד
 • תרגיל קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת 04 או 05
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 04 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 27.3.22
 • ב' 1221.3304.04 Fundamentals of Strategy- - First Half שיעור גב' פוגל נועה
  א 12:00-08:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 05 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 28.3.2022
 • ב' 1221.3304.05 Fundamentals of Strategy-- First Half שיעור גב' פוגל נועה
  ב 18:00-14:00 404 רקנאטי
  =============================================
  לימודי שנה ג'- קורס חובה: סמינר מחקר- שנה"ל תשפ"ב
  תלמיד שנה ב' לא יורשה ללמוד סמינר גם אם הוא עומד
  בדרישות הקדם לסמינר.
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר,
  אם לא עבר בהצלחה (ציון 60 לפחות) בכל לימודי שנה א.
  ועמד בדרישות הקדם לסמינר בהתאם.
  תלמידים הלומדים בהקבצים - חייבים ללמוד את הסמינר הייחודי
  יש לבחור סמינר אחד בלבד:
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.6105.01 סמינר- נושאים נבחרים בכלכלת שרותים ותפעול סמינר ד"ר שמיר נועם
  ב 10:00-08:00 302 רקנאטי
  ב' 1221.6417.01 סמינר- כח והיררכיה בארגונים סמינר ד"ר אפוטה-שפר נטלי
  ג 10:00-08:30 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.6802.01 סמינר: נושאים נבחרים בכלכלה התנהגותית- עיצוב ניסוי סמינר פרופ' ארד אילה
  ה 16:00-14:00 302 רקנאטי
 • תלמידים שלמדו את קורס הבחירה "כלכלה התנהגותית לניהול"
 • לפני שנה"ל תשפ"א מנועים מללמוד את סמינר המחקר
 • נושאים נבחרים בכלכלה התנהגותית- עיצוב ניסוי".
 • =======================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: מדעי הנתונים בניהול- סמ ב'
  (לשעבר, ניהול נתוני עתק ובינה עסקית- Big Data)
  מומלץ להצטרף להקבץ זה החל משנה ב'.
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מבוא לאנליטיקה עסקית יוצע במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמ' עד לתאריך 3.4.22
 • ב' 1221.7020.01 מבוא לאנליטיקה עסקית שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  א 12:00-10:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  ד 14:00-12:00 406 רקנאטי
 • בנוסף יתקיימו 2 תרגילי תגבור -בימי שישי בתאריכים:
 • 4.3.22, 18.3.22 שעות יפורטו בסילבוס.
 • ------------------------------------------------------------
 • הקורס טכנולוגיות ביג דאטה יוצע במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית השנייה של הסמסטר החל מתאריך 6.4.2022
 • (ביוםא' 10.4 לא יתקיים השיעור)
 • ב' 1221.7022.01 טכנולוגיות ביג דאטה שיעור ד"ר אונגר משה
  א 12:00-10:00 404 רקנאטי
  שיעור ד"ר אונגר משה
  ד 14:00-12:00 404 רקנאטי
 • בנוסף יתקיימו 2 תרגילי בימי שישי- תאריכים ושעות יפורטו
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7025.01 סמינר ייחודי להקבץ מדעי הנתונים בניהול- אנליטיקה עסקית סמינר ד"ר רייכמן שחר
  ה 14:00-12:00 406 רקנאטי
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון]]- סמ ב
  ב' 1221.7011.01 ניהול פיננסי שיעור פרופ' נוימן יגאל
  ד 18:00-14:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7012.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ד"ר לוי תמיר
  ג 20:00-18:00 301 דן-דוד
 • תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בהקבץ-ניהול פיננסי
 • מנוע מללמוד "אופציות ומכשירים עתידיים" 1011.3509
 • המוצע במסגרת ביה"ס לכלכלה
 • ------------------------------------------------------------
 • החל משנה"ל תשפ"ב-יוצע סמינר מחקר ייחודי בלימודי ההקבץ.
 • תלמידים שהחלו לימודיהם בהקבץ לפני תשפ''ב וטרם סיימו
 • חובותיהם בהקבץ - חייבים בסמינר הייחודי בהקבץ.
 • ב' 1221.7013.01 סמינר ייחודי בהקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון: מימון התנהגותי סמינר פרופ' סונסינו דורון
  ב 10:00-08:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול חדשנות בשיווק- סמ ב'
 • ----------------------------------------------------------
 • קורס המשך לקבוצת התלמידים שיימצאו מתאימים
 • לייצג את הפקולטה בתחרות הארצית של לוריאל.
 • (ראו מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים בהקבץ
 • ב' 1221.7003.01 L'OREAL Brandstorm II - (פרויקט) פרויקט ד"ר ניצן עירית
  ה 14:00-12:00 430 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7032.01 העברת מסרים שיווקיים בעידן הדיגיטאלי שיעור ד"ר סר בן-עמי מיכל
  ב 17:15-14:00 105/6 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הסמינר מיועד לתלמידי ההקבץ בשיווק בלבד.
 • אחרים יורשו להשתתף בריצה השנייה
 • על בסיס מקום פנוי ועמידה בדרישות כמתבקש
 • ב' 1221.7033.02 סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צר סמינר פרופ' שני יניב
  ב 20:00-18:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול יזמות וחדשנות]]
 • החל מתשפ''ב חל שינוי בהיצע הקורסים בהקבץ. לכן,
 • תלמידם שלמדו קורסים בודדים מההקבץ ורצונם להשלים
 • את ההקבץ כמתבקש- יוכלו להשלים את השעות החסרות
 • מתוך היצע קורסי הבחירה בחוג.
 • ראו פירוט בהרחבה בתכנית לימודי ההקבץ
 • הקורס "יזמות הלכה למעשה" בהיקף 4 ש''ס (מחליף את הקורס
 • "יזמות הלכה ומעשה בסקטורי המפתח" בהיקף 2 ש''ס)
 • ב' 1221.7045.01 יזמות הלכה למעשה - (פרויקט) פרויקט ד"ר הראל שי
  ד"ר ארבל איריס
  ד 14:00-10:00 403 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7043.01 סמינר ייחודי להקבץ יזמות: נושאים נבחרים ביזמות סמינר ד"ר שר ליה
  ה 16:00-14:00 305 רקנאטי
  =================================================
  לימודי שנה ב'/ג'-קורסי בחירה:-[[לימודי הקבץ]] -שנה"ל תשפ"ב
  [לימודי הקבץ] - ניהול המשאב האנושי
  ב' 1221.7053.01 התנסות מעשית בעולמות משאבי אנוש ופיתוח ארגוני (פרויקט) פרויקט גב' נחשון חני
  ג 12:00-10:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • סמינר ייחודי להקבץ ניהול המשאב האנושי
 • ב' 1221.7054.01 סמינר- ניהול חוצה תרבויות- מבט על אסטרטגיה עסקית ומשאבי אנ סמינר פרופ' יחזקאל אורלי
  ג 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • קורס בחירה שנתי (פרויקט) הניתן בשיתוף הפקולטה למשפטים
 • ההרשמה תיעשה לפי מילוי שאלון קבלה וראיון אישי
 • לפני פתיחת השנה. מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור גב' אלדר וטין ענת
  א 18:00-16:00 202 טרובוביץ
  ------------------------------------------------------------
  ====================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-שנה"ל תשפ"ב
  קורסי בחירה כלליים: סמ ב
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.4120.01 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
  ה 14:00-12:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מוצע גם לתלמידי התכניות מחוץ לחוג:
 • פכ"מ , פסיכולוגיה ( במסלול כלכלה התנהגותית)
 • נקבעה תת מכסה לקורס.
 • ב' 1221.4325.01 כלכלה התנהגותית לניהול שיעור פרופ' ארד אילה
  ג 14:00-12:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.4325.02 כלכלה התנהגותית לניהול שיעור פרופ' ארד אילה
  ד 16:00-14:00 302 דן-דוד
 • תלמידים שלמדו את קורס הבחירה "כלכלה התנהגותית לניהול"
 • לפני שנה"ל תשפ"א מנועים מללמוד את סמינר המחקר
 • נושאים נבחרים בכלכלה התנהגותית- עיצוב ניסוי".
 • ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר עד לתאריך 11.04.22
 • שהוא יום השלמה שנקבע לקורסים הנלמדים בימי ה')
 • ב' 1221.4515.01 אתיקה ודיני ניירות ערך שיעור עו"ד הורנשטיין שרון
  ה 20:00-16:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.4516.01 מימון וכלכלת סייבר ופרטיות שיעור ד"ר צוקרמן רועי
  ד 10:00-08:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • ההרשמה לפרויקט קליניקה עסקית תיעשה
 • באמצעות טופס רישום מקוון - לקראת עונת הרישום לסמ' ב'
 • מידע נוסף מפורט בהרחבה בתכבית הלימודים
 • ב' 1221.4569.01 קליניקה עסקית- ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים (פרויקט) פרויקט ד"ר פרידמן יאיר
  א 20:00-16:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • ההרשמה לפרויקט תיעשה על פי רישום מוקדם וראיון אישי
 • באמצעות טופס רישום מקוון - לקראת עונת הרישום לסמ' ב'
 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • ב' 1221.4571.01 אחריות תאגידית וקשרי קהילה (פרויקט) פרויקט גב' אמיר שלי
  ג 16:00-12:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ד"ר כהן רוית
  ב 18:00-16:00
  ------------------------------------------------------------
  קורסי בחירה כלליים במסגרת "תכנית מתחברים"-סמ' ב
  ראו קישור: https://deanstudents.tau.ac.il/social-involveme
  הבהרה: השיעור הפרונטלי בהיקף 2 ש''ס אך הקורס מזכה ב- 4 ש''ס
  התלמיד רשאי ללמוד קורס בחירה אחד מתוך כל המוצעי השנה
  ב' 1883.0401.01 עתיד האנושות: האתגר הסביבתי קיומי שיעור פרופ' אבלסון אביגדור
  ג 18:00-16:00
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה שיעור ד"ר פוריאן רונית
  א 20:00-18:00
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>