מערכת שעות בניהול - שנה ב'/ג' - סמ' א' תש"ף

כותרת ראשית

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • יש לבחור קב' שיעור ותרגיל :( 01+02 )או (03+04) או (05+06)
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^66
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור מר איזדורפר עידו
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ג 11:00-10:00 407 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  א 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ב 19:00-18:00 406 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  ה 16:00-14:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ה 17:00-16:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • תר' קב' /06/ 02/04 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ד 22:00-18:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל מר מאיזל פליקס
  ב 21:00-19:00 301 רקנאטי
 • תר' קב' 02- יתקיים החל מהשבוע הראשון של הסמ' - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר וולמן יובל
  א 12:00-10:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר לשם מיכאל
  א 10:00-09:00 303 רקנאטי
 • תרגיל קב' 02- יתקיים החל מהשבוע השני כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.5116.01 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ד 17:00-14:00 252 רקנאטי
 • בנוסף יינתנו שני תרגולי תגבור בימי שישי.
 • כמפורט בסילבוס הקורס.
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3201.01 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ב 10:00-08:00 303 רקנאטי
  שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ד 12:00-10:00 254 רקנאטי
  א' 1221.3201.02 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים תרגיל מר שירום גיא
  ד 18:00-16:00 403 רקנאטי
 • תרגיל- קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני-אחת לשבועיים
 • בנוסף, יינתנו שני תרגילי תגבור בימי שישי כמפורט בסילבוס
 • ------------------------------------------------------------
 • ההשלמה מיועדת לתלמידי ניהול-כלכלה בלבד.
 • הקורס יתקיים במחצית הראשונה עד לתאריך 8/12/2019
 • מידע נוסף מפורט בתכנית הלימודים/ בתיאור הקורס.
 • א' 1221.3203.01 השלמה פרונטלית באלגברה לינארית שיעור ד"ר סעד דוד
  א 14:00-12:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02
 • א' 1221.4301.01 יסודות השיווק שיעור ד"ר ניצן עירית
  ב 18:00-14:00 302 דן-דוד
  א' 1221.4301.02 יסודות השיווק שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
  ב 17:30-14:00 405 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02
 • ובנוסף לבחירתך תרג' אחד: 03 או 04 או 05 או 06
 • א' 1221.3105.01 שיטות מחקר אמפירי שיעור גב' יאור עינת
  א 16:00-14:00 254 רקנאטי
  שיעור גב' יאור עינת
  ה 14:00-12:00 105/6 רקנאטי
  א' 1221.3105.02 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  א 16:00-14:00 303 רקנאטי
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 14:00-12:00 254 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • התרג' יתקייימו במעבדת המחשבים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • א' 1221.3105.03 שיטות מחקר אמפירי תרגיל מר אורן אביאל
  ג 10:00-08:00 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.04 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ג 16:00-14:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.05 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' ברזניץ הילה
  ב 12:00-10:00 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.06 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' ברזניץ הילה
  ב 14:00-12:00 047 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3301.01 יסודות המימון שיעור ד"ר לי-לו דור
  א 12:00-08:00 253 רקנאטי
  א' 1221.3301.02 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ד 10:00-08:00 304 רקנאטי
 • תרגיל קב' 02 יתקיים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 01 או 02 או 03
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית.
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 01 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 3.12.2019
 • א' 1221.3304.01 Fundamentals of Strategy שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  ג 20:00-16:00 254 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 02 תתקיים במחצית השנייה של הסמסטר
 • החל מתאריך 10.12.2019 ומתסיים ב 14.1.2020
 • א' 1221.3304.02 Fundamentals Of Strategy שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  ג 20:00-16:00 254 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 03 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 5.12.2019
 • א' 1221.3304.03 Fundamentals of Strategy שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  ה 12:00-08:00 105/6 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =======================================================
  לימודי שנה ג'- קורס חובה: סמינר מחקר- שנה"ל תש"ף
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר,
  אם לא עבר בהצלחה (בציון 60 לפחות) את כל לימודי שנה א.
