פטור מקורסים על-סמך לימודים קודמים - תשע"ז

 1. הגשת הבקשה

 2. התנאים לקבלת פטור

 

 1. הגשת הבקשה

  בקשה לפטור מקורס תוגש למזכירות החוג לא יאוחר מחודש ימים לפני תחילת הסמסטר. לבקשה יש לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורס (סילבוס) המשמש בסיס לבקשתו. קורסים שמהם אושר פטור, ידווחו למחשב. הודעה המפרטת את ההחלטות תימסר לתלמיד במזכירות החוג.
  הבקשה תועבר לראשי ההתמחויות בפקולטה שבסמכותם לאשר או לדחות את הבקשה.

   

   

 2. התנאים לקבלת פטור

  חובה על התלמיד להשלים במסגרת לימודיו בחוג קורסים בהיקף שאיננו נופל מ-2/3 ממכסת הלימודים הנדרשת לקראת תואר.
  קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 1/3 מתכנית הלימודים בחוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד, כך שמכסת לימודיו בחוג תסתכם בלפחות 2/3 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג.
  החל משנה"ל תשע"ח יחול שינוי: על התלמיד להשלים במסגרת לימודיו בחוג קורסים בהיקף שאיננו נופל מ-3/4 ממכסת הלימודים הנדרשת לקראת תואר.

  ​תלמיד יוכל לקבל פטור מהשתתפות בקורס וזיכוי במניין השעות לאותו קורס בכפוף לתנאים להלן:

   

  • שמע קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו במסגרת לימודיו במוסד אקדמי מוכר והשיג בו ציון 75 לפחות. יוצא מכלל זה, תלמיד אשר שינה את חוגי לימודיו בתוך אוניברסיטת תל-אביב ולמד קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו בחוג רלבנטי (לדוגמה: קורס מתמטיקה/סטטיסטיקה/כלכלה - שנלמדו בביה"ס לכלכלה או בחוג לפסיכולוגיה או בפקולטה למדעים מדויקים) יקבל פטור מהקורס הרלבנטי, אם השיג בעבר ציון 60 לפחות.
    

  • פרק הזמן שחלף מאז שמע את הקורס אינו עולה על 5 שנים.
    

  • כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.
    

  • קיבל התלמיד פטור על-סמך לימודיו הקודמים במסגרת הפקולטה לניהול ייחשב לו הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים, ובתנאי שלא  שוקלל הציון ביחידה אחרת בה למד התלמיד.
    

  • קיבל התלמיד פטור מקורסי חובה על-סמך לימודיו הקודמים שלא במסגרת הפקולטה לניהול - לא ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים.
    

  • קורסים חופפים בתכנים בשני חוגי הלימוד:
   לא ילמד התלמיד קורס חובה החופף לקורס חובה בחוג אחר, התלמיד חייב לקבל פטור מאחד מהם בהתאם לדרישות מסלול לימודיו. התלמיד ייעזר בטבלת הפטורים מקורסים חופפים בשני חוגי לימוד . הטבלה מפרטת את קורסי החובה שמהם זכאי התלמיד לקבל פטור, בשל קורסים חופפים בשני החוגים. אין צורך להגיש בקשה לפטור.
   לא ילמד התלמיד קורס בחירה החופף לקורס בחירה באחד החוגים. כאשר מוצעים שני קורסי בחירה חופפים בשני החוגים יבחר התלמיד רק אחד מהם.

    

  • תלמיד ששינה את חוג לימודיו בתוך אוניברסיטת תל- אביב, יכול להיעזר בטבלה- הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים המפורסמת באתר החוג.
    

  • במקרים מיוחדים בהם תלמיד היה רשאי על פי כללי החוג ללמוד קורס/י בחירה מחוץ למסגרת לימודיו בחוג לניהול, ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחים. יש לשים לב: תלמיד שישתתף בקורס(ים) במסגרת לימודי התואר השני בפקולטה לניהול ואשר יתקבל בעתיד לאחת מתכניות התואר השני, יחולו עליו כללי הפטור שיהיו נהוגים באותה עת בתכניות אלה.


   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive