מערכת שעות סמסטר א+ב תש"ף

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות תש"ף
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר: https://core.tau.ac.il
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית מעבדה ד"ר ניצן עירית
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • =============================================
  מערכת השעות נתונה לשינויים עד מועד הרישום לקורסים
  =============================================
  א' 1211.1103.01 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  ב 17:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.1103.02 יסודות החשבונאות שיעור ד"ר דישטניק דוד
  ג 15:00-10:00 405 רקנאטי
  א' 1211.1103.10 יסודות החשבונאות תרגיל מר אלגרנטי גיא
  ד 20:00-17:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.1103.20 יסודות החשבונאות תרגיל רו"ח קלדרון גיא
  ה 20:00-17:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • קבוצה 02 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.1103.03 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  רו"ח עדיני אלעד
  ג 19:00-14:00 404 רקנאטי
  ב' 1211.1103.30 יסודות החשבונאות תרגיל מר אלגרנטי גיא
  ד 19:00-16:00 404 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ===================================
  א' 1211.2266.01 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ד 12:00-09:00 406 רקנאטי
  א' 1211.2266.02 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ג 21:00-18:00 251 - לה"ב רקנאטי
  א' 1211.2266.10 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר מאור תום
  ה 10:00-08:00 408 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2266.20 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר אליהו אפק
  ב 18:00-16:00 407 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • קבוצה 03 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ב' 1211.2266.03 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור ד"ר דישטניק דוד
  ג 21:00-18:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2266.04 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ה 12:00-09:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.2266.30 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר מאור תום
  ד 16:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2266.40 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר אליהו אפק
  ב 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קב' 40- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3109.01 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 303 רקנאטי
  א' 1211.3109.10 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל מר פרץ דודי
  ב 18:00-16:00 406 רקנאטי עדכון מתאריך 15.8.19
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3109.02 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  א 12:00-08:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.3109.03 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3109.20 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל גב' אהרון שני
  ב 16:00-14:00 304 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3109.30 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל מר פרץ דודי
  ג 18:00-16:00 304 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ===================================
  א' 1211.3807.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ב 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1211.3807.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ד 18:00-16:00 253 רקנאטי
  א' 1211.3807.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר גרינגרטן דן בנימין
  ב 20:00-18:00 404 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.3807.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל רו"ח זרחיה שלומי
  ג 12:00-10:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3807.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ד 18:00-16:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3807.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל רו"ח קמפנר ספיר
  ג 10:00-08:00 252 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3808.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח ויטאן דני
  רו"ח גרינבוים עידו
  ד 16:00-14:00 253 רקנאטי
  א' 1211.3808.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר רוזנברג ניר
  ד 10:00-08:00 254 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3808.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  א 12:00-10:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3808.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ב' 1211.3808.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל עו"ד פילו הילה
  ב 18:00-16:00 280 גילמן
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3808.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר בן עמי ערן
  ד 10:00-08:00 303 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3116.01 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור רו"ח אדסמן אילנית
  ב 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ בניין משפטים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3116.02 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור רו"ח אדסמן אילנית
  ג 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.3814.01 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  א 14:00-12:00 103 רקנאטי
  א' 1211.3814.02 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  א 15:30-14:00 103 רקנאטי
  א' 1211.3814.03 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  ב 18:00-16:00 409 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3814.04 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' עמירם דן
  א 14:00-12:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.3814.05 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' עמירם דן
  א 16:00-14:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.3814.06 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר פרופ' ארניה ניסים
  ב 14:00-12:00 301 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.3815.01 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 14:00-12:00 305 רקנאטי
  א' 1211.3815.02 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 16:00-14:00 305 רקנאטי
  א' 1211.3815.03 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  ב 14:00-12:00 305 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3815.04 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3815.05 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3815.06 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  ב 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.1104.01 חשבונאות ניהולית שיעור רו"ח קופמן ניר
  ג 18:00-15:00 405 רקנאטי
 • שיעור 01 מיועד לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1211.1104.02 חשבונאות ניהולית שיעור ד"ר רביע דוד
  א 11:00-08:00 405 רקנאטי
  א' 1211.1104.10 חשבונאות ניהולית תרגיל מר רצקין אור
  ד 19:00-17:00
 • קב' 10- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • א' 1211.1104.20 חשבונאות ניהולית תרגיל מר חביב אסף
  ה 19:00-17:30 002 דן-דוד
 • קב' 20- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ========================================
  א' 1211.2205.01 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ב 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1211.2205.02 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ד 16:00-14:00 305 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2205.03 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 12:00-10:00 252 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.3115.01 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר רביע דוד
  ב 10:00-08:00 403 רקנאטי
  א' 1211.3115.02 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר רביע דוד
  ב 12:00-10:00 403 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3115.03 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 12:00-10:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3115.04 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ב' 1211.3115.05 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 16:00-14:00 403 רקנאטי
  ========================================
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • תלמידי חשבונאות-ניהול נרשמים לקורס בחוג לניהול בסמ' א'
 • קבוצות 05, 07 מיועדות לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ב' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 10:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 14:00-12:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.1111.07 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר גל
  ג 14:00-12:00 304 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.3112.01 יסודות המימון שיעור פרופ' בן-שחר דני
  א 14:00-12:00 405 רקנאטי
  שיעור פרופ' בן-שחר דני
  ה 14:00-12:00 405 רקנאטי
  א' 1211.3112.02 יסודות המימון שיעור פרופ' בן-שחר דני
  א 16:00-14:00 405 רקנאטי
  שיעור פרופ' בן-שחר דני
  ה 16:00-14:00 405 רקנאטי
 • קבוצה 02 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1211.3112.10 יסודות המימון תרגיל מר שריר עידן
  א 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.3112.20 יסודות המימון תרגיל מר שריר עידן
  ד 16:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3112.03 יסודות המימון שיעור רו"ח שרוני איתי
  ב 21:00-17:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.3112.30 יסודות המימון תרגיל גב' שורצברג גל
  ג 21:00-19:00 408 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ===================================
  א' 1211.2211.01 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ה 12:00-08:30 405 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2211.02 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  א 16:00-12:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.2211.03 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אטיס ארנון
  ג 14:00-10:00 407 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.3311.01 ביקורת דוחות כספיים שו"ת רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ד 13:00-10:00 405 רקנאטי
  שו"ת מר ישראלי קובי
  ד 14:00-13:00 405 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3311.02 ביקורת דוחות כספיים שו"ת רו"ח סיון רוני
  ג 18:00-14:00 407 רקנאטי
  ===================================
  ב' 1211.1106.01 יסודות המשפט העסקי שיעור ד"ר לוי שירלי
  א 15:00-12:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.1106.02 יסודות המשפט העסקי שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  ה 15:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.2244.01 מסים א' שיעור מר דוידוב אמיר
  רו"ח ארגמן אלי
  ד 20:00-16:00 404 רקנאטי עדכון מתאריך 30.7.19
  א' 1211.2244.10 מסים א' תרגיל גב' איאש שירה
  ג 18:00-16:00 408 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2244.02 מסים א' שיעור עו"ד זחלאקה עיקאב
  רו"ח וולק עדי
  א 20:00-16:00 279 גילמן עדכון מתאריך 30.7.19
  א' 1211.2244.20 מסים א' תרגיל גב מונוביץ ונסה
  ד 18:00-16:00 280 גילמן
 • קב' 20 - התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2244.03 מסים א' שיעור רו"ח ישרים יניב
  רו"ח קפלן נטלי
  ג 18:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2244.30 מסים א' תרגיל רו"ח פישר גיא
  ד 18:00-16:00 002 דן-דוד
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2244.04 מסים א' שיעור רו"ח וולק עדי
  עו"ד זחלאקה עיקאב
  ד 20:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.2244.40 מסים א' תרגיל מר עאקלה אמיר
  ב 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב' 40- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.2245.01 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח עם-שלם רולנד
  א 20:00-16:00 254 רקנאטי
  א' 1211.2245.10 מסים ב' תרגיל מר כהן ניר
  גב' קריה מיכל
  ב 16:00-14:00 406 רקנאטי עדכון מתאריך 15.8.19
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2245.02 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח כץ גיא
  ה 12:00-08:00 252 רקנאטי
  ב' 1211.2245.03 מסים ב' שיעור רו"ח כהן ניסים
  רו"ח פסרמן דני
  א 20:00-16:00 253 רקנאטי
  ב' 1211.2245.20 מסים ב' תרגיל רו"ח לב-רן מתן
  ג 16:00-14:00 304 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2245.30 מסים ב' תרגיל רו"ח כדורי ערן
  ב 20:00-18:00 280 גילמן
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3346.01 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח כהן יניב
  רו"ח גרינברג גל
  א 19:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.3346.10 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל עו"ד גנוד רוני
  מר ג'ורנו גיא
  ד 20:00-18:00 280 גילמן
 • קבוצה 10 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3346.02 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח אהרונוביץ שי
  רו"ח גרינברג גל
  א 21:00-18:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.3346.20 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל עו"ד גנוד רוני
  מר ג'ורנו גיא
  א 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קבוצה 20 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ===================================
  קורסי השלמה
 • תלמידי השילוב חשבונאות-ניהול -
 • לומדים את הקורסים הר"מ בתכנית הלימודים של החוג לניהול
 • ומתבקשים לעיין במערכת השעות של החוג לניהול
 • ======================================================
 • יסודות המתמטיקה לניהול -
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5111.01 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  א 14:00-11:00 304 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 10:00-08:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.02 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 11:00-09:00 408 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.03 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 12:00-10:00 408 רקנאטי
 • קב' 03- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5111.04 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  ג 11:00-08:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 12:00-10:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.05 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 16:00-14:00 253 רקנאטי
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.06 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ה 10:00-08:30 406 רקנאטי
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 07 ות' 08 ו-09 מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • א' 1221.5111.07 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ב 20:00-18:00 405 רקנאטי
  שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ד 17:00-14:00 302 דן-דוד
  א' 1221.5111.08 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.09 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ג 10:00-08:00 304 רקנאטי
 • קב' 09- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ==========================================
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 12:00-09:00 254 רקנאטי
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 08:45-08:00 254 רקנאטי
 • קב' 02 -התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת' 04- מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 17:00-14:00 408 רקנאטי
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 17:45-17:00 404 רקנאטי
 • קב' 04-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5112.05 מבוא לסטטיסטיקה שיעור גב' חלוזין נורית
  ד 11:00-08:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5112.06 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:45-09:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 06-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5112.07 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ג 11:00-08:00 403 רקנאטי
  ב' 1221.5112.08 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ג 12:00-11:00 403 רקנאטי עודכן 10.2.2020
 • קב' 08 - הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון - כל שבוע
 • ==========================================
 • כלכלת עסקים א'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 10:00-08:00 252 רקנאטי עודכן 3.9.19
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ד 12:00-10:00 406 רקנאטי עודכן 3.9.19
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 12:00-10:00 105/6 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • קב' 02-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  א 20:00-18:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
  שיעור ד"ר אנטלר יאיר
  ה 18:00-16:00 408 רקנאטי עודכן 3.9.19
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 20:00-18:00 403 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • קב' 04-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור גב' עופר גליה
  ב 16:00-14:00 405 רקנאטי
  שיעור גב' עופר גליה
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  ה 18:00-16:00 254 רקנאטי
 • קב' 06-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5119.07 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ה 20:00-16:00 303 רקנאטי
  ב' 1221.5119.08 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  א 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • קב' 08-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ==========================================
 • כלכלת עסקים ב'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור מר איזדורפר עידו
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ג 11:00-10:00 407 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  א 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ב 19:00-18:00 406 רקנאטי
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  ה 16:00-14:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ה 17:00-16:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5120.07 כלכלת עסקים ב' שיעור פרופ' ארד אילה
  ד 16:00-14:00 252 רקנאטי
  ב' 1221.5120.08 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ב 19:00-18:00 409 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ========================================
 • סטטיסטיקה לניהול
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ד 22:00-18:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל מר מאיזל פליקס
  ב 21:00-19:00 301 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ========================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 13:00-09:30 406 רקנאטי
  ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 12:00-10:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ב 14:00-12:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ב 14:00-10:00 406 רקנאטי
  ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' עזריה שני
  ג 10:00-08:00 408 רקנאטי
 • קב' 07- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  ג 12:00-10:00 303 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ש' 09 ות' 10 ו-11 - מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
  ג 12:00-08:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 18:00-16:00 409 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 10- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' יאור עינת
  א 20:00-18:00 305 רקנאטי עודכן 10.11
 • קב' 11- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ====================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר וולמן יובל
  א 12:00-10:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר לשם מיכאל
  א 10:00-09:00 303 רקנאטי
 • קב 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 12:00-10:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 10:00-09:00 304 רקנאטי
 • קב 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ב' 1221.5118.06 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר רייך ניר
  ב 11:00-10:00 407 רקנאטי
  ב' 1221.5118.07 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ד"ר כוכב יאיר
  ד 20:00-18:00 303 דן-דוד
  ב' 1221.5118.08 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר מוגרבי אלי
  ה 19:00-18:00 002 דן-דוד
  ==========================================
  תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות
 • סילבוסים ללימודי ההשלמה יתפרסמו
 • בתכנית הלימודים ללימודי השלמה באתר החוג
 • בנוסף תתקיימנה סדנאות הכנה בחש' פיננסית ובביקורת חשב'
 • חדרי הלימוד: ביקורת-דן דוד 002
 • פיננסית-רקנאטי 405
 • מסים-רקנאטי 406
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 9211.4143.01 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ה 20:00-16:00
  א' 9211.4143.10 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית תרגיל רו"ח רוף אייל
  ה 21:30-20:00
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ========================================
  א' 9211.4144.01 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות שיעור רו"ח זיכלינסקי ניר
  ד 20:00-16:00
  א' 9211.4144.10 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות תרגיל רו"ח פטל רועי
  ד 21:30-20:00
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • =======================================
 • הקורסים במסים יתקיימו במתכונת חצי סמסטריאלית
 • =======================================
  א' 9211.4141.01 מסוי היחיד שיעור עו"ד אבדי יום טוב
  ו 12:00-08:30
  א' 9211.4141.10 מסוי היחיד תרגיל מר הולנדר דביר
  עו"ד ליבוביץ-מלכא לימור
  ו 14:00-12:00
 • הקורס "מסוי היחיד" יתקיים ב-
 • 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12
 • ============================================
  א' 9211.4142.01 מסוי חברות מתקדם שיעור רו"ח יוסף ציפי
  ו 12:00-08:30
  א' 9211.4142.10 מסוי חברות מתקדם תרגיל רו"ח בוטבול רובי
  רו"ח מזוז אסי
  ו 14:00-12:00
 • הקורס "מסוי חברות מתקדם" יתקיים ב-
 • 20.12, 27.12, 3.1, 10.1, 17.1, 24.1
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive