מערכת שעות בניהול - שנה א' תש"ף

כותרת ראשית

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
=====================================================
מומלץ לתלמידים לצפות במערכת השעות שלהלן במקביל לפתיחת מערכת
"חיפוש קורסים" האוניברסיטאית שתתפרסם באתר
=======================================================
מערכת שעות -לימודי שנה א- קורסי חובה- תש"ף
מערכת השעות מעודכנת נכון לתאריך 24 ביולי
מומלץ לתלמיד לעקוב באופן שוטף אחר שינויים
============================================================
אב 0000.0000.00 התכנית "כלים שלובים"
 • מידע מפורט באתר: http://www.core.tau.ac.il/
 • אב 1221.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 • מידע מפורט - בלחיצה על מספר/שם הקורס
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • הקורס בסמסטר א' מיועד לתלמידי החוג לניהול.
 • ראו הערה בהמשך לגבי סמסטר ב'.
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מתוך קב' 01 ועד 04
 • קבוצה 03+04 מיועדת לתלמידי משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.1111.01 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 10:00-08:00 252 רקנאטי
  א' 1221.1111.02 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1221.1111.03 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור מר אשכנזי נוה
  א 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1221.1111.04 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור מר אשכנזי נוה
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מתוך קב' 05 ועד 07
 • קבוצות אלו מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות בלבד.
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 10:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.1111.07 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ג 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.1106.01 יסודות המשפט העסקי שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  ד 19:00-16:00 001 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.1106.02 יסודות המשפט העסקי שיעור ד"ר ורשבסקי שרון
  ה 14:00-11:00 406 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.2301.01 יסודות החשבונאות שיעור ד"ר לוי שי
  ב 14:00-10:00 405 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת תרגיל אחת 02/03
 • התרגיל יתקיימו החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • א' 1221.2301.02 יסודות החשבונאות תרגיל גב' שרמן גילי
  ג 19:00-17:00 302 דן-דוד
  א' 1221.2301.03 יסודות החשבונאות תרגיל גב' שרמן גילי
  ה 19:00-17:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 04 או 05:
 • ב' 1221.2301.04 יסודות החשבונאות שיעור רו"ח ענווה אורלי
  ד 12:00-08:30 407 רקנאטי
  ב' 1221.2301.05 יסודות החשבונאות שיעור רו"ח דומניץ גשרי לימור
  ד 19:00-15:30 280 גילמן
 • יש לבחור קבוצת תרגיל אחת 06 או 07
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ב' 1221.2301.06 יסודות החשבונאות תרגיל מר שריר עידן
  ב 18:00-16:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.2301.07 יסודות החשבונאות תרגיל מר שריר עידן
  ג 16:00-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת: 01 או 04 או 07
 • לשיעור 01 יש לבחור קב' תרגיל אחת: 02 או 03.
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.01 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  א 14:00-11:00 304 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 10:00-08:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.02 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 11:00-09:00 408 רקנאטי
  א' 1221.5111.03 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 12:00-10:00 408 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • לשיעור 04 יש לבחור קב' תרגיל אחת: 05 או 06.
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.04 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  ג 11:00-08:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 12:00-10:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.05 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 16:00-14:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5111.06 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ה 10:00-08:30 406 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קבוצת השיעור 07 + תר' 08+ 09 מיועדים לתלמידי ניהול-משפטי
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • לשיעור 07 יש לבחור קב' תרגיל אחת- קב' 08 או 09
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.07 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ב 20:00-18:00 405 רקנאטי
  שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ד 17:00-14:00 302 דן-דוד
  א' 1221.5111.08 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 18:00-16:00 405 רקנאטי
  א' 1221.5111.09 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ג 10:00-08:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מבין 01-04
 • א' 1221.3103.01 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ג 13:30-11:00 406 רקנאטי
  א' 1221.3103.02 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ג 17:00-14:00 404 רקנאטי
  א' 1221.3103.03 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ד 14:00-11:00 407 רקנאטי
  א' 1221.3103.04 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ה 17:00-14:00 406 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • תלמידי חשבונאות -ניהול ילמדו קורס זה בשנה ב'
 • יש לבחור קב' שיעור אחת מבין קב 01-04
 • ב' 1221.3102.01 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  א 12:00-09:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ב' 1221.3102.02 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  א 15:00-12:00 406 רקנאטי
  ב' 1221.3102.03 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  ד 15:00-12:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.3102.04 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  ד 18:00-15:00 405 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 03 או 05
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 12:00-09:00 254 רקנאטי
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 08:45-08:00 254 רקנאטי
 • תר' קב' 02 יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קב' שיעור 03 ותר' 04 מיועדים לתלמידי ניהול-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 17:00-14:00 408 רקנאטי
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 17:45-17:00 404 רקנאטי
 • תר' קב' 04- יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5112.05 מבוא לסטטיסטיקה שיעור גב' חלוזין נורית
  ד 11:00-08:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5112.06 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:45-09:00 105/6 רקנאטי
 • תר' קב' 06- יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.5112.07 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ג 11:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5112.08 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ג 12:00-11:00 403 רקנאטי עודכן 10.2.2020
 • תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות.
 • יש לבחור שיעור ותרגיל אחד מבין קב' :
 • (01+02) או (03+04) או (05+06) או (07+08)
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 10:00-08:00 252 רקנאטי עודכן 3.9.19
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ד 12:00-10:00 406 רקנאטי עודכן 3.9.19
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 12:00-10:00 105/6 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • תרגיל- קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 20:00-18:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 18:00-16:00 408 רקנאטי עודכן 3.9.19
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 20:00-18:00 403 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • תרגיל- קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור גב' עופר גליה
  ב 16:00-14:00 405 רקנאטי
  שיעור גב' עופר גליה
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 18:00-16:00 254 רקנאטי
 • תר' קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.07 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ה 20:00-16:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.5119.08 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 03 או 06 או 09
 • ותרגיל אחד מתוך השניים המשוייכים לקבוצת השיעור
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 13:00-09:30 406 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 04 או 05
 • ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 12:00-10:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
  ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 14:00-12:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ב 14:00-10:00 406 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 07 או 08
 • ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 10:00-08:00 408 רקנאטי
  ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  ג 12:00-10:00 303 רקנאטי עודכן 10.11
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קב' ש' 09 + (תר' 10 + 11 ) מיועדים לתלמידי משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמיד החוג
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 10 או 11
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ג 12:00-08:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 18:00-16:00 409 רקנאטי עודכן 10.11
  ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 20:00-18:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive