פטור מקורסים על-סמך לימודים קודמים - תש"ף

בקשה לפטור מקורס תוגש למזכירות החוג לא יאוחר מחודש ימים לפני תחילת הסמסטר.  לבקשה יש לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורס (סילבוס) המשמש בסיס לבקשתו. 

​לאחר עיון ואישור ראש החוג, תועבר הבקשה לראשי ההתמחויות בפקולטה שבסמכותם לאשר או לדחות את הבקשה. 
קורסים שמהם אושר פטור מדווחים למחשב, וניתנים לצפייה באמצעות "מערכת המידע לתלמיד". 
 

 1. פטור על סמך לימודים חלקיים:
  לא ינתנו פטורים מלימודי החובה בכל מסלולי הלימוד (חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, מסים וכו')  על סמך לימודים חלקיים. 
   ישקל מתן פטור על סמך לימודים חלקיים קודמים רק מקורסי ההשלמה  (מתמטיקה, סטטיסטיקה, כלכלה). 
   
 2. פטור על סמך תואר אקדמי:
  לתלמיד בעל תואר אקדמי יישקל מתן פטור מלימודי החובה בחלק ממסלולי הלימוד (פרט למסלול הפיננסי) ומקורסי ההשלמה, על סמך קורסים שנלמדו בתואר.

חובה על התלמיד להשלים במסגרת לימודיו בחוג קורסים בהיקף שאיננו נופל מ-3/4 ממכסת הלימודים הנדרשת לקראת תואר. 

קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 1/4 מתכנית הלימודים בחוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד, כך שמכסת לימודיו בחוג תסתכם בלפחות 3/4 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג. השלמת המכסה תיקבע ע"י ראש החוג.  
 

ישקל פטור מהשתתפות בקורס וזיכוי במניין השעות לאותו קורס בכפוף לתנאים לעיל ובעמידה בתנאים הבאים.
​יובהר כי לראש החוג לחשבונאות שיקול דעת מוחלט בנוגע לפטורים מקורסים על סמך לימודים קודמים:

 • התלמיד שמע קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו במסגרת לימודיו במוסד אקדמי מוכר והשיג בו ציון 75 לפחות. תלמיד אשר שינה את חוגי לימודיו בתוך אוניברסיטת תל-אביב ולמד קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו בחוג רלבנטי (קורסי השלמה בלבד) יקבל פטור מהקורס הרלבנטי, אם השיג בעבר ציון 60 לפחות (לדוגמא: מתמטיקה, סטטיסטיקה וכו'). 

 • פרק הזמן שחלף מאז שמע את הקורס אינו עולה על 5 שנים.  

 • כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

 • קיבל התלמיד פטור על-סמך לימודיו הקודמים במסגרת הפקולטה לניהול - ייחשב לו הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים, ובתנאי שלא  שוקלל הציון ביחידה אחרת בה למד התלמיד.

 • קיבל התלמיד פטור מקורסי חובה על-סמך לימודיו הקודמים שלא במסגרת הפקולטה לניהול - לא ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים.

 


 

 

פטורים מקורסי השלמה לתלמידים שלמדו באוניברסיטת ת"א

 

שם הקורס

קורס חלופי לתלמידי חשבונאות- כלכלה

קורס חלופי לתלמידי חשבונאות-פסיכולוגיה

יסודות המתמטיקה לחשבונאים

או: יסודות המתמטיקה לניהול

מתמטיקה לכלכלנים א'+ב'

 

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'

סטטיסטיקה לניהול

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב'
מבוא לאקונומטריקה

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'

כלכלת עסקים א'

יסודות הכלכלה + מיקרו 1 / מיקרו א'

 

כלכלת עסקים ב'

מיקרו 3 / מיקרו ג'

 

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

מאקרו כלכלה ב'

 

 

 

 

  

   

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>