מערכת שעות בחשבונאות - סמסטר א' תשפ"ב

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות תשפ"ב
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר: https://core.tau.ac.il
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית מעבדה מר לינזן איתי
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ==========================================
  מערכת השעות נתונה לשינויים עד מועד הרישום לקורסים
  =============================================
 • קורס יסודות החשבונאות
 • ש' 02 ותר' 20, 30 מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1211.1103.01 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  ב 17:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.1103.02 יסודות החשבונאות שיעור ד"ר דישטניק דוד
  ג 15:00-10:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.1103.10 יסודות החשבונאות תרגיל מר בנבנישתי גל
  ד 18:30-15:30 302 דן-דוד
 • קב' 10 - התרגיל יתחיל בשעה 15:30 בדיוק
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.1103.20 יסודות החשבונאות תרגיל רו"ח אלגרנטי גיא
  ד 20:30-17:30 303 דן-דוד
 • קב' 20 - התרגיל יתחיל בשעה 17:30 בדיוק
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.1103.30 יסודות החשבונאות תרגיל מר גלגולי מוהאב
  ה 20:30-17:30 404 רקנאטי
 • קב' 30 - התרגיל יתחיל בשעה 17:30 בדיוק
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2266.01 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ג 12:00-09:00 252 רקנאטי
  א' 1211.2266.10 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל רו"ח אליהו אפק
  רו"ח מאור תום
  ה 18:00-16:00 305 רקנאטי
 • קב' 10- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3109.01 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ב 12:00-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.3109.02 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.3109.10 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל גב' יעקבי יערה
  מר פרץ דודי
  ד 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.3109.20 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל גב' יעקבי יערה
  מר שלח עומר
  ה 18:00-16:00 251 - לה"ב רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3807.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ד 18:00-16:00 403 רקנאטי
  א' 1211.3807.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר לוי שי
  מר צידון אמרי
  ד 10:00-08:00 403 רקנאטי
 • קב' 10- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3808.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח ויטאן דני
  רו"ח גרינבוים עידו
  ד 16:00-14:00 405 רקנאטי
  א' 1211.3808.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל גב' אלבו אבגי דניאל
  ב 18:00-16:00 251 - לה"ב רקנאטי
  א' 1211.3808.11 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר אפרת יובל
  ב 18:00-16:00 407 רקנאטי
 • קב' 10- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3814.01 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  א 14:00-12:00 305 רקנאטי
  א' 1211.3814.02 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  א 16:00-14:00 305 רקנאטי
  א' 1211.3814.03 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  ב 16:00-14:00 305 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.3815.01 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 14:00-12:00 403 רקנאטי
  א' 1211.3815.02 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 16:00-14:00 403 רקנאטי
  א' 1211.3815.03 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  ב 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ===================================
 • יסודות המימון
 • ש' 02 ותר' 20, 30 מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1211.1212.01 יסודות המימון שיעור פרופ' בן-שחר דני
  א 13:00-11:00 405 רקנאטי
  שיעור פרופ' בן-שחר דני
  ה 14:00-12:00 405 רקנאטי
  א' 1211.1212.02 יסודות המימון שיעור פרופ' בן-שחר דני
  א 16:00-14:00 405 רקנאטי
  שיעור פרופ' בן-שחר דני
  ה 16:00-14:00 405 רקנאטי
  א' 1211.1212.10 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ב 12:00-10:00 405 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.1212.20 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ג 10:00-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.1212.30 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ג 20:00-18:00 301 דן-דוד
 • קב' 30-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ==============================================
  א' 1211.2211.01 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ה 12:00-08:30 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.2211.02 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אטיס ארנון
  ג 15:30-12:00 252 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3311.01 ביקורת דוחות כספיים שיעור רו"ח סיון רוני
  ד 14:00-10:00 303 דן-דוד
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2244.01 מסים א' שיעור רו"ח קפלן נטלי
  א 20:00-16:00 305 רקנאטי
  שיעור מר דוידוב אמיר
  א 20:00-16:00 305 רקנאטי
  א' 1211.2244.10 מסים א' תרגיל רו"ח שמעיה דני
  ד 18:00-16:00 301 רקנאטי
 • קב' 10- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2245.01 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח עם-שלם רולנד
  א 20:00-16:00 301 רקנאטי
  א' 1211.2245.10 מסים ב' תרגיל מר גם זו לטובה תומר
  גב' קריה מיכל
  ד 20:00-18:00 301 רקנאטי
 • קב' 10- מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3346.01 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח כהן יניב
  רו"ח גרינברג גל
  א 19:00-16:00 405 רקנאטי
  א' 1211.3346.10 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל עו"ד גנוד רוני
  מר ג'ורנו גיא
  ד 20:00-18:00 405 רקנאטי
 • קבוצה 10 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.1107.01 יסודות המשפט שיעור ד"ר לוי שירלי
  ג 18:00-15:00 253 רקנאטי
  א' 1211.1107.02 יסודות המשפט שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  א 11:00-08:00 405 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.2207.01 דיני עסקים שיעור ד"ר ורשבסקי שרון
  ג 12:00-09:00 405 רקנאטי
  א' 1211.2207.10 דיני עסקים תרגיל רו"ח פלקסמן יגאל
  ב 16:00-14:00 201 דן-דוד
 • קב' 10-מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • א' 1211.2207.02 דיני עסקים שיעור ד"ר לוי שירלי
  ב 15:00-12:00 405 רקנאטי
  א' 1211.2207.20 דיני עסקים תרגיל מר חגי איתי
  ד 14:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20-מועדי התרגיל מתפרסמים באתר הקורס
 • ========================================
  א' 1211.2205.01 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ב 18:00-16:00 002 דן-דוד
  א' 1211.2205.02 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ד 16:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3115.01 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר רביע דוד
  ב 10:00-08:00 251 - לה"ב רקנאטי
  א' 1211.3115.02 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר רביע דוד
  ב 12:00-10:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ========================================
 • קורס מבוא לטכנולוגיות מידע
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • תלמידי חשבונאות-ניהול נרשמים לקורס בחוג לניהול בסמ' א'
 • הקבוצות בסמ' א' מיועדות לתלמידי מסלול לבעלי תואר אקדמי
 • א' 1221.1111.01 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 10:00-08:00 252 רקנאטי
  א' 1221.1111.02 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 14:00-12:00 252 רקנאטי
  א' 1221.1111.03 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' בן-אסולי אופיר
  א 18:00-16:00 251 - לה"ב רקנאטי
  א' 1221.1111.04 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' בן-אסולי אופיר
  א 20:00-18:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ===================================
  קורסי השלמה
 • תלמידי השילוב חשבונאות-ניהול -
 • לומדים את הקורסים הר"מ בתכנית הלימודים של ניהול
 • ומתבקשים לעיין במערכת השעות של החוג לניהול
 • ======================================================
 • יסודות המתמטיקה לניהול -
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 07 ות' 08 ו-09 מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • א' 1221.5111.01 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  א 14:00-11:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 10:00-08:30 405 רקנאטי
  א' 1221.5111.02 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 11:00-09:00 302 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.03 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 12:00-10:00 407 רקנאטי
 • קב' 03- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5111.04 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  ג 11:00-08:00 301 דן-דוד
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 12:00-10:30 405 רקנאטי
  א' 1221.5111.05 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 16:00-14:00 406 רקנאטי
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.06 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 10:00-08:30 407 רקנאטי
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5111.07 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ב 20:00-18:00 253 רקנאטי
  שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ד 17:00-14:00 303 דן-דוד
  א' 1221.5111.08 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר רייך ניר
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.09 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר רייך ניר
  א 20:00-18:00 302 רקנאטי
 • קב' 09- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ==========================================
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 03+ת' 04- מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • בנוסף יתקיימו תרגולי תגבור לשלושת הקב' ב-3 ימי שישי:
 • 12.11.2021, 10.12.2021, 31.12.2021 - שעות יפורטו בסלבוס
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 12:00-09:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 08:45-08:00 303 רקנאטי
 • קב' 02 -התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 17:00-14:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל גב' עזריה שני
  ב 17:45-17:00 253 רקנאטי
 • קב' 04-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  א' 1221.5112.05 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ד 11:00-08:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5112.06 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:45-09:00 304 רקנאטי
 • קב' 06-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ==========================================
 • כלכלת עסקים ב'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  א 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ב 19:00-18:00 302 דן-דוד
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  ה 15:30-14:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ב 20:00-19:00 302 דן-דוד
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' יחזקאל ירון
  א 14:00-12:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל גב' לב עדי
  ד 13:00-12:00 301 דן-דוד
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.07 כלכלת עסקים ב' שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.08 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר גנאל יוסף
  ב 19:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ======================================
 • סטטיסטיקה לניהול
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ה 12:00-08:00 302 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל מר מאיזל פליקס
  ד 20:00-18:00 403 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ====================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 10:00-08:00 302 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר מוגרבי אלי
  ה 15:00-14:00 403 רקנאטי
 • קב 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ==========================================
  תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות
 • המידע אינו סופי וכפוף לשינויים
 • סילבוסים ללימודי ההשלמה יפורסמו
 • בתכנית הלימודים ללימודי השלמה באתר החוג
 • בנוסף יתקיימו סדנאות הכנה בחש' פיננסית ובביקורת חשב'
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 9211.4143.01 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית שיעור ד"ר דישטניק דוד
  ה 21:30-18:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 9211.4143.10 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית תרגיל מר אבידוב אור
  ה 17:30-16:00 002 דן-דוד
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 9211.4143.20 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית תרגיל מר בצלאל אביב
  ה 17:30-16:00 301 דן-דוד
 • קב' 20 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ========================================
  א' 9211.4144.01 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות שיעור רו"ח זיכלינסקי ניר
  ד 20:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 9211.4144.10 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות תרגיל רו"ח בן לולו לבין יהודית
  ד 21:30-20:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • =======================================
 • הקורסים במסים יתקיימו במתכונת חצי סמסטריאלית
 • =======================================
  א' 9211.4141.01 מסוי היחיד שיעור רו"ח אקוקה רחלה
  ו 12:00-08:30 זום -
  א' 9211.4141.10 מסוי היחיד תרגיל רו"ח אזרד יהושע
  רו"ח ריין אלישמע
  ו 14:00-12:00 זום -
 • הקורס "מסוי היחיד" יתקיים ב-
 • 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11
 • ============================================
  א' 9211.4142.01 מסוי חברות מתקדם שיעור רו"ח יוסף ציפי
  ו 12:00-08:30 זום -
  א' 9211.4142.10 מסוי חברות מתקדם תרגיל רו"ח בראל משה
  רו"ח שמעיה דני
  ו 14:00-12:00 זום -
 • הקורס "מסוי חברות מתקדם" יתקיים ב-
 • 26.11, 3.12, 10.12, 17.12, 21.12 (ג' 16-22) , 7.1
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>