מעקב אחר הישגי התלמיד והתקדמותו בלימודים - תש"ף

רשימת מעקב


ועדת ההוראה של החוג לחשבונאות תכין רשימת מעקב אקדמי אחר הישגי תלמידים. תלמידים ייכללו ברשימת המעקב בהתאם לקריטריונים הבאים:

 1. תלמיד שנרשם פעמיים לאותו הקורס וצבר בו 3 ציוני נכשל, או שלא ניגש ל- 3 מועדי בחינה בקורס מכל סיבה שהיא.

 2. תלמיד שנזקפים לחובתו 10 ציוני נכשל בקורסים כלשהם הנכללים בתוכנית הלימודים בחוג לחשבונאות (גם אם תוקנו במהלך הלימודים).

 3. תלמיד שנה ג' ואילך אשר מכסת השעות שצבר מאז תחילת לימודיו איננה מניחה את הדעת.

 4. תלמיד שוועדת ההוראה מוצאת לנכון מסיבות אקדמיות לעקוב אחר הישגיו בלימודים.

 

ועדת ההוראה של החוג לחשבונאות תסקור מדי סמסטר את הישגי התלמידים הנכללים ברשימת המעקב ותקבל החלטה האם:

 • להמשיך ולכלול אותם ברשימת המעקב.

 • לבטל את רישומם ברשימת המעקב עקב עמידתם בדרישות שהוצבו להם

 • להפסיק את לימודיהם מנימוקים אקדמיים כמצוין לעיל

ראש החוג יודיע לתלמיד על הכללתו ברשימה זו.


 

רישום שלישי לקורס


במהלך כל לימודיו בחוג לחשבונאות רשאי תלמיד להירשם לאותו קורס פעמיים בלבד.
תלמיד שנרשם לאותו קורס פעמיים וטרם עמד בו בהצלחה, יבקש להירשם לקורס בפעם השלישית ולקבל את אישורו של ראש החוג לחשבונאות לרישום זה. ראש החוג לחשבונאות יבחן את הבקשה ויאשר אותה רק בתנאים מסוימים ובהתאם לשיקול דעתו.
לא אישר ראש החוג רישום שלישי לאותו הקורס, יופסקו לימודי התלמיד מסיבות אקדמיות.
במקרים מסוימים, ובהתאם לשיקול דעתו של ראש החוג לחשבונאות, לא יתאפשר רישום לקורסים אחרים כלשהם עד לקבלת ציון עובר בקורס האמור.


 

הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה/האוניברסיטה

 1. עבר התלמיד עבירה משמעתית והנהלת הפקולטה/מוסדות המשמעת של האוניברסיטה הורו על השעייתו והפסקת לימודיו.
 2. לא הגיע לרמת "פטור" בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.
 3. לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו (למעט עולים חדשים - ראה תקנון האוניברסיטה).
 4. בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת פטור בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.
 5. לא עמד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד תום שנה א' ללימודים.
 6. נכשל 4 פעמים באותו הקורס (לרבות ציון/י נכשל בבחינה/ות הנזקפים לחובתו כתוצאה מהיעדרות בלתי מוצדקת.(
 7. צבר 15 כישלונות במהלך לימודיו לתואר הראשון בחוג לחשבונאות (יודגש שכל כישלון בקורס, לרבות קורס שאותו עבר התלמיד במועד שני, שלישי, או רביעי, יילקח בחשבון במניין הכישלונות).
 8. תלמיד שממוצע הציונים שלו בחוג לחשבונאות נמוך מ- 60 לאחר שתי שנות לימוד.
 9. לא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן שנקבע לכך.
 10. נכלל ברשימת המעקב, ו-ועדת ההוראה החליטה כי הישגיו בלימודים לא שופרו במידה משביעת רצון.


הודעה על הפסקת לימודים אינה פוטרת את התלמיד מהמשך תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידת שכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>