מערכת שעות בחשבונאות - סמסטר א' תש"ף

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות תש"ף
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר: https://core.tau.ac.il
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית מעבדה ד"ר ניצן עירית
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • =============================================
  מערכת השעות נתונה לשינויים עד מועד הרישום לקורסים
  =============================================
  א' 1211.1103.01 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  ב 17:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.1103.02 יסודות החשבונאות שיעור ד"ר דישטניק דוד
  ג 15:00-10:00 405 רקנאטי
  א' 1211.1103.10 יסודות החשבונאות תרגיל מר אלגרנטי גיא
  ד 20:00-17:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.1103.20 יסודות החשבונאות תרגיל רו"ח קלדרון גיא
  ה 20:00-17:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • קבוצה 02 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2266.01 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ד 12:00-09:00 406 רקנאטי
  א' 1211.2266.02 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ג 21:00-18:00 251 - לה"ב רקנאטי
  א' 1211.2266.10 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר מאור תום
  ה 10:00-08:00 408 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2266.20 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר אליהו אפק
  ב 18:00-16:00 407 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3109.01 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 303 רקנאטי
  א' 1211.3109.10 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל מר פרץ דודי
  ב 18:00-16:00 406 רקנאטי עדכון מתאריך 15.8.19
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3807.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ב 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1211.3807.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ד 18:00-16:00 253 רקנאטי
  א' 1211.3807.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר גרינגרטן דן בנימין
  ב 20:00-18:00 404 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.3807.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל רו"ח זרחיה שלומי
  ג 12:00-10:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3808.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח ויטאן דני
  רו"ח גרינבוים עידו
  ד 16:00-14:00 253 רקנאטי
  א' 1211.3808.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר רוזנברג ניר
  ד 10:00-08:00 254 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3116.01 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור רו"ח אדסמן אילנית
  ב 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ בניין משפטים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3814.01 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  א 14:00-12:00 103 רקנאטי
  א' 1211.3814.02 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  א 15:30-14:00 103 רקנאטי
  א' 1211.3814.03 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  ב 18:00-16:00 409 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3815.01 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 14:00-12:00 305 רקנאטי
  א' 1211.3815.02 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 16:00-14:00 305 רקנאטי
  א' 1211.3815.03 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  ב 14:00-12:00 305 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.1104.01 חשבונאות ניהולית שיעור רו"ח קופמן ניר
  ג 18:00-15:00 405 רקנאטי
 • שיעור 01 מיועד לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1211.1104.02 חשבונאות ניהולית שיעור ד"ר רביע דוד
  א 11:00-08:00 405 רקנאטי
  א' 1211.1104.10 חשבונאות ניהולית תרגיל מר רצקין אור
  ד 19:00-17:00
 • קב' 10- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • א' 1211.1104.20 חשבונאות ניהולית תרגיל מר חביב אסף
  ה 19:00-17:30 002 דן-דוד
 • קב' 20- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ========================================
  א' 1211.2205.01 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ב 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1211.2205.02 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ד 16:00-14:00 305 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3115.01 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר רביע דוד
  ב 10:00-08:00 403 רקנאטי
  א' 1211.3115.02 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר רביע דוד
  ב 12:00-10:00 403 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3112.01 יסודות המימון שיעור פרופ' בן-שחר דני
  א 14:00-12:00 405 רקנאטי
  שיעור פרופ' בן-שחר דני
  ה 14:00-12:00 405 רקנאטי
  א' 1211.3112.02 יסודות המימון שיעור פרופ' בן-שחר דני
  א 16:00-14:00 405 רקנאטי
  שיעור פרופ' בן-שחר דני
  ה 16:00-14:00 405 רקנאטי
 • קבוצה 02 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1211.3112.10 יסודות המימון תרגיל מר שריר עידן
  א 20:00-18:00 002 דן-דוד
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.3112.20 יסודות המימון תרגיל מר שריר עידן
  ד 16:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • קב' 20-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2211.01 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ה 12:00-08:30 405 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3311.01 ביקורת דוחות כספיים שו"ת רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ד 13:00-10:00 405 רקנאטי
  שו"ת מר ישראלי קובי
  ד 14:00-13:00 405 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2244.01 מסים א' שיעור מר דוידוב אמיר
  רו"ח ארגמן אלי
  ד 20:00-16:00 404 רקנאטי עדכון מתאריך 30.7.19
  א' 1211.2244.10 מסים א' תרגיל גב' איאש שירה
  ג 18:00-16:00 408 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2244.02 מסים א' שיעור עו"ד זחלאקה עיקאב
  רו"ח וולק עדי
  א 20:00-16:00 279 גילמן עדכון מתאריך 30.7.19
  א' 1211.2244.20 מסים א' תרגיל גב מונוביץ ונסה
  ד 18:00-16:00 280 גילמן
 • קב' 20 - התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2245.01 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח עם-שלם רולנד
  א 20:00-16:00 254 רקנאטי
  א' 1211.2245.10 מסים ב' תרגיל מר כהן ניר
  גב' קריה מיכל
  ב 16:00-14:00 406 רקנאטי עדכון מתאריך 15.8.19
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3346.01 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח כהן יניב
  רו"ח גרינברג גל
  א 19:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.3346.10 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל עו"ד גנוד רוני
  מר ג'ורנו גיא
  ד 20:00-18:00 280 גילמן
 • קבוצה 10 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  קורסי השלמה
 • תלמידי השילוב חשבונאות-ניהול -
 • לומדים את הקורסים הר"מ בתכנית הלימודים של החוג לניהול
 • ומתבקשים לעיין במערכת השעות של החוג לניהול
 • ======================================================
 • יסודות המתמטיקה לניהול -
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5111.01 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  א 14:00-11:00 304 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 10:00-08:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.02 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  א 11:00-09:00 408 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.03 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר אוסביאצוב דניאל
  ה 12:00-10:00 408 רקנאטי
 • קב' 03- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5111.04 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  ג 11:00-08:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ה 12:00-10:30 407 רקנאטי
  א' 1221.5111.05 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 16:00-14:00 253 רקנאטי
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.06 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ה 10:00-08:30 406 רקנאטי
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 07 ות' 08 ו-09 מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • א' 1221.5111.07 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ב 20:00-18:00 405 רקנאטי
  שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ד 17:00-14:00 302 דן-דוד
  א' 1221.5111.08 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  א 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.09 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר מאירי מישר
  ג 10:00-08:00 304 רקנאטי
 • קב' 09- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ==========================================
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 12:00-09:00 254 רקנאטי
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 08:45-08:00 254 רקנאטי
 • קב' 02 -התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת' 04- מיועדים לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • המקומות הנוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג
 • א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר ויזל אורי
  ב 17:00-14:00 408 רקנאטי
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 17:45-17:00 404 רקנאטי
 • קב' 04-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5112.05 מבוא לסטטיסטיקה שיעור גב' חלוזין נורית
  ד 11:00-08:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5112.06 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 09:45-09:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 06-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ==========================================
 • כלכלת עסקים ב'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור מר איזדורפר עידו
  ה 16:00-14:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר מוגרבי אלי
  ג 11:00-10:00 407 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  א 14:00-12:00 406 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ב 19:00-18:00 406 רקנאטי
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור מר לשם מיכאל
  ה 16:00-14:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ה 17:00-16:00 404 רקנאטי עודכן 3.9.19
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ========================================
 • סטטיסטיקה לניהול
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ד 22:00-18:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל מר מאיזל פליקס
  ב 21:00-19:00 301 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ====================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר וולמן יובל
  א 12:00-10:00 303 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר לשם מיכאל
  א 10:00-09:00 303 רקנאטי
 • קב 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ==========================================
  תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות
 • סילבוסים ללימודי ההשלמה יתפרסמו
 • בתכנית הלימודים ללימודי השלמה באתר החוג
 • בנוסף תתקיימנה סדנאות הכנה בחש' פיננסית ובביקורת חשב'
 • חדרי הלימוד: ביקורת-דן דוד 002
 • פיננסית-רקנאטי 405
 • מסים-רקנאטי 406
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 9211.4143.01 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ה 20:00-16:00
  א' 9211.4143.10 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית תרגיל רו"ח רוף אייל
  ה 21:30-20:00
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ========================================
  א' 9211.4144.01 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות שיעור רו"ח זיכלינסקי ניר
  ד 20:00-16:00
  א' 9211.4144.10 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות תרגיל רו"ח פטל רועי
  ד 21:30-20:00
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • =======================================
 • הקורסים במסים יתקיימו במתכונת חצי סמסטריאלית
 • =======================================
  א' 9211.4141.01 מסוי היחיד שיעור עו"ד אבדי יום טוב
  ו 12:00-08:30
  א' 9211.4141.10 מסוי היחיד תרגיל מר הולנדר דביר
  עו"ד ליבוביץ-מלכא לימור
  ו 14:00-12:00
 • הקורס "מסוי היחיד" יתקיים ב-
 • 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12
 • ============================================
  א' 9211.4142.01 מסוי חברות מתקדם שיעור רו"ח יוסף ציפי
  ו 12:00-08:30
  א' 9211.4142.10 מסוי חברות מתקדם תרגיל רו"ח בוטבול רובי
  רו"ח מזוז אסי
  ו 14:00-12:00
 • הקורס "מסוי חברות מתקדם" יתקיים ב-
 • 20.12, 27.12, 3.1, 10.1, 17.1, 24.1
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive