מערכת שעות כללית בחוג לניהול- תשפ"ב

כותרת ראשית

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
=====================================================
מומלץ לתלמידים לצפות במערכת השעות שלהלן במקביל לפתיחת מערכת
"חיפוש קורסים" האוניברסיטאית שתתפרסם באתר
מומלץ לתלמיד להמשיך ולעקוב באופן שוטף אחר שינויים
=======================================================
מערכת שעות -לימודי שנה א- קורסי חובה- תשפ"ב
============================================================
אב 0000.0000.00 התכנית "כלים שלובים"
 • מידע מפורט באתר: http://www.core.tau.ac.il/
 • אב 1221.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית מר לינזן איתי
 • מידע מפורט - בלחיצה על מספר/שם הקורס
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • הקורס בסמסטר א' מיועד לתלמידי החוג לניהול.
 • תלמידי חשבונאות-ניהול ילמדו קורס זה בסמסטר א' בלבד.
 • ראו הערה בהמשך לגבי סמסטר ב'.
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מתוך קב' 01 ועד 04
 • קבוצה 03+04 מיועדת לתלמידי משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.1111.01 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 10:00-08:00 252 רקנאטי
 • ----------------------------------------------------------
 • א' 1221.1111.02 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 14:00-12:00 252 רקנאטי
 • ----------------------------------------------------------
 • א' 1221.1111.03 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' בן-אסולי אופיר
  א 18:00-16:00 251 - לה"ב רקנאטי
 • ----------------------------------------------------------
 • א' 1221.1111.04 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' בן-אסולי אופיר
  א 20:00-18:00 251 - לה"ב רקנאטי
 • ----------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת - 05 או 06
 • קבוצות אלו מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות בלבד.
 • תלמידי חשבונאות-ניהול ילמדו קורס זה בסמסטר א' בלבד.
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ג 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 10:00-08:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.1106.01 יסודות המשפט העסקי שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  ד 19:00-16:00 002 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.1106.02 יסודות המשפט העסקי שיעור ד"ר ורשבסקי שרון
  ה 14:00-11:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.2301.01 יסודות החשבונאות שיעור רו"ח ענווה אורלי
  ב 14:00-10:00 303 דן-דוד
 • יש לבחור קבוצת תרגיל אחת 02/03
 • התרגיל יתקיימו החל מהשבוע השלישי של הסמסטר- כל שבוע
 • א' 1221.2301.02 יסודות החשבונאות תרגיל מר אמסלם אורי
  ג 14:00-12:00 302 רקנאטי
  א' 1221.2301.03 יסודות החשבונאות תרגיל מר כלף תומר
  ג 17:00-15:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 04 או 05:
 • ב' 1221.2301.04 יסודות החשבונאות שיעור רו"ח הדס דורון
  ד 12:00-08:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.2301.05 יסודות החשבונאות שיעור ד"ר אדם ליאור
  ד 19:00-15:00 252 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת תרגיל אחת 06 או 07
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ב' 1221.2301.06 יסודות החשבונאות תרגיל מר עבד אלהדי סאמי
  ב 18:00-16:00 252 רקנאטי
  ב' 1221.2301.07 יסודות החשבונאות תרגיל מר עוזרי בן
  ג 16:00-14:00 301 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת: 01 או 04 או 07
 • לשיעור 01 יש לבחור קב' תרגיל אחת: 02 או 03.
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.01 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  א 14:00-11:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 10:00-08:30 405 רקנאטי
  א' 1221.5111.02 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 11:00-09:00 302 רקנאטי
  א' 1221.5111.03 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 12:00-10:00 407 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • לשיעור 04 יש לבחור קב' תרגיל אחת: 05 או 06.
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.04 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  ג 11:00-08:00 301 דן-דוד
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 12:00-10:30 405 רקנאטי
  א' 1221.5111.05 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 16:00-14:00 406 רקנאטי
  א' 1221.5111.06 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 10:00-08:30 407 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קבוצת השיעור 07 + תר' 08+ 09 מיועדים לתלמידי ניהול-משפטי
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • לשיעור 07 יש לבחור קב' תרגיל אחת- קב' 08 או 09
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.07 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ב 20:00-18:00 253 רקנאטי
  שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ד 17:00-14:00 303 דן-דוד
  א' 1221.5111.08 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר רייך ניר
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
  א' 1221.5111.09 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר רייך ניר
  א 20:00-18:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מבין 01-04
 • א' 1221.3103.01 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ג 13:30-11:00 303 דן-דוד
  א' 1221.3103.02 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ג 17:00-14:00 303 דן-דוד
  א' 1221.3103.03 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ד 14:00-11:00 405 רקנאטי
  א' 1221.3103.04 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ה 17:00-14:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
 • תלמידי חשבונאות -ניהול ילמדו קורס זה בשנה ב'
 • יש לבחור קב' שיעור אחת מבין קב 01-04
 • ב' 1221.3102.01 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור גב' זינגר ענג
  ד 14:30-12:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.3102.02 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור גב' זינגר ענג
  ד 17:30-15:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.3102.03 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר לסקי שביט
  א 11:00-08:30 302 דן-דוד
  ב' 1221.3102.04 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר לסקי שביט
  א 14:30-12:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 03 או 05
 • בנוסף יתקיימו תרגולי תגבור לשלושת הקב' ב- 3 ימי שישי:
 • 12.11.2021, 10.12.2021, 31.12.21- שעות יפורטו בסילבוס
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 12:00-09:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 08:45-08:00 303 רקנאטי
 • תר' קב' 02 יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
 • קב' שיעור 03 ותר' 04 מיועדים לתלמידי ניהול-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 17:00-14:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל גב' עזריה שני
  ב 17:45-17:00 253 רקנאטי
 • תר' קב' 04- יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5112.05 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ד 11:00-08:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5112.06 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:45-09:00 304 רקנאטי
 • תר' קב' 06- יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות.
 • יש לבחור שיעור ותרגיל אחד מבין קב' :
 • (01+02) או (03+04) או (05+06) או (07+08)
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 20:00-18:00 302 דן-דוד
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 18:00-16:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 20:00-18:00 304 רקנאטי
 • תרגיל- קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ב 16:00-14:00 252 רקנאטי
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 16:00-14:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • תר' קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  א 12:00-10:30 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ד 12:00-10:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  א 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
 • תר' קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.07 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ה 20:00-16:00 254 רקנאטי
  ב' 1221.5119.08 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  א 18:00-16:00 105/6 רקנאטי
 • תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • =====================================================
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • יש לבחור קב' שיעור ותרגיל :( 01+02 )או (03+04)
 • או (05+06) או (07+08)
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  א 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ב 19:00-18:00 302 דן-דוד
 • תר' קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  ה 15:30-14:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ב 20:00-19:00 302 דן-דוד
  תר' קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' יחזקאל ירון
  א 14:00-12:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל גב' לב עדי
  ד 13:00-12:00 301 דן-דוד
  תר' קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.07 כלכלת עסקים ב' שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.08 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר גנאל יוסף
  ב 19:00-18:00 002 דן-דוד
  תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5120.09 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  א 18:00-16:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5120.10 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר גנאל יוסף
  ב 19:00-18:00 406 רקנאטי
  תר' קב' 10 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.2202.01 יסודות מערכות מידע שיעור ד"ר אשכנזי נוה
  ג 12:00-10:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.2202.02 יסודות מערכות מידע שיעור ד"ר אשכנזי נוה
  א 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ה 12:00-08:00 302 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל מר מאיזל פליקס
  ד 20:00-18:00 403 רקנאטי
 • תר' קב' 02- יתקיים החל מהשבוע הראשון של הסמ' - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 03 או 06 או 09
 • ותרגיל אחד מתוך השניים המשויכים לקבוצת השיעור
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 13:00-09:30 302 דן-דוד
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 04 או 05
 • ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד"ר יאור עינת
  ב 12:00-10:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד"ר יאור עינת
  ב 14:00-12:00 403 רקנאטי
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור גב' חלוזין נורית
  ב 14:00-10:00 302 דן-דוד
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 07 או 08
 • ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
  ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 12:00-10:00 105/6 רקנאטי
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קב' ש' 09 + (תר' 10 + 11 ) מיועדים לתלמידי משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמיד החוג
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 10 או 11
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ג 12:00-08:00 301 דן-דוד
  ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  א 18:00-16:00 302 דן-דוד
  ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  א 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 10:00-08:00 302 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר מוגרבי אלי
  ה 15:00-14:00 403 רקנאטי
 • תרגיל קב' 02- יתקיים החל מהשבוע השני כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור 03 או 05 או 07
 • ובנוסף לבחור אחת מקבוצות התרגיל המשויכות לקבוצת השיעור
 • ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 12:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:00-08:00 302 דן-דוד
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 18:00-16:00 002 דן-דוד
  ב' 1221.5118.06 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 10:00-09:00 302 דן-דוד
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5118.07 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ד"ר כוכב יאיר
  ד 20:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.5118.08 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר גנאל יוסף
  ה 19:00-18:00 303 דן-דוד
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.5116.01 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ד 17:00-14:00 304 רקנאטי
 • בנוסף יינתנו שני תרגילי תגבור בימי שישי בתאריכים:
 • 19.11.21, 7.1.22 השעות יפורטו בסילבוס.
 • ------------------------------------------------------------
 • ל-2 קב' השיעור ינתנו בנוסף שני תרגילי תגבור בתאריכים:
 • 1.4.22, 3.6.22. השעות יפורטו בסילבוס
 • ב' 1221.5116.02 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ב 14:00-11:00 105/6 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5116.03 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ה 17:00-14:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.2203.01 יסודות תורת ההחלטות שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ב 12:30-10:00 253 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.2203.02 יסודות תורת ההחלטות שיעור ד"ר משיח- יעקבי איילה
  ה 11:00-08:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3201.01 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ב 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ד 12:00-10:00 253 רקנאטי
  א' 1221.3201.02 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים תרגיל מר פרח ניצן
  ד 18:00-16:00 308 דן-דוד
 • תרגיל- קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני-אחת לשבועיים
 • בנוסף, יינתנו שני תרגילי תגבור בתאריכים:
 • 24.11.21, 5.1.22 ( בשעת התרגיל)
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.3201.03 חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ד"ר מרגלית תמר
  ב 13:00-11:00 404 רקנאטי
  שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ד"ר מרגלית תמר
  ד 10:00-08:30 406 רקנאטי
  ב' 1221.3201.04 חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים תרגיל מר פרח ניצן
  ג 18:00-16:00 303 דן-דוד
 • תרגיל- קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני-אחת לשבועיים
 • בנוסף יינתנו 2 תרגילי תגבור בתאריכים:
 • 5.4.22, 7.6.22 (בשעת התרגיל)
 • ------------------------------------------------------------
 • השלמה פרונטלית באלגברה לינארית מיועדת
 • לתלמידי ניהול כלכלה בלבד.
 • ההשלמה תתקיים ב- Zoom בשלושה מפגשים בימי שישי:
 • מתאריך 15.10.21 עד 29.10.21
 • מידע נוסף מפורט בתכנית הלימודים/ בסילבוס.
 • א' 1221.3203.01 השלמה פרונטלית באלגברה לינארית שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ו 14:00-08:00 זום -
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02
 • א' 1221.4301.01 יסודות השיווק שיעור ד"ר הדר ליאת
  ב 19:00-15:00 252 רקנאטי
  א' 1221.4301.02 יסודות השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
  ב 18:00-14:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 03 או 04
 • ב' 1221.4301.03 יסודות השיווק שיעור ד"ר הדר ליאת
  ב 14:00-10:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.4301.04 יסודות השיווק שיעור ד"ר הדר ליאת
  ה 18:00-14:00 303 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02 או 03
 • ובנוסף יש לבחור תרגיל אחד מבין קב' תרגיל :04-08
 • א' 1221.3105.01 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר יאור עינת
  א 16:00-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
  שיעור ד"ר יאור עינת
  ה 14:00-12:00 253 רקנאטי
  א' 1221.3105.02 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  א 16:00-14:00 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.3105.03 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  א 18:00-16:00 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • התרג' יתקיימו במעבדת המחשבים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • יש לבחור תרגיל אחד מבין קב' תרגיל :04-08
 • א' 1221.3105.04 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ב 12:00-10:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.05 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ב 14:00-12:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.06 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ג 16:00-14:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.07 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ה 12:00-10:00 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.08 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ה 16:00-14:00 047 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.3105.09 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ג 16:00-14:00 303 דן-דוד
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 14:00-12:00 253 רקנאטי
 • יש לבחור קב' תרגיל אחת 10 או 11
 • התרג' יתקייימו במעבדת המחשבים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ב' 1221.3105.10 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  א 16:00-14:00 047 רקנאטי
  ב' 1221.3105.11 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ג 10:00-08:00 047 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3301.01 יסודות המימון שיעור ד"ר צוקרמן רועי
  ג 20:00-16:00 280 גילמן
  א' 1221.3301.02 יסודות המימון תרגיל מר גנדלמן דניאל
  ד 10:00-08:00 405 רקנאטי
 • תרגיל 02 יתקיים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור ותרגיל (03+04) או (05+06)
 • ב' 1221.3301.03 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
  א 16:00-12:00 254 רקנאטי
  ב' 1221.3301.04 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ד 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • תרגיל קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.3301.05 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
  ה 12:00-08:00 404 רקנאטי
  ב' 1221.3301.06 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ג 20:00-18:00 302 דן-דוד
 • תרגיל קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 01 או 02 או 03
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • ולכן השיעור כפול
 • ----------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת: 01, 02 או 03
 • קב' שיעור 01 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 14.11.2021
 • א' 1221.3304.01 Fundamentals of Strategy- -First half שיעור ד"ר אפוטה-שפר נטלי
  א 12:00-08:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 02 תתקיים במחצית השנייה של הסמסטר
 • החל מתאריך 21.11.2021 ועד סוף הסמסטר
 • א' 1221.3304.02 Fundamentals of Strategy- - Second Half שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  א 12:00-08:00 251 - לה"ב רקנאטי עודכן 16.8.21
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 03 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 18.11.2021
 • א' 1221.3304.03 Fundamentals Of Strategy - First Half שיעור ד"ר אפוטה-שפר נטלי
  ה 12:00-08:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת 04 או 05
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 04 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 27.3.22
 • ב' 1221.3304.04 Fundamentals of Strategy- - First Half שיעור גב' פוגל נועה
  א 12:00-08:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • קב' שיעור 05 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 28.3.2022
 • ב' 1221.3304.05 Fundamentals of Strategy-- First Half שיעור גב' פוגל נועה
  ב 18:00-14:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =======================================================
  לימודי שנה ג'- קורס חובה: סמינר מחקר- שנה"ל תשפ"ב
  תלמיד שנה ב', לא יורשה ללמוד סמינר,
  גם אם הוא עומד בדרישות הקדם לסמינר.
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר,
  אם לא עבר בהצלחה (בציון 60 לפחות) את כל לימודי שנה א,
  ועמד בדרישות הקדם לסמינר בהתאם.
  תלמידים הלומדים בהקבצים - חייבים ללמוד את הסמינר הייחודי
  יש לבחור סמינר אחד בלבד:
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6419.01 סמינר -דילמות חברתיות בארגונים סמינר ד"ר ויזל אורי
  ה 14:00-12:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6503.01 סמינר- נדל"ן ודיור סמינר פרופ' בן-שחר דני
  ג 12:00-10:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הסמינר מוצע בשני הסמסטרים.
 • בסמ' א', רשאים להשתתף גם תלמידים שאינם בהקבץ
 • ואשר עונים על דרישות הקדם כמתבקש.
 • בסמסטר ב' -מיועד לתלמידי ההקבץ- אחרים יורשו להשתתף
 • בריצה 2 , על בסיס מקום פנוי ועמידה בדרישות כמתבקש.
 • א' 1221.7033.01 סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צרכנים סמינר פרופ' שני יניב
  ג 10:00-08:30 407 רקנאטי
  =============================================
  לימודי שנה ג'- קורס חובה: סמינר מחקר- שנה"ל תשפ"ב
  תלמיד שנה ב' לא יורשה ללמוד סמינר גם אם הוא עומד
  בדרישות הקדם לסמינר.
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר,
  אם לא עבר בהצלחה (ציון 60 לפחות) בכל לימודי שנה א.
  ועמד בדרישות הקדם לסמינר בהתאם.
  תלמידים הלומדים בהקבצים - חייבים ללמוד את הסמינר הייחודי
  יש לבחור סמינר אחד בלבד:
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.6105.01 סמינר- נושאים נבחרים בכלכלת שרותים ותפעול סמינר ד"ר שמיר נועם
  ב 10:00-08:00 302 רקנאטי
  ב' 1221.6417.01 סמינר- כח והיררכיה בארגונים סמינר ד"ר אפוטה-שפר נטלי
  ג 10:00-08:30 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.6802.01 סמינר: נושאים נבחרים בכלכלה התנהגותית- עיצוב ניסוי סמינר פרופ' ארד אילה
  ה 16:00-14:00 302 רקנאטי
 • תלמידים שלמדו את קורס הבחירה "כלכלה התנהגותית לניהול"
 • לפני שנה"ל תשפ"א מנועים מללמוד את סמינר המחקר
 • נושאים נבחרים בכלכלה התנהגותית- עיצוב ניסוי".
 • ============================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: מדעי הנתונים בניהול- סמ א'
 • (לשעבר, ניהול נתוני עתק ובינה עסקית- Big Data)
 • מומלץ להצטרף להקבץ זה החל משנה ב'
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7021.01 טיפול יישומי בנתונים שיעור ד"ר נתנאלי דביר
  ג 14:30-12:00 304 רקנאטי
 • בנוסף יתקיימו 2 תרגילי תגבור בימי שישי
 • בתאריכים: 5.11.21, 26.11.21,שעות יפורטו בסילבוס
 • ------------------------------------------------------------
 • חל שינוי: החל מתשפ''ב "למידה חישובית בניהול"
 • (מחליף את הקורס "כריית מידע עסקי").
 • א' 1221.7024.01 למידה חישובית בניהול שיעור ד"ר מאירי רונן
  ה 17:30-15:00 252 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7023.01 ניסויים עסקיים דיגיטליים ומקוונים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  ג 12:00-10:00 408 רקנאטי
  =======================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: מדעי הנתונים בניהול- סמ ב'
  (לשעבר, ניהול נתוני עתק ובינה עסקית- Big Data)
  מומלץ להצטרף להקבץ זה החל משנה ב'.
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מבוא לאנליטיקה עסקית יוצע במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמ' עד לתאריך 3.4.22
 • ב' 1221.7020.01 מבוא לאנליטיקה עסקית שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  א 12:00-10:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  ד 14:00-12:00 406 רקנאטי
 • בנוסף יתקיימו 2 תרגילי תגבור -בימי שישי בתאריכים:
 • 4.3.22, 18.3.22 שעות יפורטו בסילבוס.
 • ------------------------------------------------------------
 • הקורס טכנולוגיות ביג דאטה יוצע במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית השנייה של הסמסטר החל מתאריך 6.4.2022
 • (ביוםא' 10.4 לא יתקיים השיעור)
 • ב' 1221.7022.01 טכנולוגיות ביג דאטה שיעור ד"ר אונגר משה
  א 12:00-10:00 404 רקנאטי
  שיעור ד"ר אונגר משה
  ד 14:00-12:00 404 רקנאטי
 • בנוסף יתקיימו 2 תרגילי בימי שישי- תאריכים ושעות יפורטו
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7025.01 סמינר ייחודי להקבץ מדעי הנתונים בניהול- אנליטיקה עסקית סמינר ד"ר רייכמן שחר
  ה 14:00-12:00 406 רקנאטי
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון]]- סמ א
  א' 1221.7010.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול שיעור רו"ח ברוורמן עודד
  ה 19:00-15:00 103 רקנאטי
 • תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בהקבץ-ניהול פיננסי
 • מנוע מללמוד את הקורס Introduction To Financial Economics
 • המוצע במסגרת ביה"ס לכלכלה.
 • לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון]]- סמ ב
  ב' 1221.7011.01 ניהול פיננסי שיעור פרופ' נוימן יגאל
  ד 18:00-14:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7012.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ד"ר לוי תמיר
  ג 20:00-18:00 301 דן-דוד
 • תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בהקבץ-ניהול פיננסי
 • מנוע מללמוד "אופציות ומכשירים עתידיים" 1011.3509
 • המוצע במסגרת ביה"ס לכלכלה
 • ------------------------------------------------------------
 • החל משנה"ל תשפ"ב-יוצע סמינר מחקר ייחודי בלימודי ההקבץ.
 • תלמידים שהחלו לימודיהם בהקבץ לפני תשפ''ב וטרם סיימו
 • חובותיהם בהקבץ - חייבים בסמינר הייחודי בהקבץ.
 • ב' 1221.7013.01 סמינר ייחודי בהקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון: מימון התנהגותי סמינר פרופ' סונסינו דורון
  ב 10:00-08:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול חדשנות בשיווק- סמ א'
  ------------------------------------------------------------
 • החל משנה''ל תשפ''ב, פרויקט לוריאל נוסף כקורס בהקבץ.
 • תלמיד יוכל לבחור ללמוד שניים/שלושה מהקורסים המוצעים.
 • זאת, בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד.
 • ההרשמה לפרויקט תיעשה על פי רישום מוקדם ומילוי שאלון מיון
 • תלמיד שיתקבל לפרויקט יירשם גם לקורס ההמשך 1221.7003
 • מידע נוסף מפורט בהרחבה בתכנית לימודי ההקבץ בשיווק.
 • א' 1221.7002.01 L'OREAL Brandstorm I - (פרויקט) ) פרויקט ד"ר ניצן עירית
  א 20:00-16:00 430 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7031.01 חדשנות שיווקית בפיתוח מוצרים ומסרים שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
  ד 14:00-10:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול חדשנות בשיווק- סמ ב'
 • ----------------------------------------------------------
 • קורס המשך לקבוצת התלמידים שיימצאו מתאימים
 • לייצג את הפקולטה בתחרות הארצית של לוריאל.
 • (ראו מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים בהקבץ
 • ב' 1221.7003.01 L'OREAL Brandstorm II - (פרויקט) פרויקט ד"ר ניצן עירית
  ה 14:00-12:00 430 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7032.01 העברת מסרים שיווקיים בעידן הדיגיטאלי שיעור ד"ר סר בן-עמי מיכל
  ב 17:15-14:00 105/6 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הסמינר מיועד לתלמידי ההקבץ בשיווק בלבד.
 • אחרים יורשו להשתתף בריצה השנייה
 • על בסיס מקום פנוי ועמידה בדרישות כמתבקש
 • ב' 1221.7033.02 סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צר סמינר פרופ' שני יניב
  ב 20:00-18:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול יזמות וחדשנות]]
 • החל מתשפ''ב חל שינוי בהיצע הקורסים בהקבץ. לכן,
 • תלמידם שלמדו קורסים בודדים מההקבץ ורצונם להשלים
 • את ההקבץ כמתבקש- יוכלו להשלים את השעות החסרות
 • מתוך היצע קורסי הבחירה בחוג.
 • ראו פירוט בהרחבה בתכנית לימודי ההקבץ
 • " הקורס עקרונות היזמות" (מחליף את "מבוא ליזמות")
 • א' 1221.7040.01 עקרונות היזמות שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 14:00-12:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7044.01 כלים חיוניים ליזמים שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 16:00-14:30 409 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תשפ"ב
  [[לימודי הקבץ: ניהול יזמות וחדשנות]]
 • החל מתשפ''ב חל שינוי בהיצע הקורסים בהקבץ. לכן,
 • תלמידם שלמדו קורסים בודדים מההקבץ ורצונם להשלים
 • את ההקבץ כמתבקש- יוכלו להשלים את השעות החסרות
 • מתוך היצע קורסי הבחירה בחוג.
 • ראו פירוט בהרחבה בתכנית לימודי ההקבץ
 • הקורס "יזמות הלכה למעשה" בהיקף 4 ש''ס (מחליף את הקורס
 • "יזמות הלכה ומעשה בסקטורי המפתח" בהיקף 2 ש''ס)
 • ב' 1221.7045.01 יזמות הלכה למעשה - (פרויקט) פרויקט ד"ר הראל שי
  ד"ר ארבל איריס
  ד 14:00-10:00 403 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7043.01 סמינר ייחודי להקבץ יזמות: נושאים נבחרים ביזמות סמינר ד"ר שר ליה
  ה 16:00-14:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =================================================
  לימודי שנה ב'/ג'-קורסי בחירה:-[[לימודי הקבץ]] -שנה"ל תשפ"ב
  [לימודי הקבץ] - ניהול המשאב האנושי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר עד לתאריך 25.11.2021
 • בתאריך 25.11.2021 השיעור יסתיים בשעה 09:45
 • א' 1221.7050.01 תהליכי גיוס ומיון עובדים שיעור גב' צייגר איה
  ה 12:00-08:00 301 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית השניה של הסמסטר החל מתאריך 25.11.21
 • בתאריך 25.11.2021 השיעור יתחיל בשעה 10:15
 • א' 1221.7051.01 למידה ופיתוח ארגוני שיעור ד"ר קריל יעל
  ה 12:00-08:00 301 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר ועד לתאריך 23.11.21
 • א' 1221.7052.01 מנהיגות ופיתוח מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
  ג 13:00-10:00 403 רקנאטי
  =================================================
  לימודי שנה ב'/ג'-קורסי בחירה:-[[לימודי הקבץ]] -שנה"ל תשפ"ב
  [לימודי הקבץ] - ניהול המשאב האנושי
  ב' 1221.7053.01 התנסות מעשית בעולמות משאבי אנוש ופיתוח ארגוני (פרויקט) פרויקט גב' נחשון חני
  ג 12:00-10:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • סמינר ייחודי להקבץ ניהול המשאב האנושי
 • ב' 1221.7054.01 סמינר- ניהול חוצה תרבויות- מבט על אסטרטגיה עסקית ומשאבי אנ סמינר פרופ' יחזקאל אורלי
  ג 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ==============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-שנה"ל תשפ"ב
  קורסי בחירה כלליים: סמ א
  ------------------------------------------------------------
 • תלמיד המשלב חשבונאות מנוע מללמוד קורס זה.
 • תלמיד משפטים שלמד את הקורס דיני מסים 1411.9303
 • מנוע מללמוד את הקורס מבוא לדיני מסים בחוג לניהול
 • א' 1221.3401.01 מבוא לדיני מסים שיעור מר אילן עידן
  א 18:00-16:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4305.01 התנהגות צרכנים שיעור ד"ר סר בן-עמי מיכל
  א 14:00-12:30 251 - לה"ב רקנאטי עודכן 3.10.21
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4536.01 נושאים נבחרים במצוינות תפעולית שיעור ד"ר וייצמן רוני
  ב 20:00-18:00 407 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • קורס בחירה שנתי (פרויקט) הניתן בשיתוף הפקולטה למשפטים
 • ההרשמה תיעשה לפי מילוי שאלון קבלה וראיון אישי
 • לפני פתיחת השנה. מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור גב' אלדר וטין ענת
  א 18:00-16:00 202 טרובוביץ
  ------------------------------------------------------------
  ====================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-שנה"ל תשפ"ב
  קורסי בחירה כלליים: סמ ב
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.4120.01 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
  ה 14:00-12:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מוצע גם לתלמידי התכניות מחוץ לחוג:
 • פכ"מ , פסיכולוגיה ( במסלול כלכלה התנהגותית)
 • נקבעה תת מכסה לקורס.
 • ב' 1221.4325.01 כלכלה התנהגותית לניהול שיעור פרופ' ארד אילה
  ג 14:00-12:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.4325.02 כלכלה התנהגותית לניהול שיעור פרופ' ארד אילה
  ד 16:00-14:00 302 דן-דוד
 • תלמידים שלמדו את קורס הבחירה "כלכלה התנהגותית לניהול"
 • לפני שנה"ל תשפ"א מנועים מללמוד את סמינר המחקר
 • נושאים נבחרים בכלכלה התנהגותית- עיצוב ניסוי".
 • ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר עד לתאריך 11.04.22
 • שהוא יום השלמה שנקבע לקורסים הנלמדים בימי ה')
 • ב' 1221.4515.01 אתיקה ודיני ניירות ערך שיעור עו"ד הורנשטיין שרון
  ה 20:00-16:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.4516.01 מימון וכלכלת סייבר ופרטיות שיעור ד"ר צוקרמן רועי
  ד 10:00-08:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • ההרשמה לפרויקט קליניקה עסקית תיעשה
 • באמצעות טופס רישום מקוון - לקראת עונת הרישום לסמ' ב'
 • מידע נוסף מפורט בהרחבה בתכבית הלימודים
 • ב' 1221.4569.01 קליניקה עסקית- ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים (פרויקט) פרויקט ד"ר פרידמן יאיר
  א 20:00-16:00 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • ההרשמה לפרויקט תיעשה על פי רישום מוקדם וראיון אישי
 • באמצעות טופס רישום מקוון - לקראת עונת הרישום לסמ' ב'
 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • ב' 1221.4571.01 אחריות תאגידית וקשרי קהילה (פרויקט) פרויקט גב' אמיר שלי
  ג 16:00-12:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  קורסי בחירה כלליים במסגרת "תכנית מתחברים"-סמ' א
  ראו קישור: https://deanstudents.tau.ac.il/social-involveme
  התלמיד רשאי ללמוד קורס בחירה אחד מתוך כל המוצעים השנה
  הבהרה: השיעור הפרונטלי בהיקף 2 ש''ס אך הקורס מזכה ב- 4 ש''ס
  ------------------------------------------------------------
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ד"ר כהן רוית
  א 18:00-16:00 305 גילמן
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ד"ר כהן רוית
  ב 18:00-16:00
  ------------------------------------------------------------
  א' 1883.1006.01 העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במר שיעור ד"ר גיטליץ תמר
  ד 18:00-16:00 01 - קציר גרין
  ------------------------------------------------------------
  קורסי בחירה כלליים במסגרת "תכנית מתחברים"-סמ' ב
  ראו קישור: https://deanstudents.tau.ac.il/social-involveme
  הבהרה: השיעור הפרונטלי בהיקף 2 ש''ס אך הקורס מזכה ב- 4 ש''ס
  התלמיד רשאי ללמוד קורס בחירה אחד מתוך כל המוצעי השנה
  ב' 1883.0401.01 עתיד האנושות: האתגר הסביבתי קיומי שיעור פרופ' אבלסון אביגדור
  ג 18:00-16:00
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה שיעור ד"ר פוריאן רונית
  א 20:00-18:00
  ------------------------------------------------------------
  א' 1883.0302.01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות שיעור ד"ר ורד בלאס
  ד 18:00-16:00 106 דן-דוד
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>