תקנון סמסטר בחו"ל - תש"ף

תקנון התכנית לחילופי סטודנטים – תואר ראשון בניהול

 

1. כללי

כחלק מלימודי התואר הראשון בחוג לניהול, יכולים התלמידים ללמוד סמסטר בחו"ל באחד מבתי הספר למנהל עסקים מהמובילים בעולם, במסגרת מארג הקשרים הבינלאומיים של הפקולטה.

 

2. כללי השתתפות בתכנית

 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל סמסטר אחד בלבד. במקרים חריגים ניתן יהיה ללמוד 2 סמסטרים בתנאי שהתלמיד לא ילמד יותר מ-12 ש"ס.
 • הפקולטה תכיר בקורסים שנלמדו בחו"ל, עד 12 ש"ס לכל היותר (זאת לאחר בדיקת הקורסים והסילבוסים).
 • על אף שחלק מהאוניברסיטאות בחו"ל עשויות לדרוש מהתלמידים ללמוד יותר מ-12 ש"ס, נקודות נוספות לא יאושרו.
 • במסגרת התואר בפקולטה לניהול והיה ונדרשו התלמידים בהיקף שעות נמוך מ-12 ש"ס, יילקח בחשבון רק היקף השעות הנדרש מהם במכסת לימודי הבחירה, בהתאם לתכנית הלימודים בחוג לניהול. 
 • התלמידים רשאים ללמוד את הסמסטר האחרון של לימודיהם בחו"ל ובתנאי שנשארו להם 8 ש"ס לפחות לסיום לימודיהם וזכאותם לתואר.
 • לא יאושרו קורסים שכבר נלמדו בפקולטה למנהל עסקים, באוניברסיטת תל אביב.
 • תלמידים יוכלו ללמוד בחו"ל קורסי בחירה בלבד בכפוף לאישורו של ראש החוג (ייבדק כל קורס לגופו). על התלמידים לקבל אישור מראש על הקורסים אותם ילמדו בחו"ל ממנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • קורסי שפה לא יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמיד.
 • לא יוכרו קורסים שכבר נלמדו בפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.
 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל במהלך סמסטר א' או ב'.
 • סמסטר א' בחו"ל מתקיים לרוב בחודשים אוגוסט עד דצמבר.
 • סמסטר ב' בחו"ל מתקיים לרוב בחודשים ינואר עד מאי.
 • רשימת האוניברסיטאות תשתנה משנה לשנה ותפורסם באתר הפקולטה
 • תלמידים היוצאים לחו"ל ובשל כך נעדרו מהבחינות של הקורסים שלמדו בחוג, במקרה זה תינתן להם האפשרות לממש זכותם לבחינות במועד העוקב ובתנאי שהקורסים שאותם למדו יוצעו בשנית.

 

3. הכרה בקורסים

 

לפני יציאה לחו"ל:

 • קורסים שילמדו בחו"ל יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמידים, רק אם יאושרו על ידי ראש החוג לניהול ובתנאי שצורפו הסילבוסים המפורטים שלהם.
 • התלמידים נדרשים לשלוח את הסילבוסים למנהלת התכנית לפני יציאתם לחו"ל.
 • חשוב לזכור כי תהליך האישור לוקח מספר ימים, לכן מומלץ להקדים ולהתחיל את התהליך מוקדם ככל שניתן.
 • אין החוג מתחייב להכיר בכל קורס שנלמד בחו"ל.
 • רק לאחר קבלת האישור, ראשי התלמיד להשתתף בקורס.

בשובו של הסטודנט לארץ:

 • הסטודנט ימלא טופס הכרה בקורסים וישלח אל מנהלת התכנית.
 • האוניברסיטה המארחת תשלח בדואר אל הפקולטה למנהל עסקים את גיליון הציונים המקורי של התלמיד.

 

4. הערות

קורסים שילמדו בחו"ל יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמידים, רק אם יאושרו על ידי מנהלת התכנית.

 • קורסים בחו"ל המאושרים כחלק מהתואר האקדמי, ירשמו בתיק האישי של התלמיד כ"פטורים" ללא ציונים. הם לא יוכרו בממוצע הציונים, אבל יוכרו כחלק ממכסת לימודי הבחירה.
 • חישוב היחידות האקדמיות לכל קורס יתבצע באופן הבא:

על התלמיד לדווח את מספר השעות שלמד בכל קורס (ולהציג אישורים לכך).

החישוב יתבצע כדלהלן: 10-14 שעות = 1 ש"ס, 15-19 שעות = 1.5 ש"ס, 20-27 שעות = 2 ש"ס, 28 שעות ומעלה = 3 ש"ס.

 • מנהלת התכנית תבצע את ההמרה ותהיה המשיב הסופי בעניין.
 • לגבי כל קורס יהיה על התלמיד להציג סילבוס או תיאור קורס.
 • קורסים בהם הציונים בחו"ל יהיו A או B יוכרו וכן יוכר קורס אחד בלבד שציונו שווה ערך לציוני הפקולטה בטווח שבין 60-69.
 • ההכרה בקורסים תינתן רק לאחר שהוגש סיכום החילופין וגיליון הציונים.
 • כל תלמיד שהשתתף בסמסטר בחו"ל יקבל תוספת של 20% בנקודות בבידינג, על מנת לפצות על העיכוב בהגעת הציונים מחו"ל.
 • תלמידים שישתתפו בתכנית יממנו את שהותם בחו"ל (מגורים, מחייה, טיסות וכדומה).
 • תשלום שכר הלימוד ישולם לאוניברסיטת תל אביב בלבד. יש לוודא הפקדת מקדמה לפני היציאה לחו"ל. תלמידים אשר לא ישלמו את המקדמה, לימודיהם יושעו. לאחר החזרה יקבלו התלמידים ספח תשלום על יתרת הקורסים, לאחר שהקורסים יוכרו וירשמו במערכת הרישום של אוניברסיטת תל אביב. הקורסים יירשמו במערכת רק אחרי קבלת האישור על הלימודים מהאוניברסיטה בחו"ל.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>