עיון במחברת בחינה וערעור על ציון הבחינה - תשפ"ב

עיון וערעור במחברת בחינה לא חסויה

 1. לאחר פרסום ציוני הבחינה, או הציון הסופי בקורס, תלמיד יהיה רשאי לעיין בעותק סרוק של מחברת הבחינה.
 2. תלמיד רשאי להזמין סריקה של מחברת הבחינה. הזמנת הסריקה תעשה באמצעות כניסה ל"מערכת מידע לתלמיד". בעקבות בקשת התלמיד, נסרקת מחברת הבחינה ושאלון הבחינה. 
 3. תלמיד רשאי לערער על ציון הבחינה בתוך 5 ימים מתאריך סריקת מחברת הבחינה.
  הערעור ייעשה באמצעות מילוי טופס ממוחשב הנמצא באתר "מידע אישי לתלמיד"
 4. הערעור יהיה מנומק ויפרט את הסיבות והנסיבות שהתלמיד רואה כרלוונטיות.
 5. תוצאת הערעור יכולה להיות: עליה בציון, ירידה בציון או ללא שינוי. הציון שייקבע אחרי בדיקת הערעור הוא התקף. תוצאת הערעור מדווחות למחשב, וניתנת לצפייה באמצעות "מערכת המידע לתלמיד". על התלמיד חלה החובה להתעדכן.
 6. מחברת הבחינה נשמרת במשך סמסטר אחד ונגרסת בתום הסמסטר העוקב.

 

עיון וערעור במחברת בחינה חסויה​

 1. לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מפגש של המורה/עוזר ההוראה עם התלמידים במועד שייקבע ויפורסם לידיעת התלמידים.
 2. התלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה החסויה ולהגיש בקשת ערעור כתובה ומנומקת במפגש זה.
  המערער והוא בלבד רשאי לכתוב את הערעור. התלמיד לא  יצור קשר טלפוני או אחר לשם התייעצות או סיוע בכתיבת הערעור.
 3. חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק או לצלם את טופס הבחינה, או להוציא את טופס הבחינה מהחדר. צילום הבחינה או העתקתה מהווה עבירת משמעת.
 4. תוצאת הערעור יכולה להיות: עליה בציון, ירידה בציון או ללא שינוי. הציון שייקבע אחרי בדיקת הערעור הוא התקף.  תוצאות הערעור מדווחות למחשב, וניתנות לצפייה באמצעות "מערכת המידע לתלמיד". על התלמיד חלה החובה להתעדכן.
 5. תלמיד שלא יישמע להוראות המורה/עוזר ההוראה בעת העיון במחברת, או שיעשה שימוש בבחינה בניגוד להוראות לעיל יינקטו כנגדו צעדים משמעתיים.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>