ציונים - תש"ף

 • פרסום ציונים
 • שיפור ציון חיובי
 • מדיניות שמירה על טווח ציונים

 

פרסום ציונים

 • חובת התלמיד לוודא כי ציוניו פורסמו כנדרש ב"מערכת מידע אישי לתלמיד".
 • מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד. בתום הסמסטר העוקב נגרסות מחברות הבחינה.

 

שיפור ציון חיובי

 • שיפור ציון חיובי מותר רק במסגרת מועדי הבחינה העומדים לרשות התלמיד בסמסטר בו הוא נרשם לקורס ומורכב מכלל מטלות הקורס כפי שנקבעו בסילבוס הקורס.
 • לא ניתן לשפר ציון חיובי על-ידי רישום מחדש לקורס.
 • נבחן התלמיד יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא ציונו הסופי בקורס.
 • תלמיד המעוניין לשפר ציון חיובי חייב להירשם ברישום מוקדם במזכירות.

 

מדיניות שמירה על טווח ציונים

בחוג לחשבונאות מונהגת מדיניות השמירה על טווח ציונים (למעט בקורסים מיעוטי משתתפים, כמפורט להלן). להלן עקרונותיה:
 

תקנון ציונים בבחינות מועד א'

 1. מדיניות תקנון הציונים לא חלה על הקורס "יסודות החשבונאות". מלבד הקורס "יסודות החשבונאות", עקרונות מנגנון תקנון ציונים יחולו על כל הקורסים האחרים הנלמדים בחוג לחשבונאות, לרבות קורסים וסמינרים בהם נדרשים התלמידים להגיש עבודה מסכמת, או פרויקט, או מטלה אחרת.
 2. לצורך תקנון הציונים תעשה הבחנה בין קורסי ליבה לקורסי סמינר. קורסי הליבה בחוג לחשבונאות הם כל הקורסים שאינם מוגדרים כסמינרים. בקבוצת הסמינרים נכללים הסמינר בחשבונאות פיננסית, הסמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי והסמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.
 3. ממוצע הציון הסופי בקורסי הליבה יהיה בין 78 ל- 82. ממוצע הציון הסופי בסמינרים יהיה בין 83 ל- 87. סטיית התקן המומלצת היא 8 או יותר.
 4. המנגנון ייושם על ידי כל מורי הקורס והם אחראיים לתקינות התהליך.
 5. קיום מנגנון תקנון ציונים יובא לידיעת התלמידים בתוכנית הקורס (סילבוס).
 6. מנגנון תקנון ציונים ייושם רק בקורסים שיש בהם 12 תלמידים או יותר.
 7. מנגנון התקנון יופעל על הציון הסופי בקורס (ולא על מרכיבי הציון במידה וקיימים כאלה).
 8. מנגנון התקנון (כלומר, פקטור ציונים) יופעל בצורה סימטרית ולינארית. כלומר, ממוצע נמוך מידי יתוקנן כלפי מעלה ואילו ממוצע גבוה מידי יתוקנן כלפי מטה.
 9. מנגנון התקנון יופעל לפי שיקול דעתו של מורה הקורס, ומלבד שהמנגנון יופעל בצורה הוגנת ואחידה וייושם בצורה אחידה על כל הקבוצות בקורס. המורה רשאי להפעיל שיקול דעת בחישוב הממוצע בקורס ולגרוע מחישוב הממוצע ציונים נמוכים משמעותית. המורה גם יהיה רשאי להחיל את התקנון על כל התלמידים בקורס או על חלקם.
 10. תקנון ציונים כלפי מעלה יחול רק על נבחנים שהציון שלהם לפני התקנון הוא ציון עובר (60 ומעלה), אולם  המורה רשאי לפי שיקול דעתו לקבוע רף נמוך יותר שמעליו יבוצע תקנון ציונים (יינתן פקטור), ובלבד שרף זה לא יפחת מ- 55 ויהיה אחיד לכל הקבוצות בקורס. בחישוב ממוצע הציונים לצורך העמידה בטווח הציונים הרצוי יכללו רק נבחנים שעמדו ברף המזכה בתקנון. במקרה בו מנגנון התקנון שנקבע מזכה חלק מהנבחנים בתוספת דו-ספרתית לציון, על הציון הממוצע של הנבחנים שחל עליהם התקנון להיות קרוב ככל האפשר לקצה התחתון של טווח הציונים הרצוי.
 11. מנגנון תקנון עלול במקרים מסוימים לטשטש הישגים גבוהים של תלמידים מסוימים. זאת כיוון שלא ניתן לתת ציון הגבוה מ- 100. בקביעת מנגנון התקנון על המורה לעשות כל מאמץ על מנת להמנע מפגיעה בדירוג של הציונים הגבוהים. במקרים בהם לא ניתן להמנע מכך, המורה ימסור דרך המזכירות במועד פרסום הציונים מכתב הערכה לתלמיד שהישגיו בלטו מעל שאר התלמידים בקבוצה.
 12. בעת הגשת הציונים למזכירות החוג לחשבונאות, המורה יפרט את השיטה בה נקט לחישוב הממוצע ולתקנון הציונים.

 

תקנון ציונים בבחינות מועד ב'

מדיניות התקנון במועדי ב' אינה כפופה לכללי התקנון החלים על בחינות מועד א'. ככלל, בהתבסס על ההנחה שהבחינה במועד ב' משקפת רמת קושי דומה לזו של הבחינה המתאימה במועד א', יש ליישם על ציוני הבחינה במועד ב' את אותה פרוצדורת תקנון שיושמה בבחינה המתאימה במועד א', וזאת ללא שום מגבלה על ממוצע הציונים שמתקבל בבחינה במועד ב'. בנסיבות מיוחדות בהן להערכת המורה רמת הקושי של הבחינה במועד ב' אינה תואמת לזו של הבחינה המתאימה במועד א', המורה ראשי להפעיל במועד ב' פרוצדורת תקנון אחרת בהתאם לשיקול דעתו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>