ציונים - תש"ף

 

מדיניות "שמירה על טווח ציונים"

בפקולטה לניהול הונהגה מדיניות ציונים אחידה. להלן עיקריה:

 • להלן טווחי הציונים שנקבעו החל משנה"ל תשע"א:
  • ממוצע הציונים בקורסי החובה יהיה בטווח בין  78 ל-82 .
  • ממוצע הציונים בקורסי הבחירה יהיה בטווח בין 83 ל-87 .יוצאים מכלל זה: קורסי הבחירה המפורטים להלן שעליהם יחול טווח הציונים 85-90:   אוניברסיטה בעם, קליניקה עסקית-ייעוץ אסטרטגי לעסקים קטנים ובינוניים, חדשנות וחשיבה עיצובית, פרויקט L'OREAL BRANDSTORM, פרויקט אחריות תאגידית.
  • ממוצע הציונים בסמינר מחקר יהיה  בטווח בין 85- ל-90.
  • סטיית התקן המומלצת היא 7-8.
  • ממוצע הציונים חייב להיות מחושב ללא נכשלים.
  • מדיניות השמירה על טווח ציונים תהיה סימטרית.  כלומר, ממוצע נמוך מידי יתוקנן כלפי מעלה ואילו ממוצע גבוה מידי יתוקנן כלפי מטה. 

 

 • עקרונות מדיניות ה"שמירה על טווח הציונים" חלים על כל הקורסים, כולל אלו שבהם אין בחינה סופית ותלמידים נדרשים להגיש עבודה מסכמת או פרויקט או מטלה אחרת כלשהי.
   
 • מדיניות הציונים חלה על כל התלמידים שלומדים בקורסים הניתנים בחוג לניהול, לרבות תלמידי החוג לחשבונאות הלומדים בקורסים משותפים במסגרת החוג לניהול.
 • עובדת ביצוע מדיניות ה"שמירה על טווח ציונים" תובא לידיעת התלמידים בסילבוס של הקורס.
   
 • המדיניות תבוצע ע"י מורה הקורס והוא יהיה זה שיהיה אחראי לתקינות התהליך.
 • ניתן לחרוג מטווח הציונים רק באישור ראש החוג.
 • פקטור חיובי או שלילי מעל 10 נקודות יובא לאישור ראש החוג.
 • תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר בקורס, הוא קבלת ציון עובר בבחינה (60 לפחות). בלי ציון 60 במבחן, לא ניתן לשקלל תרגילים והציון הסופי של הסטודנט יהיה ציון הבחינה. מידע זה יצויין בסילבוס הקורס.

 

 • דגשים חשובים:
  • בקורסים בהם מוצעות מספר קבוצות לימוד עם מורים זהים או שונים אך הבחינה אחידה, הממוצע יחושב על כל הקבוצות יחדיו והפקטור, אם יינתן, יהיה זהה לתלמידי כל הקבוצות.
    
  • מדיניות ה"שמירה על טווח הציונים" (עם פקטור או בלי פקטור חיובי/שלילי). תיושם בבחינות מועד א' ובבחינות מועד ב' שבהן מספר הנבחנים היא 12 תלמידים לפחות (כולל 12).
    
  • פקטור חיובי/שלילי במועד ב' יינתן במידת הצורך, גם אם במועד א' לא ניתן כל פקטור.     
    
  • תלמיד שמממש את בחינת מועד ב' שלא בסמסטר בו למד את הקורס ונבחן לפי שאלון בחינה של מורה שונה – יחולו עליו אותם תנאים /כללים במתן הפקטור (אם יינתן) על הבחינה כפי שיהיו נהוגים במועד בו נבחן. במקרה זה, שקלול הציון הסופי בקורס ייעשה על פי המשקלות שניתנו על ידי המורה שלימד באותו הסמסטר בו התלמיד היה רשום לקורס.

פרסום ציונים

 • ניתן לצפות בהתפלגות הציונים בקורס מתוך "מערכת המידע האישי לתלמיד", אך התפלגות הציונים המתפרסמת  שם אינה משקפת  את  הממוצע הסופי בקורס, מאחר והיא כוללת את הנכשלים בקורס ואינה כוללת את התלמידים שלא סידרו שכ''ל וציונם טרם דווח במערכת. 
   
 • על התלמיד חלה החובה לוודא כי ציוניו דווחו כנדרש ב"מערכת מידע אישי לתלמיד". הציון הסופי המדווח במערכת מידע אישי לתלמיד הוא התקף.
   
 • מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד, ונגרסות בתום הסמסטר העוקב.

 

שיפור ציון חיובי

 • תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת מועדי הבחינה העומדים לרשותו בסמסטר בו למד את הקורס.
 • החל מסמסטר ב' תש''ף יוכל תלמיד לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס ובכפוף לכללים האלה:
   
  • - תלמיד יוכל להגיש בקשה פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר .
   - ניתן להירשם לקורסי שנה ב'-ג' בלבד (חובה + בחירה), פרט ל 3 הקורסים הבאים: כלכלת עסקים ב',
     מאקרו כלכלה והמשק הישראלי, והתנהגות ארגונית מאקרו.
    
  • יש להגיש בקשה לוועדת ההוראה ( באמצעות מזכירות החוג) ובו יתבקש התלמיד להסביר:
   (א) מדוע רצונו לשפר ציון חיובי ברישום מחדש לקורס?
   (ב) האם ניסה בעבר לשפר ציון חיובי במסגרת מועדי הבחינה העוקבים שעמדו לרשותו בסמסטר בו למד את הקורס?
   (ג) האם התלמיד מקבל על עצמו לעמוד בכל חובות הקורס כמפורט בסילבוס, בסמסטר בו נרשם מחדש לקורס?
  • נדגיש, ברישום מחדש לקורס, חייב התלמיד להתעדכן בכל החומר הנלמד ולעמוד בכל המטלות של הקורס כמפורט בסילבוס,
   כולל הגשת תרגילים/עבודות/בחנים ועמידה בבחינת סיום הקורס.
   הציון הסופי ישוקלל לפי המטלות שבוצעו בסמסטר זה ולפי המשקלות המפורטים בסילבוס בו נלמד הקורס מחדש.
   לשיקולו של מורה הקורס אם לפטור את התלמיד מהגשת תרגילים/עבודות, בשל הרישום החוזר לקורס.

  • ​ רישום מחדש לקורס יחויב בתשלום שכ''ל.
    

 • נבחן התלמיד יותר מפעם אחת בקורס – הציון האחרון הוא התקף.

 

 

רישום מוקדם לבחינות מועד ב'

בחוג לניהול, אין חובה להירשם ברישום מוקדם לבחינות מועד ב' לשיפור ציון חיובי/שלילי. תלמיד ששמו לא יופיע ברשימת הנבחנים יחתום על הצהרה שתוגש לו על ידי המשגיחה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>