מערכת שעות בחשבונאות - סמסטר ב' תשפ"ב

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות תשפ"ב
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר: https://core.tau.ac.il
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית מעבדה מר לינזן איתי
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.1103.03 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  רו"ח אלגרנטי גיא
  ג 19:00-14:00 305 רקנאטי
  ב' 1211.1103.40 יסודות החשבונאות תרגיל מר בנבנישתי גל
  ב 19:00-16:00 305 רקנאטי
 • קב' 40- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • שיעור 03 מיועד לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ב' 1211.2266.02 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ה 14:00-11:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2266.03 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור ד"ר שרוני איתי
  ג 21:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1211.2266.20 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל רו"ח אליהו אפק
  ד 19:00-17:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.2266.30 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל רו"ח מאור תום
  ב 16:00-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
 • קב' 30- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.2266.40 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר דולב אבי
  ד 19:00-17:00 302 דן-דוד
 • קב' 40- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3109.03 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 302 רקנאטי
  ב' 1211.3109.30 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל מר פרץ דודי
  מר שלח עומר
  ב 18:00-16:00 302 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3807.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 16:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.3807.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח גרינבוים עידו
  רו"ח זמורה גיא
  ב 18:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.3807.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל גב' פלקסין אילונה
  א 12:00-10:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.3807.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר לוי שי
  ד 20:00-18:00 404 רקנאטי
 • קב' 30- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.3807.40 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר לוי שי
  א 10:00-08:30 405 רקנאטי
 • קב' 40- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3808.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  א 12:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.3808.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 14:00-12:00 105/6 רקנאטי
  ב' 1211.3808.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל גב' חנגל טל
  ב 20:00-18:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 20- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.3808.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר בלדרמן יניב
  ד 10:00-08:00 303 רקנאטי
 • קב' 30- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3814.04 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' עמירם דן
  א 14:00-12:00 408 רקנאטי
  ב' 1211.3814.05 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' עמירם דן
  א 15:45-14:15 408 רקנאטי
  ב' 1211.3814.06 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר רו"ח הדס דורון
  ב 14:00-12:00 305 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3815.04 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3815.05 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3815.06 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  ב 16:00-14:00 302 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.1212.03 יסודות המימון שיעור פרופ' בן-שחר דני
  ד 21:00-17:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ב' 1211.1212.40 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ג 14:00-12:00 251 - לה"ב רקנאטי
 • קב' 40- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2211.03 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אטיס ארנון
  ג 16:00-12:00 406 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3311.02 ביקורת דוחות כספיים שו"ת רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ג 17:00-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
  שו"ת גב' וסרבלט עמית
  ג 18:00-17:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2244.02 מסים א' שיעור רו"ח וולק עדי
  עו"ד זחלאקה עיקאב
  ב 20:00-16:00 303 דן-דוד
  ב' 1211.2244.20 מסים א' תרגיל רו"ח ריין אלישמע
  ג 18:00-16:00 002 דן-דוד
 • קב' 20- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.2244.03 מסים א' שיעור רו"ח פיטרמן אילי
  רו"ח ישרים יניב
  ג 18:00-14:00 302 דן-דוד
  ב' 1211.2244.30 מסים א' תרגיל רו"ח שוסטר אסף
  ב 20:00-18:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 30- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2245.02 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח כץ גיא
  ה 12:00-08:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.2245.03 מסים ב' שיעור רו"ח כהן ניסים
  רו"ח פסרמן דני
  א 20:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2245.20 מסים ב' תרגיל רו"ח לב-רן מתן
  ב 16:00-14:00 303 דן-דוד
 • קב' 20- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.2245.30 מסים ב' תרגיל רו"ח כדורי ערן
  ג 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב' 30- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3346.02 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח אהרונוביץ שי
  רו"ח שילון דוד
  א 21:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1211.3346.20 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל עו"ד גנוד רוני
  מר ג'ורנו גיא
  א 18:00-16:30 303 דן-דוד
 • קבוצה 20 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ===================================
  ב' 1211.2208.01 דיני תאגידים וניירות ערך שיעור ד"ר לוי שירלי
  א 15:00-12:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.2208.10 דיני תאגידים וניירות ערך תרגיל מר לוקסנבורג אלון
  ב 20:00-18:00
 • קב' 10-מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ב' 1211.2208.02 דיני תאגידים וניירות ערך שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  ד 18:00-15:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.2208.20 דיני תאגידים וניירות ערך תרגיל גב' רז יובל
  ג 10:00-08:30 303 דן-דוד
 • קב' 20-מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ===================================
 • חשבונאות ניהולית
 • ש' 02 ותר' 10, 20 מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ב' 1211.1104.01 חשבונאות ניהולית שיעור רו"ח קופמן ניר
  א 16:00-13:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.1104.02 חשבונאות ניהולית שיעור רו"ח קופמן ניר
  ד 17:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.1104.10 חשבונאות ניהולית תרגיל גב' הלפרין ניצן
  ה 16:00-14:00 252 רקנאטי
 • קב' 10- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • ב' 1211.1104.20 חשבונאות ניהולית תרגיל מר רצקין אור
  ד 10:00-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • ב' 1211.1104.30 חשבונאות ניהולית תרגיל מר רצקין אור
  ה 11:00-09:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 30- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2205.03 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 12:00-10:00 302 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3115.03 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 12:00-10:00 408 רקנאטי
  ב' 1211.3115.04 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 14:00-12:00 408 רקנאטי
  ב' 1211.3115.05 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 16:00-14:00 408 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קבוצה 05 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • ב' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ג 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 10:00-08:00 304 רקנאטי
  ===================================
  ב' 1211.2416.01 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור רו"ח אדסמן אילנית
  ג 18:00-16:00 306 רקנאטי
  ב' 1211.2416.02 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור רו"ח אדסמן אילנית
  ה 14:00-12:00 405 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ==========================================
 • קורס כלכלת עסקים א'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 20:00-18:00 302 דן-דוד
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 18:00-16:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 20:00-18:00 304 רקנאטי
 • קב' 02-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ב 16:00-14:00 252 רקנאטי
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 16:00-14:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קב' 04-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  א 12:00-10:30 105/6 רקנאטי
  שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ד 12:00-10:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  א 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 06-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.07 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ה 20:00-16:00 254 רקנאטי
  ב' 1221.5119.08 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  א 18:00-16:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 08-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ========================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5120.09 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  א 18:00-16:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5120.10 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר גנאל יוסף
  ב 19:00-18:00 406 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ========================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 09 ות' 10 ו-11 - מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 13:00-09:30 302 דן-דוד
  ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד"ר יאור עינת
  ב 12:00-10:00 403 רקנאטי
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד"ר יאור עינת
  ב 14:00-12:00 403 רקנאטי
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור גב' חלוזין נורית
  ב 14:00-10:00 302 דן-דוד
  ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 07- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 12:00-10:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ג 12:00-08:00 301 דן-דוד
  ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  א 18:00-16:00 302 דן-דוד
 • קב' 10- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  א 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב' 11- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 12:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:00-08:00 302 דן-דוד
 • קב 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 18:00-16:00 002 דן-דוד
  ב' 1221.5118.06 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 10:00-09:00 302 דן-דוד
 • קב 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ב' 1221.5118.07 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ד"ר כוכב יאיר
  ד 20:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.5118.08 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר גנאל יוסף
  ה 19:00-18:00 303 דן-דוד
 • קב 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>