• ראשי
 • חשבונאות לבעלי תואר אקדמי - תכנית הלימודים - לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א

  לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א

   

  למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" (.B.A), העומדים בתנאי הקבלה. 

   

  עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) בחשבונאות במתכונת חוג לאחר תואר. תואר זה יקנה לבעליו אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש וחצי שנתית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". 

   

  תכנית הלימודים מקבילה לתכנית השלוש וחצי שנתית במסגרת הדו- חוגית.

  בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

  תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים".​

  • תכנית הלימודים ודרישות קדם / במקביל
  • מסלול לימודים טיפוסי

  השתתפות בקורסים מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות.

  מספר הקורס

  שם הקורס

  חובות אקדמיות

  1211.1112

  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

   

   

  מספר הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס 

  דרישות קדם

  דרישות במקביל

  חשבונאות פיננסית

  1211.1103

   יסודות החשבונאות (2)

  5

   

  יסודות המימון

   

  1211.2266

  בעיות מדידה בחשבונאות 

  3

  יסודות החשבונאות

  יסודות המימון

   

  1211.3109

  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

  4

  בעיות מדידה בחשבונאות

  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

   

  1211.3807

  בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   

  2

  חשבונאות ניהולית

  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

  דיני תאגידים וניירות ערך

  1211.3808

  בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   

  2

  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   

   

  1211.3814

  סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

  (3)

  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

  יסודות המימון

  יסודות המתמטיקה לניהול (4)

  כלכלת עסקים א' (4)

  כלכלת עסקים ב' (4)

  מבוא לסטטיסטיקה (4)

  סטטיסטיקה לניהול (4)(5)

   

  1211.3815

  סמינר בחשבונאות פיננסית   

  (3)

  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

  יסודות המימון

  יסודות המתמטיקה לניהול (4)

  כלכלת עסקים א' (4)

  כלכלת עסקים ב' (4)

  מבוא לסטטיסטיקה (4)

  סטטיסטיקה לניהול (4)(5)

   

  1211.4143

  נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית

  4

  בעיות מתקדמות בחשבונאות א'

  בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

   

  סה"כ חשבונאות פיננסית

  26

   

   

  מימון
  1211.1212
   

  יסודות המימון 

  4  

  יסודות החשבונאות

  מבוא לסטטיסטיקה

  1211.4212


  בעיות מתקדמות בתורת המימון

  2

   

  סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

  סה"כ מימון

  6

   

   

  ביקורת חשבונות

  1211.2211

  יסודות ביקורת חשבונות 

  4

   

  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

  1211.3311

  ביקורת דוחות כספיים 

  4

  יסודות ביקורת חשבונות 

   

  1211.4144


  נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות

  4

  ביקורת דוחות כספיים
   

  סה"כ ביקורת חשבונות

  12

   

   

  מסים

  1211.2244

  מסים א' 

  4

  יסודות החשבונאות

  יסודות המשפט העסקי

  1211.2245

  מסים ב' 

  4

  מסים א'

  דיני תאגידים וניירות ערך

  1211.3346

  מסוי מקרקעין ומע"מ 

  3

  מסים ב'

   

  1211.4141

  מסוי היחיד

  2

  דיני תאגידים וניירות ערך

  מסוי מקרקעין ומע"מ

   

  1211.4142

  מסוי חברות מתקדם

  2

  דיני תאגידים וניירות ערך

  מסוי מקרקעין ומע"מ

   

  סה"כ מסים

  15

   

   

  חוק ומשפט

  1211.1106

  יסודות המשפט העסקי

  3

   

   

  1211.2207

  דיני עסקים

  3

  יסודות המשפט העסקי

   

  1211.2208

  דיני תאגידים וניירות ערך

  3

  דיני עסקים

   

  סה"כ חוק ומשפט

  9

   

   

  חשבונאות ניהולית

  1211.1104

  חשבונאות ניהולית 

  3

   

   

  1211.2205

  מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

  2

  חשבונאות ניהולית

  מבוא לסטטיסטיקה (4)

  יסודות המתמטיקה לניהול (4)

   

  1211.3115

  סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי

  (3)

  יסודות מערכות מידע לחשבונאים

  יסודות המימון

  חשבונאות ניהולית

  מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

  יסודות המתמטיקה לניהול (4)

  כלכלת עסקים א' (4)

  כלכלת עסקים ב' (4)

  מבוא לסטטיסטיקה (4)

  סטטיסטיקה לניהול (4)(5)

   

  סה"כ חשבונאות ניהולית

  8

   

   

  מערכות מידע

  1221.1111

  מבוא לטכנולוגיות מידע 

  2

     

  1211.2416

  יסודות מערכות מידע לחשבונאים

  2

  מבוא לטכנולוגיות מידע
  יסודות החשבונאות

   

  1211.4416

  מערכות מידע מתקדמות בחשבונאות 

  3

  סמינר בחשבונאות פיננסית
  סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

   

  סה"כ מערכות מידע

  7

   

   

  לימודי השלמה 

  לתלמידים בעלי תואר שאינו כלכלה ומבוגרי כלכלה מאוניברסיטה בחו"ל

  1221.5111

  יסודות המתמטיקה לניהול - שיעור

  5

   

   

   

  יסודות המתמטיקה לניהול - תרגיל

  2    

  1221.5112

  מבוא לסטטיסטיקה - שיעור

  3

   

  יסודות המתמטיקה לניהול

   

  מבוא לסטטיסטיקה - תרגיל

  1    
  1221.5119

  כלכלת עסקים א' - שיעור

  4

  יסודות המתמטיקה לניהול (זכאות להיבחן)

   
   

  כלכלת עסקים א' - תרגיל

  2    

  1221.5120

  כלכלת עסקים ב' - שיעור 2 כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן)  
   

  כלכלת עסקים ב' - תרגיל

  1    

  1221.5114

  סטטיסטיקה לניהול - שיעור 4 מבוא לסטטיסטיקה (זכאות להיבחן)  
   

  סטטיסטיקה לניהול - תרגיל

  2    

  1221.5118

  מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - שיעור

  2

  כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן)

  יסודות המתמטיקה לניהול, כלכלת עסקים א'

   
   

  מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - תרגיל

  1    

  סה"כ לימודי השלמה

  29

   

   

  סה"כ ש"ס לכל התכנית

  112

   

   

  * בחלק מהקורסים בחוג לחשבונאות מוצע תרגיל שאינו נכלל במכסת השעות לתואר. פרטים מתפרסמים במערכת השעות. 

   

   

  הערות

  1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
   מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.
    
  2.  חובה להירשם בסמסטר הראשון ללימודים  (סמסטר א' תשפ"א) לקורסים: "יסודות החשבונאות" ו"יסודות המימון".
   תלמיד שלא יעבור את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר א' תשפ"א ידרש להירשם אליו בשנית בסמסטר ב' תשפ"א.
   חובה לעמוד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד לתום סמסטר ב' תשפ"א.
   תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בקורס זה עד תום סמסטר ב' תשפ"א, יופסקו לימודיו בחוג לחשבונאות מסיבות אקדמיות.
   ציון המעבר בקורס "יסודות החשבונאות" הינו 65 ואינו כפוף למדיניות השמירה על טווח ציונים אחיד.
    
  3. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
    
  4. נדרש מתלמידים בעלי תואר שאינו כלכלה וכן מבוגרי כלכלה מאוניברסיטה בחו"ל.
    
  5. דרישת הקדם "סטטיסטיקה לניהול" לקורסים: "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", ו"סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת הסמסטר.​
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive