מערכת שעות כללית בחוג לניהול- תש"ף

כותרת ראשית

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
=====================================================
מומלץ לתלמידים לצפות במערכת השעות שלהלן במקביל לפתיחת מערכת
"חיפוש קורסים" האוניברסיטאית שתתפרסם באתר
=======================================================
מערכת שעות -לימודי שנה א- קורסי חובה- תש"ף
מערכת השעות מעודכנת נכון לתאריך 24 ביולי
מומלץ לתלמיד לעקוב באופן שוטף אחר שינויים
============================================================
אב 0000.0000.00 התכנית "כלים שלובים"
 • מידע מפורט באתר: http://www.core.tau.ac.il/
 • אב 1221.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 • מידע מפורט - בלחיצה על מספר/שם הקורס
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • הקורס בסמסטר א' מיועד לתלמידי החוג לניהול.
 • ראו הערה בהמשך לגבי סמסטר ב'.
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מתוך קב' 01 ועד 04
 • קבוצה 03+04 מיועדת לתלמידי משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.1111.01 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 10:00-08:00 252 רקנאטי
  א' 1221.1111.02 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ד 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1221.1111.03 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור מר אשכנזי נוה
  א 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1221.1111.04 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור מר אשכנזי נוה
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מתוך קב' 05 ועד 07
 • קבוצות אלו מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות בלבד.
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 10:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.1111.07 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ג 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.1106.01 יסודות המשפט העסקי שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  ד 19:00-16:00 001 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.1106.02 יסודות המשפט העסקי שיעור ד"ר ורשבסקי שרון
  ה 14:00-11:00 406 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.2301.01 יסודות החשבונאות שיעור ד"ר לוי שי
  ב 14:00-10:00 405 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת תרגיל אחת 02/03
 • התרגיל יתקיימו החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • א' 1221.2301.02 יסודות החשבונאות תרגיל גב' שרמן גילי
  ג 19:00-17:00 302 דן-דוד
  א' 1221.2301.03 יסודות החשבונאות תרגיל גב' שרמן גילי
  ה 19:00-17:00 302 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 04 או 05:
 • ב' 1221.2301.04 יסודות החשבונאות שיעור רו"ח ענווה אורלי
  ד 12:00-08:30 407 רקנאטי
  ב' 1221.2301.05 יסודות החשבונאות שיעור רו"ח דומניץ גשרי לימור
  ד 19:00-15:30 280 גילמן
 • יש לבחור קבוצת תרגיל אחת 06 או 07
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ב' 1221.2301.06 יסודות החשבונאות תרגיל מר שריר עידן
  ב 18:00-16:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.2301.07 יסודות החשבונאות תרגיל מר שריר עידן
  ג 16:00-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת: 01 או 04 או 07
 • לשיעור 01 יש לבחור קב' תרגיל אחת: 02 או 03.
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.01 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  א 14:00-11:00 304 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 10:00-08:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.02 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 11:00-09:00 408 רקנאטי
  א' 1221.5111.03 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 12:00-10:00 408 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • לשיעור 04 יש לבחור קב' תרגיל אחת: 05 או 06.
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.04 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  ג 11:00-08:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 12:00-10:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.05 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 16:00-14:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5111.06 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ה 10:00-08:30 406 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קבוצת השיעור 07 + תר' 08+ 09 מיועדים לתלמידי ניהול-משפטי
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • לשיעור 07 יש לבחור קב' תרגיל אחת- קב' 08 או 09
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.07 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ב 20:00-18:00 405 רקנאטי
  שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ד 17:00-14:00 302 דן-דוד
  א' 1221.5111.08 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 18:00-16:00 405 רקנאטי
  א' 1221.5111.09 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ג 10:00-08:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת מבין 01-04
 • א' 1221.3103.01 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ג 13:30-11:00 406 רקנאטי
  א' 1221.3103.02 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ג 17:00-14:00 404 רקנאטי
  א' 1221.3103.03 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ד 14:00-11:00 407 רקנאטי
  א' 1221.3103.04 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ד"ר תדמור כרמית
  ה 17:00-14:00 406 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • תלמידי חשבונאות -ניהול ילמדו קורס זה בשנה ב'
 • יש לבחור קב' שיעור אחת מבין קב 01-04
 • ב' 1221.3102.01 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  א 12:00-09:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ב' 1221.3102.02 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  א 15:00-12:00 406 רקנאטי
  ב' 1221.3102.03 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  ד 15:00-12:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.3102.04 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
  ד 18:00-15:00 405 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 03 או 05
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 12:00-09:00 254 רקנאטי
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 08:45-08:00 254 רקנאטי
 • תר' קב' 02 יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קב' שיעור 03 ותר' 04 מיועדים לתלמידי ניהול-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 17:00-14:00 408 רקנאטי
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 17:45-17:00 404 רקנאטי
 • תר' קב' 04- יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5112.05 מבוא לסטטיסטיקה שיעור גב' חלוזין נורית
  ד 11:00-08:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5112.06 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:45-09:00 105/6 רקנאטי
 • תר' קב' 06- יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.5112.07 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ג 11:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5112.08 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ג 12:00-11:00 403 רקנאטי
 • תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות.
 • יש לבחור שיעור ותרגיל אחד מבין קב' :
 • (01+02) או (03+04) או (05+06) או (07+08)
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 10:00-08:00 252 רקנאטי
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ד 12:00-10:00 406 רקנאטי
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 12:00-10:00 105/6 רקנאטי
 • תרגיל- קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 20:00-18:00 404 רקנאטי
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 18:00-16:00 408 רקנאטי
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 20:00-18:00 403 רקנאטי
 • תרגיל- קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור גב' עופר גליה
  ב 16:00-14:00 405 רקנאטי
  שיעור גב' עופר גליה
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 18:00-16:00 254 רקנאטי
 • תר' קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני - כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.07 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ה 20:00-16:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.5119.08 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • יש לבחור קב' שיעור ותרגיל :( 01+02 )או (03+04) או (05+06)
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^66
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור מר איזדורפר עידו
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ג 11:00-10:00 407 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  א 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ב 19:00-18:00 406 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  ה 16:00-14:00 404 רקנאטי
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ה 17:00-16:00 404 רקנאטי
 • תר' קב' /06/ 02/04 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5120.07 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  ד 16:00-14:00 252 רקנאטי
  ב' 1221.5120.08 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ב 19:00-18:00 409 רקנאטי
 • תר' קב' 08 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת 01 או 02:
 • ב' 1221.2202.01 יסודות מערכות מידע שיעור מר אשכנזי נוה
  א 14:00-12:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.2202.02 יסודות מערכות מידע שיעור מר אשכנזי נוה
  ג 14:00-12:00 303 דן-דוד
  ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ד 22:00-18:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל מר מאיזל פליקס
  ב 21:00-19:00 301 רקנאטי
 • תר' קב' 02- יתקיים החל מהשבוע הראשון של הסמ' - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 03 או 06 או 09
 • ותרגיל אחד מתוך השניים המשוייכים לקבוצת השיעור
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 13:00-09:30 406 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 04 או 05
 • ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 12:00-10:00 305 רקנאטי
  ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 14:00-12:00 305 רקנאטי
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ב 14:00-10:00 406 רקנאטי
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 07 או 08
 • ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 10:00-08:00 408 רקנאטי
  ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  ג 12:00-10:00 303 רקנאטי
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קב' ש' 09 + (תר' 10 + 11 ) מיועדים לתלמידי משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמיד החוג
 • יש לבחור קבוצת תרגיל 10 או 11
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ג 12:00-08:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 18:00-16:00 409 רקנאטי
  ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 20:00-18:00 305 רקנאטי
 • התרגילים יתקיימו החל מהשבוע הראשון של הסמסטר- כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
  א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר וולמן יובל
  א 12:00-10:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר לשם מיכאל
  א 10:00-09:00 303 רקנאטי
 • תרגיל קב' 02- יתקיים החל מהשבוע השני כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  קורס משותף עם החוג לחשבונאות
 • יש לבחור קב' שיעור 03 או 05 או 07
 • ובנוסף לבחור אחת מקבוצות התרגיל המשוייכות לקבוצת השיעור
 • ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 12:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 10:00-09:00 304 רקנאטי
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 20:00-18:00 002 דן-דוד
  ב' 1221.5118.06 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 11:00-10:00 407 רקנאטי
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5118.07 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ד"ר כוכב יאיר
  ד 20:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.5118.08 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר מוגרבי אלי
  ה 19:00-18:00 002 דן-דוד
 • התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני של הסמסטר- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  א' 1221.5116.01 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ד 17:00-14:00 252 רקנאטי
 • בנוסף יינתנו שני תרגולי תגבור בימי שישי.
 • כמפורט בסילבוס הקורס.
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.5116.02 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ה 17:00-14:00 105/6 רקנאטי
 • בנוסף יינתנו שני תרגולי תגבור בימי שישי
 • כמפורט בסילבוס הקורס
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5116.03 מודלים שימושיים בחקר ביצועים שיעור ד"ר פפר אהרונה
  ב 14:00-11:00 304 רקנאטי
 • בנוסף יינתנו שני תרגולי תגבור בימי שישי.
 • כמפורט בסילבוס הקורס
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.2203.01 יסודות תורת ההחלטות שיעור ד"ר משיח- יעקבי איילה
  ה 11:00-08:00 406 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3201.01 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ב 10:00-08:00 303 רקנאטי
  שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ד 12:00-10:00 254 רקנאטי
  א' 1221.3201.02 חקר ביצועים: תאוריה ויישומים תרגיל מר שירום גיא
  ד 18:00-16:00 403 רקנאטי
 • תרגיל- קב' 02 יתקיים החל מהשבוע השני-אחת לשבועיים
 • בנוסף, יינתנו שני תרגילי תגבור בימי שישי כמפורט בסילבוס
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.3201.03 חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ב 13:00-11:00 403 רקנאטי
  שיעור פרופ' אנילי שושנה
  ד 10:00-08:00 254 רקנאטי
  ב' 1221.3201.04 חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים תרגיל מר שירום גיא
  ג 18:00-16:00 403 רקנאטי
 • תרגיל- קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני-אחת לשבועיים
 • בנוסף יינתנו 2 תרגולי תגבור בימי שישי כמפורט בסילבוס
 • ------------------------------------------------------------
 • ההשלמה מיועדת לתלמידי ניהול-כלכלה בלבד.
 • הקורס יתקיים במחצית הראשונה עד לתאריך 8/12/2019
 • מידע נוסף מפורט בתכנית הלימודים/ בתיאור הקורס.
 • א' 1221.3203.01 השלמה פרונטלית באלגברה לינארית שיעור ד"ר סעד דוד
  א 14:00-12:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02
 • א' 1221.4301.01 יסודות השיווק שיעור ד"ר ניצן עירית
  ב 18:00-14:00 302 דן-דוד
  א' 1221.4301.02 יסודות השיווק שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
  ב 17:30-14:00 405 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 03 או 04
 • ב' 1221.4301.03 יסודות השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
  ב 14:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.4301.04 יסודות השיווק שיעור ד"ר ניצן עירית
  ה 18:00-14:30 403 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת: 01 או 02
 • ובנוסף לבחירתך תרג' אחד: 03 או 04 או 05 או 06
 • א' 1221.3105.01 שיטות מחקר אמפירי שיעור גב' יאור עינת
  א 16:00-14:00 254 רקנאטי
  שיעור גב' יאור עינת
  ה 14:00-12:00 105/6 רקנאטי
  א' 1221.3105.02 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  א 16:00-14:00 303 רקנאטי
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 14:00-12:00 254 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • התרג' יתקייימו במעבדת המחשבים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • א' 1221.3105.03 שיטות מחקר אמפירי תרגיל מר אורן אביאל
  ג 10:00-08:00 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.04 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  ג 16:00-14:30 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.05 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' ברזניץ הילה
  ב 12:00-10:00 047 רקנאטי
  א' 1221.3105.06 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' ברזניץ הילה
  ב 14:00-12:00 047 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.3105.07 שיטות מחקר אמפירי שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ג 16:00-14:00 409 רקנאטי
  שיעור ד"ר סימן טוב נחל אילנית
  ה 14:00-12:00 304 רקנאטי
 • יש לבחור קב' תרגיל אחת: 08 או 09
 • התרג' יתקייימו במעבדת המחשבים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ב' 1221.3105.08 שיטות מחקר אמפירי תרגיל גב' זינגר ענג
  א 16:00-14:00 305 רקנאטי
  ב' 1221.3105.09 שיטות מחקר אמפירי תרגיל מר אורן אביאל
  ג 10:00-08:00 105/6 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.3301.01 יסודות המימון שיעור ד"ר לי-לו דור
  א 12:00-08:00 253 רקנאטי
  א' 1221.3301.02 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ד 10:00-08:00 304 רקנאטי
 • תרגיל קב' 02 יתקיים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.3301.03 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
  ה 12:00-08:30 408 רקנאטי
  ב' 1221.3301.04 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  ג 20:00-18:00 280 גילמן
 • תרגיל קב' 04 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.3301.05 יסודות המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
  ד 14:00-10:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.3301.06 יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
  א 16:00-14:00 304 רקנאטי
 • תרגיל קב' 06 יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע.
 • ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קב' שיעור אחת 01 או 02 או 03
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית.
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 01 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 3.12.2019
 • א' 1221.3304.01 Fundamentals of Strategy שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  ג 20:00-16:00 254 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 02 תתקיים במחצית השנייה של הסמסטר
 • החל מתאריך 10.12.2019 ומתסיים ב 14.1.2020
 • א' 1221.3304.02 Fundamentals Of Strategy שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  ג 20:00-16:00 254 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 03 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 5.12.2019
 • א' 1221.3304.03 Fundamentals of Strategy שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
  ה 12:00-08:00 105/6 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • יש לבחור קבוצת שיעור אחת 04 או 05
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 04 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 26.4.2020
 • ב' 1221.3304.04 Fundamentals of Strategy שיעור גב' פוגל נועה
  א 12:00-08:00 103 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יסודות האסטרטגיה יינתן באנגלית
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית.
 • קב' שיעור 05 תתקיים במחצית הראשונה של הסמסטר
 • עד לתאריך 27.4.2020
 • ב' 1221.3304.05 Fundamentals of Strategy שיעור גב' פוגל נועה
  ב 18:00-14:00 406 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =======================================================
  לימודי שנה ג'- קורס חובה: סמינר מחקר- שנה"ל תש"ף
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר,
  אם לא עבר בהצלחה (בציון 60 לפחות) את כל לימודי שנה א.
  תלמיד שנה ב', לא יורשה ללמוד סמינר
  גם אם הוא עומד בדרישות הקדם לסמינר
  יש לבחור סמינר אחד בלבד:
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6417.01 סמינר - כח והיררכיה בארגונים סמינר פרופ' הלר דני
  ג 09:45-08:15 301 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.6503.01 סמינר- נדל"ן ודיור סמינר פרופ' בן-שחר דני
  ב 12:00-10:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7033.01 סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צ סמינר ד"ר שני יניב
  ג 10:30-08:30 408 רקנאטי
 • הסמינר בנושא זה מוצע בסמ' א ובסמ ב':
 • בסמ' א', רשאים להשתתף בסמינר גם תלמידים שאינם בהקבץ.
 • ואשר עונים על דרישות הקדם **כמתבקש (נדרש 78 בשיווק)
 • ושיטות מחקר בציון עובר לפחות
 • =============================================
  לימודי שנה ג'- קורס חובה: סמינר מחקר- שנה"ל תש"ף
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר,
  אם לא עבר בהצלחה (ציון 60 לפחות) בכל לימודי שנה א.
  תלמיד שנה ב' לא יורשה ללמוד סמינר גם אם הוא עומד
  בדרישות הקדם לסמינר.
  יש לבחור סמינר אחד בלבד:
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.6105.01 סמינר- נושאים נבחרים בכלכלת שרותים ותפעול סמינר ד"ר שמיר נועם
  ב 10:00-08:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.6418.01 סמינר- ניהול חוצה תרבויות-מבט מאקרו סמינר פרופ' יחזקאל אורלי
  ג 14:00-12:00 105/6 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.6801.01 סמינר -העדפות וקבלת החלטות: תיאוריה, מעבדה ותחזית סמינר ד"ר פרסיץ דותן
  ב 10:00-08:00 408 רקנאטי
  ============================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול נתוני עתק ובינה עסקית Big Data- סמ א'
  מומלץ להצטרף להקבץ זה בשנה ב' ללימודיו של התלמיד
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7021.01 טיפול יישומי בנתונים שיעור מר מאירי מישר
  ג 14:30-12:00 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס כריית מידע עסקי יתקיים לפי המתכונת שלהלן.
 • הקורס בהיקף 3 ש"ס (כולל תרגיל פרונטלי) לפי המתכונת להלן:
 • במחצית הראשונה של הסמ' עד לתאריך 12 בדצמבר שעות 14:00-17
 • במחצית השנייה מתאריך 19 בדצמבר 14:00-15:45
 • א' 1221.7024.01 כריית מידע עסקי שיעור ד"ר גבע תומר
  ה 17:30-14:00 251 - לה"ב רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7023.01 ניסויים עסקיים דיגיטליים ומקוונים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  ג 12:00-10:00 304 רקנאטי
  =======================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה - לימודי הקבץ שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול נתוני עתק ובינה עסקית Big Data- סמ ב'
  מומלץ להצטרף להקבץ זה בשנה ב' ללימודיו של התלמיד
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מבוא לאנליטיקה עסקית יוצע במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמ' עד לתאריך 6.5.2020
 • ב' 1221.7020.01 מבוא לאנליטיקה עסקית שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  א 12:00-10:00 305 רקנאטי
  שיעור ד"ר בר-גיל שגית
  ד 14:00-12:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס טכנולוגיות ביג דאטה יוצע במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית השנייה של הסמסטר החל מתאריך 17.5.2020
 • ב' 1221.7022.01 טכנולוגיות ביג דאטה שיעור מר אלון ניתאי
  א 12:00-10:00 305 רקנאטי
  שיעור מר אלון ניתאי
  ד 14:00-12:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7025.01 סמינר ייחודי להקבץ ביג דאטה- אנליטיקה עסקית סמינר ד"ר גבע תומר
  ה 14:00-12:00 253 רקנאטי
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימוד הקבץ- שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול חדשנות בשיווק- סמ א'
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7031.01 חדשנות שיווקית בפיתוח מוצרים ומסרים שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
  ד 14:00-10:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ- שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ]]: ניהול חדשנות בשיווק- סמ ב'
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7032.01 העברת מסרים שיווקיים בעידן הדיגיטאלי שיעור ד"ר סר בן-עמי מיכל
  ב 18:00-14:00 409 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7033.02 סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צר סמינר ד"ר שני יניב
  ה 16:00-14:00 305 רקנאטי
 • הסמינר מיועד לתלמידי ההקבץ בשיווק בלבד.
 • אחרים יורשו להשתתף בריצה השנייה
 • על בסיס מקום פנוי ועמידה בדרישות כמתבקש.
 • ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון]]- סמ א
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7010.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול שיעור ד"ר לוי תמיר
  ה 19:00-15:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון]]- סמ ב
  ------------------------------------------------------------
 • תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בהקבץ-ניהול פיננסי
 • מנוע מללמוד את הקורס Introduction To Finacial Economics
 • המוצע במסגרת ביה"ס לכלכלה.
 • ב' 1221.7011.01 ניהול פיננסי שיעור פרופ' לנגברג ניסן
  ה 12:00-08:30 304 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בהקבץ-ניהול פיננסי
 • מנוע מללמוד "אופציות ומכשירים עתידיים" 1011.3509
 • המוצע במסגרת ביה"ס לכלכלה
 • ב' 1221.7012.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ד"ר צוקרמן רועי
  ג 20:00-18:00 409 רקנאטי
  ===============================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ: ניהול יזמות וחדשנות]]
 • החל משנה"ל תש"ף חל שינוי בתכנית הלימודים.
 • מומלץ לעיין בפירוט השינויים בתכנית הלימודים באתר החוג.
 • א' 1221.7040.01 מבוא ליזמות שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.7044.01 כלים חיוניים ליזמים שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  ג 16:00-14:30 409 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס -פרויקט חדשנות וחשיבה עיצובית יתקיים במתכונת חצי סמס
 • במחצית השנייה של הסמסטר החל מה 12.12.2019
 • א' 1221.7041.01 חדשנות וחשיבה עיצובית (פרויקט) שיעור גב' לסקר ליהי
  ה 12:00-08:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-לימודי הקבץ -שנה"ל תש"ף
  [[לימודי הקבץ: ניהול יזמות וחדשנות]]
 • החל משנה"ל תש"ף חל שינוי בתכנית הלימודים.
 • מומלץ לעיין בפירוט השינויים בתכנית הלימודים באתר החוג.
 • ב' 1221.7042.01 יזמות הלכה ומעשה בסקטורי המפתח שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
  א 12:00-10:00 306 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.7043.01 סמינר ייחודי להקבץ יזמות: נושאים נבחרים ביזמות סמינר פרופ' כרמלי אבי
  ד 12:00-10:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  =================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-שנה"ל תש"ף
  קורסי בחירה כלליים: סמ א
  ------------------------------------------------------------
 • תלמיד המשלב חשבונאות מנוע מללמוד קורס זה
 • תלמיד המשלב משפטים אשר למד את קורס הבחירה:
 • דיני מסים (1411.9303) בפקולטה למשפטים, יהיה מנוע מללמוד קו
 • א' 1221.3401.01 מבוא לדיני מסים שיעור רו"ח איצקוביץ' רז
  א 18:00-16:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מנהיגות יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר עד 3/12/2019
 • א' 1221.4108.01 מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
  ג 14:30-12:00 253 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4305.01 התנהגות צרכנים שיעור גב' שטוקהיים ענבל
  א 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1221.4536.01 נושאים נבחרים במצוינות תפעולית שיעור ד"ר וייצמן רוני
  ב 20:00-18:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • פרויקט : הרישום ייעשה לפי מילוי שאלון קבלה וראיון אישי
 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • א' 1221.7002.01 L'OREAL Brandstorm I- (Project) פרויקט ד"ר ניצן עירית
  א 20:00-16:00 403 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
  א' 1231.3412.01 Pricing Policy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
  ג 18:30-15:45 303 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • קורס בחירה שנתי (פרויקט) הניתן בפקולטה למשפטים
 • מידע מפורט בהרחבה באתר החוג
 • ------------------------------------------------------------
  אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור גב' שטרן קרין
  גב' אמונה ליאור
  א 20:00-18:00 103 טרובוביץ
  ------------------------------------------------------------
  ====================================================
  לימודי שנה ב' /ג'- קורסי בחירה:-שנה"ל תש"ף
  קורסי בחירה כלליים: סמ ב
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1221.4120.01 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
  ג 12:00-10:30 105/6 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס מוצע גם לתלמידי התכנית פכ"מ.
 • נקבעה תת מכסה לקורס.
 • ב' 1221.4325.01 כלכלה התנהגותית לניהול שיעור פרופ' ארד אילה
  ג 14:00-12:00 405 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • הקורס יתקיים במתכונת חצי סמסטריאלית
 • במחצית הראשונה של הסמסטר עד לתאריך 23.4.2020
 • ב' 1221.4515.01 אתיקה ודיני ניירות ערך שיעור עו"ד הורנשטיין שרון
  ה 20:00-16:00 404 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • ההרשמה לפרויקט קליניקה עסקית תיעשה
 • באמצעות טופס רישום מקוון -מידע יפורט לקראת רישום סמ' ב'
 • ב' 1221.4569.01 קליניקה עסקית- ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים (פרויקט) פרויקט ד"ר פרידמן יאיר
  א 20:00-16:00 252 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • פרויקט חדש בשנה"ל תש"ף-
 • הרישום יעשה על פי רישום מוקדם וראיון אישי
 • מידע מפורט לקראת עונת הרישום לסמסטר ב.
 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • ב' 1221.4571.01 אחריות תאגידית וקשרי קהילה (פרויקט) פרויקט גב' אמיר שלי
  ג 15:45-12:15 302 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • קורס המשך לקבוצת התלמידים שייבחרו לייצג את הפקולטה
 • בתחרות הארצית של לוריאל.
 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים
 • ב' 1221.7003.01 L'OREAL Brandstorm II - (Project) פרויקט ד"ר ניצן עירית
  ה 14:00-12:00 305 רקנאטי
  ------------------------------------------------------------
 • קורסי בחירה כלליים במסגרת "תכנית מתחברים"
 • ראו קישור: https://deanstudents.tau.ac.il/social-involveme
 • התלמיד רשאי ללמוד קורס בחירה אחד-
 • מתוך שני הקורסים הבאים במסגרת תכנית מתחברים:
 • א' 1883.0603.01 פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב שיעור ד"ר ירון כהן צמח
  ג 18:00-16:00
  ------------------------------------------------------------
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה שיעור ד"ר פוריאן רונית
  א 20:00-18:00
  ------------------------------------------------------------
  ב' 1883.0901.02 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה שיעור ד"ר פוריאן רונית
  א 20:00-18:00 009 שרמן
 • עודכן ב 30.1.2019
 • קורס משותף עם לימודי סייבר באוניברסיטה.
 • ב' 1843.1011.01 מימון וכלכלת סייבר ופרטיות שיעור ד"ר צוקרמן רועי
  ד 10:00-08:00
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive