מערכת שעות בניהול - שנה ב'/ג' - סמ' א' תשפ"ב

כותרת ראשית

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
=====================================================
קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • יש לבחור קב' שיעור ותרגיל :( 01+02 )או (03+04)
 • או (05+06) או (07+08)
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  א 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ב 19:00-18:00 302 דן-דוד
 • תר' קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  ה 15:30-14:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ב 20:00-19:00 302 דן-דוד
  תר' קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' יחזקאל ירון
  א 14:00-12:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל גב' לב עדי
  ד 13:00-12:00 301 דן-דוד
  תר' קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.07 כלכלת עסקים ב' שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.08 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר גנאל יוסף
  ב 19:00-18:00 002 דן-דוד
  תר' קב' 10 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.2202.01 יסודות מערכות מידע שיעור ד"ר אשכנזי נוה
  ג 12:00-10:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ה 12:00-08:00 302 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל מר מאיזל פליקס
  ד 20:00-18:00 403 רקנאטי
 • תר' קב' 02- יתקיים החל מהשבוע הראשון של הסמ' - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 10:00-08:00 302 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר מוגרבי אלי
  ה 15:00-14:00 403 רקנאטי
 • תרגיל קב' 02- יתקיים החל מהשבוע השני כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.5116.01 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ד 17:00-14:00 304 רקנאטי
 • בנוסף יינתנו שני תרגילי תגבור בימי שישי בתאריכים:
 • 19.11.21, 7.1.22 השעות יפורטו בסילבוס.
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.2203.01 יסודות תורת ההחלטות שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ב 12:30-10:00 253 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3201.01 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ב 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ד 12:00-10:00 253 רקנאטי
  א' 1221.3201.02 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים תרגיל מר פרח ניצן
  ד 18:00-16:00 308 דן-דוד
 • תרגיל- קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני-אחת לשבועיים
 • בנוסף, יינתנו שני תרגילי תגבור בתאריכים:
 • 24.11.21, 5.1.22 ( בשעת התרגיל)
 • ------------------------------------------------------------
 • השלמה פרונטלית באלגברה לינארית מיועדת
 • לתלמידי ניהול כלכלה בלבד.
 • ההשלמה תתקיים ב- Zoom בשלושה מפגשים בימי שישי:
 • מתאריך 15.10.21 עד 29.10.21
 • מידע נוסף מפורט בתכנית הלימודים/ בסילבוס.
 • א' 1221.3203.01 השלמה פרונטלית באלגברה לינארית שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ו 14:00-08:00 זום -
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02
 • א' 1221.4301.01 יסודות השיווק שיעור ד"ר הדר ליאת
  ב 19:00-15:00 252 רקנאטי
  א' 1221.4301.02 יסודות השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
  ב 18:00-14:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02 או 03
 • ובנוסף יש לבחור תרגיל אחד מבין קב' תרגיל :04-08
 • א' 1221.3105.01 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר יאור עינת
  א 16:00-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
  שיעור ד"ר יאור עינת
  ה 14:00-12:00 253 רקנאטי
  א' 1221.3105.02 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  א 16:00-14:00 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.3105.03 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  א 18:00-16:00 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • התרג' יתקיימו במעבדת המחשבים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • יש לבחור תרגיל אחד מבין קב' תרגיל :04-08
 • א' 1221.3105.04 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ב 12:00-10:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.05 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ב 14:00-12:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.06 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ג 16:00-14:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.07 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ה 12:00-10:00 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.08 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ה 16:00-14:00 047 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3301.01 יסודות המימון שיעור ד"ר צוקרמן רועי
  ג 20:00-16:00 280 גילמן
  א' 1221.3301.02 יסודות המימון תרגיל מר גנדלמן דניאל
  ד 10:00-08:00 405 רקנאטי
 • תרגיל 02 יתקיים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 01 או 02 או 03
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • ולכן השיעור כפול
 • ----------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת: 01, 02 או 03
 • קב' שיעור 01 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 14.11.2021
 • א' 1221.3304.01 Fundamentals of Strategy- -First half שיעור ד"ר אפוטה-שפר נטלי
  א 12:00-08:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 02 תתקיים במחצית השנייה של הסמסטר
 • החל מתאריך 21.11.2021 ועד סוף הסמסטר
 • א' 1221.3304.02 Fundamentals of Strategy- - Second Half שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  א 12:00-08:00 251 - לה"ב רקנאטי עודכן 16.8.21
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 03 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 18.11.2021
 • א' 1221.3304.03 Fundamentals Of Strategy - First Half שיעור ד"ר אפוטה-שפר נטלי
  ה 12:00-08:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =======================================================
  לימודי שנה ג'- קורס חובה: סמינר מחקר- שנה"ל תשפ"ב
  תלמיד שנה ב', לא יורשה ללמוד סמינר,
  גם אם הוא עומד בדרישות הקדם לסמינר.
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר,
  אם לא עבר בהצלחה (בציון 60 לפחות) את כל לימודי שנה א,
  ועמד בדרישות הקדם לסמינר בהתאם.
  תלמידים הלומדים בהקבצים - חייבים ללמוד את הסמינר הייחודי
  יש לבחור סמינר אחד בלבד:
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6419.01 סמינר -דילמות חברתיות בארגונים סמינר ד"ר ויזל אורי
  ה 14:00-12:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6503.01 סמינר- נדל"ן ודיור סמינר פרופ' בן-שחר דני
  ג 12:00-10:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הסמינר מוצע בשני הסמסטרים.
 • בסמ' א', רשאים להשתתף גם תלמידים שאינם בהקבץ
 • ואשר עונים על דרישות הקדם כמתבקש.
 • בסמסטר ב' -מיועד לתלמידי ההקבץ- אחרים יורשו להשתתף
 • בריצה 2 , על בסיס מקום פנוי ועמידה בדרישות כמתבקש.
 • א' 1221.7033.01 סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צרכנים סמינר פרופ' שני יניב
  ג 10:00-08:30 407 רקנאטי
  ============================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: מדעי הנתונים בניהול- סמ א'
 • (לשעבר, ניהול נתוני עתק ובינה עסקית- Big Data)
 • מומלץ להצטרף להקבץ זה החל משנה ב'
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7021.01 טיפול יישומי בנתונים שיעור ד"ר נתנאלי דביר
  ג 14:30-12:00 304 רקנאטי
 • בנוסף יתקיימו 2 תרגילי תגבור בימי שישי
 • בתאריכים: 5.11.21, 26.11.21,שעות יפורטו בסילבוס
 • ------------------------------------------------------------
 • חל שינוי: החל מתשפ''ב "למידה חישובית בניהול"
 • (מחליף את הקורס "כריית מידע עסקי").
 • א' 1221.7024.01 למידה חישובית בניהול שיעור ד"ר מאירי רונן
  ה 17:30-15:00 252 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7023.01 ניסויים עסקיים דיגיטליים ומקוונים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  ג 12:00-10:00 408 רקנאטי
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון]]- סמ א
  א' 1221.7010.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול שיעור רו"ח ברוורמן עודד
  ה 19:00-15:00 103 רקנאטי
 • תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בהקבץ-ניהול פיננסי
 • מנוע מללמוד את הקורס Introduction To Financial Economics
 • המוצע במסגרת ביה"ס לכלכלה.
 • ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול חדשנות בשיווק- סמ א'
  ------------------------------------------------------------
 • החל משנה''ל תשפ''ב, פרויקט לוריאל נוסף כקורס בהקבץ.
 • תלמיד יוכל לבחור ללמוד שניים/שלושה מהקורסים המוצעים.
 • זאת, בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד.
 • ההרשמה לפרויקט תיעשה על פי רישום מוקדם ומילוי שאלון מיון
 • תלמיד שיתקבל לפרויקט יירשם גם לקורס ההמשך 1221.7003
 • מידע נוסף מפורט בהרחבה בתכנית לימודי ההקבץ בשיווק.
 • א' 1221.7002.01 L'OREAL Brandstorm I - (פרויקט) ) פרויקט ד"ר ניצן עירית
  א 20:00-16:00 430 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7031.01 חדשנות שיווקית בפיתוח מוצרים ומסרים שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
  ד 14:00-10:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול יזמות וחדשנות]]
 • החל מתשפ''ב חל שינוי בהיצע הקורסים בהקבץ. לכן,
 • תלמידם שלמדו קורסים בודדים מההקבץ ורצונם להשלים
 • את ההקבץ כמתבקש- יוכלו להשלים את השעות החסרות
 • מתוך היצע קורסי הבחירה בחוג.
 • ראו פירוט בהרחבה בתכנית לימודי ההקבץ
 • " הקורס עקרונות היזמות" (מחליף את "מבוא ליזמות")
 • א' 1221.7040.01 עקרונות היזמות שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 14:00-12:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7044.01 כלים חיוניים ליזמים שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 16:00-14:30 409 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =================================================
  לימודי שנה ב'/ג'-קורסי בחירה:-[[לימודי הקבץ]] -שנה"ל תשפ"ב
  [לימודי הקבץ] - ניהול המשאב האנושי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר עד לתאריך 25.11.2021
 • בתאריך 25.11.2021 השיעור יסתיים בשעה 09:45
 • א' 1221.7050.01 תהליכי גיוס ומיון עובדים שיעור גב' צייגר איה
  ה 12:00-08:00 301 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית השניה של הסמסטר החל מתאריך 25.11.21
 • בתאריך 25.11.2021 השיעור יתחיל בשעה 10:15
 • א' 1221.7051.01 למידה ופיתוח ארגוני שיעור ד"ר קריל יעל
  ה 12:00-08:00 301 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר ועד לתאריך 23.11.21
 • א' 1221.7052.01 מנהיגות ופיתוח מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
  ג 13:00-10:00 403 רקנאטי
  ==============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-שנה"ל תשפ"ב
  קורסי בחירה כלליים: סמ א
  ------------------------------------------------------------
 • תלמיד המשלב חשבונאות מנוע מללמוד קורס זה.
 • תלמיד משפטים שלמד את הקורס דיני מסים 1411.9303
 • מנוע מללמוד את הקורס מבוא לדיני מסים בחוג לניהול
 • א' 1221.3401.01 מבוא לדיני מסים שיעור מר אילן עידן
  א 18:00-16:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4305.01 התנהגות צרכנים שיעור ד"ר סר בן-עמי מיכל
  א 14:00-12:30 251 - לה"ב רקנאטי עודכן 3.10.21
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4536.01 נושאים נבחרים במצוינות תפעולית שיעור ד"ר וייצמן רוני
  ב 20:00-18:00 407 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • קורס בחירה שנתי (פרויקט) הניתן בשיתוף הפקולטה למשפטים
 • ההרשמה תיעשה לפי מילוי שאלון קבלה וראיון אישי
 • לפני פתיחת השנה. מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור גב' אלדר וטין ענת
  א 18:00-16:00 202 טרובוביץ
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  קורסי בחירה כלליים במסגרת "תכנית מתחברים"-סמ' א
  ראו קישור: https://deanstudents.tau.ac.il/social-involveme
  התלמיד רשאי ללמוד קורס בחירה אחד מתוך כל המוצעים השנה
  הבהרה: השיעור הפרונטלי בהיקף 2 ש''ס אך הקורס מזכה ב- 4 ש''ס
  ------------------------------------------------------------
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ד"ר כהן רוית
  א 18:00-16:00 305 גילמן
  ------------------------------------------------------------
  א' 1883.1006.01 העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במר שיעור ד"ר גיטליץ תמר
  ד 18:00-16:00 01 - קציר גרין
  ------------------------------------------------------------
  א' 1883.0302.01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות שיעור ד"ר ורד בלאס
  ד 18:00-16:00 106 דן-דוד
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>