  תלמיד שנה ב', לא יורשה ללמוד סמינר
  גם אם הוא עומד בדרישות הקדם לסמינר
  יש לבחור סמינר אחד בלבד:
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6417.01 סמינר - כח והיררכיה בארגונים סמינר פרופ' הלר דני
  ג 09:45-08:15 301 רקנאטי עודכן 10.11
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6503.01 סמינר- נדל"ן ודיור סמינר פרופ' בן-שחר דני
  ב 12:00-10:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7033.01 סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צ סמינר ד"ר שני יניב
  ג 10:30-08:30 408 רקנאטי
 • הסמינר בנושא זה מוצע בסמ' א ובסמ ב':
 • בסמ' א', רשאים להשתתף בסמינר גם תלמידים שאינם בהקבץ.
 • ואשר עונים על דרישות הקדם **כמתבקש (נדרש 78 בשיווק)
 • ושיטות מחקר בציון עובר לפחות
 • ============================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול נתוני עתק ובינה עסקית Big Data- סמ א'
  מומלץ להצטרף להקבץ זה בשנה ב' ללימודיו של התלמיד
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7021.01 טיפול יישומי בנתונים שיעור מר מאירי מישר
  ג 14:30-12:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס כריית מידע עסקי יתקיים לפי המתכונת שלהלן.
 • הקורס בהיקף 3 ש"ס (כולל תרגיל פרונטלי) לפי המתכונת להלן:
 • במחצית הראשונה של הסמ' עד לתאריך 12 בדצמבר שעות 14:00-17
 • במחצית השנייה מתאריך 19 בדצמבר 14:00-15:45
 • א' 1221.7024.01 כריית מידע עסקי שיעור ד"ר גבע תומר
  ה 17:30-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7023.01 ניסויים עסקיים דיגיטליים ומקוונים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  ג 12:00-10:00 304 רקנאטי
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימוד הקבץ- שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול חדשנות בשיווק- סמ א'
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7031.01 חדשנות שיווקית בפיתוח מוצרים ומסרים שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
  ד 14:00-10:00 305 רקנאטי
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון]]- סמ א
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7010.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול שיעור ד"ר לוי תמיר
  ה 19:00-15:00 305 רקנאטי
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ: ניהול יזמות וחדשנות]]
 • החל משנה"ל תש"ף חל שינוי בתכנית הלימודים.
 • מומלץ לעיין בפירוט השינויים בתכנית הלימודים באתר החוג.
 • א' 1221.7040.01 מבוא ליזמות שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7044.01 כלים חיוניים ליזמים שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 16:00-14:30 409 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס -פרויקט חדשנות וחשיבה עיצובית יתקיים במתכונת חצי סמס
 • במחצית השנייה של הסמסטר החל מה 12.12.2019
 • א' 1221.7041.01 חדשנות וחשיבה עיצובית (פרויקט) שיעור גב' לסקר ליהי
  ה 12:00-08:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-שנה"ל תש"ף
  קורסי בחירה כלליים: סמ א
  ------------------------------------------------------------
 • תלמיד המשלב חשבונאות מנוע מללמוד קורס זה
 • תלמיד המשלב משפטים אשר למד את קורס הבחירה:
 • דיני מסים (1411.9303) בפקולטה למשפטים, יהיה מנוע מללמוד קו
 • א' 1221.3401.01 מבוא לדיני מסים שיעור רו"ח איצקוביץ' רז
  א 18:00-16:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מנהיגות יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר עד 3/12/2019
 • א' 1221.4108.01 מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
  ג 14:30-12:00 253 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4305.01 התנהגות צרכנים שיעור גב' שטוקהיים ענבל
  א 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4536.01 נושאים נבחרים במצוינות תפעולית שיעור ד"ר וייצמן רוני
  ב 20:00-18:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • פרויקט : הרישום ייעשה לפי מילוי שאלון קבלה וראיון אישי
 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • א' 1221.7002.01 L'OREAL Brandstorm I- (Project) פרויקט ד"ר ניצן עירית
  א 20:00-16:00 403 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1231.3412.01 Pricing Policy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
  ג 18:30-15:45 303 רקנאטי English; 2nd half +++
  ------------------------------------------------------------
 • קורס בחירה שנתי (פרויקט) הניתן בפקולטה למשפטים
 • מידע מפורט בהרחבה באתר החוג
 • ------------------------------------------------------------
  אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור גב' שטרן קרין
  גב' אמונה ליאור
  א 20:00-18:00 103 טרובוביץ
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive