נהלי בחינות - תש"ף

כללי:

 

 1. במהלך הסמסטר מתקיימים בחינות ביניים ובחינות סוף סמסטר. לוח הבחינות לשנת הלימודים מתפרסם באתר החוג.

 2. תלמיד שהורשה להשתתף בקורס המוצע מחוץ למסגרת לימודיו בחוג, יחולו עליו התקנות הנהוגות במסגרת שבה למד את הקורס(ים).

 3. כל מבחן כיתה וכל מבחן בית הינו מבחן בחומר סגור,  דהיינו,  חל איסור מוחלט על שימוש בכל חומר עזר, כולל הרצאות הקורס, שקפים, מאמרים, סיכומים, דף נוסחאות, ויקיפדיה או כל דבר אחר. 
  אלא אם כן, המרצה כותב בצורה מפורשת באיזה חומר הוא כן מאשר את השימוש.

 

 

השתתפות בבחינות:

 

 1. תלמיד ששמו דווח למזכירות ע"י מורה הקורס כמי שלא מילא את כל החובות האקדמיים של הקורס, איננו זכאי לגשת לבחינת הסיום.

 2. בעת הבחינה, על התלמיד להצטייד בתעודת סטודנט ותעודת זהות, או תעודה מזהה אחרת.

 3. על התלמיד לוודא ששמו מופיע ברשימת הנבחנים. במקרים מיוחדים יורשה תלמיד להיבחן על תנאי, וזאת לאחר שיחתום על הצהרה. תלמיד זה יפנה לאחר הבחינה למזכירות לברר את עניינו.

 4. חלוקת הנבחנים לחדרים תפורסם בלוח המודעות ביום הבחינה, התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.

 5. על התלמיד הנכנס לחדר הבחינה לשבת במקום שיועד לו על-ידי המשגיחה ולהישמע להוראותיה.

 6. תלמיד שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות 30 דקות לאחר תחילתה ורק אח"כ יורשה לעזוב. את מחברת הבחינה (אף אם היא ריקה) בצירוף השאלון יחזיר למשגיחה. במקרה כזה ידווח לתלמיד ציון נכשל.

 7. כל מבחן  הינו מבחן בחומר סגור,  דהיינו,  חל איסור מוחלט על שימוש בכל חומר עזר, כולל הרצאות הקורס, שקפים, מאמרים, סיכומים, דף נוסחאות, ויקיפדיה או כל דבר אחר. 
  אלא אם כן, המרצה כותב בצורה מפורשת באיזה חומר הוא כן מאשר את השימוש.

 8. על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה, על התלמיד להימנע מכתיבה בעיפרון או בעט ירוק כמו כן אין לכתוב בתחום השוליים.

 9. תלמיד לא יורשה לצאת מחדר הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה, ובחצי השעה האחרונה.

 10. עם הצגת אישור רפואי מתאים, זכאית תלמידה הרה לתוספת זמן בת רבע שעה לכל שעת בחינה, בבחינות אליהן תיגש במסגרת החוג לחשבונאות.
  כמו כן, סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה.

 

 

השתתפות במועדי בחינות :

 

במהלך שנה אקדמית, יתקיימו ארבעה מועדי בחינות:

 1. בתום סמסטר א' (מועד א')

 2. במהלך סמסטר ב' (מועד ב')

 3. בתום סמסטר ב' (מועד א')

 4. במהלך חופשת הקיץ (מועד ב')

להלן כללי ההשתתפות בבחינות:

 1. בקורסים המוצעים אחת לשנה בסמסטר א' או בסמסטר ב':
  יעמדו לרשות התלמיד שני מועדי בחינה עוקבים בלבד.
  מועד א' יתקיים בתום הסמסטר ומועד ב' יתקיים במהלך הסמסטר העוקב או במהלך חופשת הקיץ ( לקורס המוצע בסמסטר ב').

 2. בקורסים המוצעים בשני הסמסטרים:
  התלמיד רשאי להיבחן בשני מועדים מתוך 4 מועדים עוקבים בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו, כמופרט להלן:
  תלמיד שלמד קורס בסמסטר א' ובחר לממש את בחינת מועד ב' במועד העוקב השלישי או הרביעי (סמסטר ב' - מועד א' / ב' ), יהיה חייב להתעדכן בחומר הנלמד ולהשיב על שאלון הבחינה שיינתן ע"י המורה שלימד בסמסטר ב'.

  תלמיד שלמד קורס בסמסטר ב', רשאי לממש את בחינת מועד ב' בבחינה המתקיימת במהלך חופשת הקיץ ( בחינת מועד ב'-סמסטר ב') או לחילופין לממש את בחינת מועד ב' במועד העוקב השלישי / הרביעי ( בחינת מועד א'/ ב' -סמסטר א' תש"ף) ובתנאי שהקורס יוצע.
  במקרה זה חלה על התלמיד החובה להתעדכן בחומר הנלמד ולהשיב על שאלון הבחינה שיינתן ע"י המורה שלימד בסמסטר א' בשנה העוקבת.

  * הערה: תלמיד שבחר לממש את בחינת מועד ב' לא בסמסטר בו למד את הקורס, ורצנו להתעדכן בחומר הנלמד, יוכל לפנות למזכירות בבקשה לצרפו לאתר הקורס (moodle)
   

 3. תלמיד ששירת שירות מילואים פעיל ביחידת שדה , יורשה להיבחן בשלושה מתוך ארבעה מועדים עוקבים. זאת, בכפוף לכללים הנהוגים לכלל התלמידים באוניברסיטה (בנושא שירות מילואים). התלמיד מתבקש להגיש בקשה למזכירות החוג, מיד עם קבלת צו המילואים.
  ​כלל זה חל גם על תלמידה אשר עקב לידה, נעדרה מבחינות שהתקיימו בתום שלושה שבועות מיום הלידה.

 4. תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי, יוכל לממש את בחינת מועד ב' רק במסגרת המועדים שעומדים לרשותו. התלמיד לא מורשה לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס.

 5. תלמיד שלא עבר בהצלחה את הבחינה במועדים שעמדו לרשותו, יהיה חייב להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל המטלות, לרבות בחינת ביניים, הגשת תרגילים ועבודות, ובכך יוכל לממש את זכותו להיבחן בשני מועדים נוספים.

 6. רישום שלישי לקורס מותנה באישור ראש החוג.

 

 

סדרי בחינה מיוחדים

 

 1. תלמיד בעל לקויות למידה המבקש התאמות בבחינות חייב לעבור אבחון במסגרת דקאנט הסטודנטים (בנין מיטשל, חדר 222, טלפון: 6408505), גם אם בידיו מצויים אבחונים קודמים.

 2. תלמיד בעל לקויות למידה (עפ"י ההגדרה בסעיף 1) הזכאי לקבל הארכת זמן לבחינה, מתבקש להצטייד באישור מיוחד ממזכירות החוג.

 3. תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית, יגיש לוועדת הוראה טופס התאמות רפואיות, בצירוף אישורים רפואיים עדכניים.
  ערעור על החלטת רופא האוניברסיטה ניתן להגיש במייל: apeal@tauex.tau.ac.il.

 4. תלמיד הזכאי לסידורים מיוחדים, מתבקש לפנות למזכירות לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה.

 5. עולים חדשים ותלמידים ששפת האם שלהם איננה עברית:
  עולים חדשים זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה. כעולה חדש מוגדר מי שנמצא בארץ עד 5 שנים. על העולים לחדש את האישור בתחילת כל סמסטר. האישורים יוצגו למשגיח/ה בכל בחינה לפני תחילתה. 

 6. תלמידים שנולדו בארץ ושפת האם שלהם איננה עברית, זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה.
   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>