מערכת שעות בחשבונאות - סמסטר ב' תש"ף

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות תש"ף
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר: https://core.tau.ac.il
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית מעבדה ד"ר ניצן עירית
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.1103.03 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  רו"ח עדיני אלעד
  ג 19:00-14:00 404 רקנאטי
  ב' 1211.1103.30 יסודות החשבונאות תרגיל מר אלגרנטי גיא
  ד 19:00-16:00 404 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קבוצה 03 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ב' 1211.2266.03 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור ד"ר דישטניק דוד
  ג 21:00-18:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2266.04 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ה 12:00-09:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.2266.30 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר מאור תום
  ד 16:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2266.40 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר אליהו אפק
  ב 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קב' 40- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3109.02 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  א 12:00-08:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.3109.03 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3109.20 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל גב' אהרון שני
  ב 16:00-14:00 304 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3109.30 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל מר פרץ דודי
  ג 18:00-16:00 304 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3807.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ד 18:00-16:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3807.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל רו"ח קמפנר ספיר
  ג 10:00-08:00 252 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3808.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  א 12:00-10:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3808.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ב' 1211.3808.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל עו"ד פילו הילה
  ב 18:00-16:00 280 גילמן
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3808.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר בן עמי ערן
  ד 10:00-08:00 303 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3116.02 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור רו"ח אדסמן אילנית
  ג 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3814.04 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' עמירם דן
  א 14:00-12:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.3814.05 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' עמירם דן
  א 16:00-14:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.3814.06 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' ארניה ניסים
  ב 14:00-12:00 301 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3815.04 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3815.05 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3815.06 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  ב 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2205.03 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 12:00-10:00 252 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3115.03 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 12:00-10:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3115.04 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3115.05 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ========================================
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • תלמידי חשבונאות-ניהול נרשמים לקורס בחוג לניהול בסמ' א'
 • קבוצות 05, 07 מיועדות לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ב' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 10:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.1111.07 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ג 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3112.03 יסודות המימון שיעור רו"ח שרוני איתי
  ב 21:00-17:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3112.30 יסודות המימון תרגיל גב' שורצברג גל
  ג 21:00-19:00 408 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2211.02 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  א 16:00-12:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.2211.03 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אטיס ארנון
  ג 14:00-10:00 407 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3311.02 ביקורת דוחות כספיים שו"ת רו"ח סיון רוני
  ג 18:00-14:00 407 רקנאטי
  ===================================
  ב' 1211.1106.01 יסודות המשפט העסקי שיעור ד"ר לוי שירלי
  א 15:00-12:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.1106.02 יסודות המשפט העסקי שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  ה 15:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2244.03 מסים א' שיעור רו"ח ישרים יניב
  רו"ח קפלן נטלי
  ג 18:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2244.30 מסים א' תרגיל רו"ח פישר גיא
  ד 18:00-16:00 002 דן-דוד
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2244.04 מסים א' שיעור רו"ח וולק עדי
  עו"ד זחלאקה עיקאב
  ד 20:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2244.40 מסים א' תרגיל מר עאקלה אמיר
  ב 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב' 40- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2245.02 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח כץ גיא
  ה 12:00-08:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.2245.03 מסים ב' שיעור רו"ח כהן ניסים
  רו"ח פסרמן דני
  א 20:00-16:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.2245.20 מסים ב' תרגיל רו"ח לב-רן מתן
  ג 16:00-14:00 304 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2245.30 מסים ב' תרגיל רו"ח כדורי ערן
  ב 20:00-18:00 280 גילמן
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3346.02 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח אהרונוביץ שי
  רו"ח גרינברג גל
  א 21:00-18:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.3346.20 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל עו"ד גנוד רוני
  מר ג'ורנו גיא
  א 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קבוצה 20 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ב' 1221.5112.07 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ג 11:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5112.08 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ג 12:00-11:00 403 רקנאטי עודכן 10.2.2020
 • קב' 08 - הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ==========================================
 • כלכלת עסקים א'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 10:00-08:00 252 רקנאטי עודכן 3.9.19
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ד 12:00-10:00 406 רקנאטי עודכן 3.9.19
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 12:00-10:00 105/6 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • קב' 02-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 20:00-18:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 18:00-16:00 408 רקנאטי עודכן 3.9.19
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 20:00-18:00 403 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • קב' 04-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור גב' עופר גליה
  ב 16:00-14:00 405 רקנאטי
  שיעור גב' עופר גליה
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 18:00-16:00 254 רקנאטי
 • קב' 06-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.07 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ה 20:00-16:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.5119.08 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • קב' 08-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ב' 1221.5120.07 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  ד 16:00-14:00 252 רקנאטי
  ב' 1221.5120.08 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ב 19:00-18:00 409 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ========================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 13:00-09:30 406 רקנאטי
  ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 12:00-10:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 14:00-12:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ב 14:00-10:00 406 רקנאטי
  ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 10:00-08:00 408 רקנאטי
 • קב' 07- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  ג 12:00-10:00 303 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ש' 09 ות' 10 ו-11 - מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ג 12:00-08:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 18:00-16:00 409 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 10- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 20:00-18:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 11- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 12:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 10:00-09:00 304 רקנאטי
 • קב 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ב' 1221.5118.06 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 11:00-10:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.5118.07 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ד"ר כוכב יאיר
  ד 20:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.5118.08 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר מוגרבי אלי
  ה 19:00-18:00 002 דן-דוד
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive