ציונים - תשע"ז

 

מדיניות "שמירה על טווח ציונים"

כדי לייצב את רמת הציונים בחוג ולשמור על איזון בין רמת ציונים גבוהה מדי בקבוצת קורסים אחת לבין רמת ציונים נמוכה מדי בקבוצת קורסים אחרת, הונהגה בחוג לניהול מדיניות ציונים אחידה. להלן עיקריה:

 • להלן טווחי הציונים שנקבעו החל משנה"ל תשע"א:

  • ממוצע הציונים בקורסי החובה יהיה בטווח בין  78 ל-82 .
  • ממוצע הציונים בקורסי הבחירה יהיה בטווח בין 83  ל-87 . יוצאים מכלל זה, קורסי הבחירה השנתיים "ייעוץ עסקי ניהולי בארגונים חברתיים" (פרויקט נובה), "יזמות חברתית- עסקית", יזמות ויזמים צעירים" שעליהם יחול טווח הציונים 85-90.
  • ממוצע הציונים בסמינר מחקר יהיה  בטווח בין 85- ל-90.
  • סטיית התקן המומלצת היא 7-8.
  • מדיניות השמירה על טווח ציונים תהיה סימטרית ולינארית.  כלומר, ממוצע נמוך מידי יתוקנן כלפי מעלה ואילו ממוצע גבוה מידי יתוקנן כלפי מטה. השמירה על טווח הציונים תופעל לפי שיקול דעתו של מורה הקורס ובלבד שהתקנון ייעשה בצורה הוגנת ואחידה ותיושם בצורה אחידה על כל הקבוצות בקורס.המורה רשאי להפעיל שיקול דעת בחישוב הממוצע בקורס ולגרוע מחישוב הממוצע – ציונים נמוכים משמעותית. 
  • עקרונות מדיניות ה"שמירה על טווח הציונים" חלים על כל הקורסים, כולל אלו שבהם אין בחינה סופית ותלמידים נדרשים להגיש עבודה מסכמת או פרויקט או מטלה אחרת כלשהי.
  • מדיניות הציונים חלה על כל התלמידים שלומדים בקורסים הניתנים בחוג לניהול, לרבות תלמידי החוג לחשבונאות הלומדים בקורסים משותפים במסגרת החוג לניהול.
  • עובדת ביצוע מדיניות ה"שמירה על טווח ציונים" תובא לידיעת התלמידים בסילבוס של הקורס.
  • המדיניות תבוצע ע"י מורה הקורס והוא יהיה זה שיהיה אחראי לתקינות התהליך.
  • ניתן לחרוג מטווח הציונים רק באישור ראש החוג.
  • פקטור חיובי או שלילי מעל 10 נקודות יובא לאישור ראש החוג.
    
 • דגשים חשובים:

  • בקורסים בהם מוצעות מספר קבוצות לימוד עם מורים זהים או שונים אך הבחינה אחידה, הממוצע יחושב על כל הקבוצות יחדיו והפקטור, אם יינתן, יהיה זהה לתלמידי כל הקבוצות.
  • מדיניות ה"שמירה על טווח הציונים" (עם פקטור או בלי פקטור חיובי/שלילי). תיושם בבחינות מועד א' ובבחינות מועד ב' שבהן מספר הנבחנים היא 12 תלמידים לפחות (כולל 12).
  • חשוב להדגיש- פקטור חיובי/שלילי במועד ב' יינתן במידת הצורך (באישור ראש החוג בלבד), גם אם במועד א' לא ניתן כל פקטור.     
  • תלמיד שמממש את בחינת מועד ב' שלא בסמסטר בו למד את הקורס ונבחן לפי שאלון בחינה של מורה שונה – יחולו עליו אותם תנאים /כללים במתן הפקטור (אם יינתן) על הבחינה כפי שיהיו נהוגים במועד בו נבחן.
  • במקרה זה, שקלול הציון הסופי בקורס ייעשה על פי המשקלות שניתנו על ידי המורה שלימד באותו הסמסטר בו התלמיד היה רשום לקורס.
  • חשוב לזכור שמטרתנו היא להעמיד את ממוצע הציונים הסופיים של כל קורס בטווח הרצוי. לכן, במקרים בהם פקטור כלפי מעלה אינו מסוגל להעביר את הנכשלים בבחינה אל מעבר לסף ציון  "עובר", ציוני הנכשלים הללו לא ייכללו בממוצע הכיתה, שכן התלמידים שנכשלו ממילא יגשו למועד נוסף. לאחר מועד ב' ממוצע הכיתה מתייצב בדרך כלל בטווח הרצוי ואף למעלה ממנו. לכן, לאחר הוצאת הנכשלים שלא צלחו את רף ה-60 לאחר הפקטור, הממוצע יחושב מחדש והפקטור יחושב בהתאם לממוצע החדש.
  • לאחר אישור הציונים על ידי המזכירות, יפרסם המורה באתר הקורס את הציונים בפורמט אקסל. יש לשים לב, התפלגות הציוניים המתפרסמת ב"מערכת מידע אישי לתלמיד" אינה משקפת את ממוצע הציונים הסופי בקורס, מאחר והיא כוללת את מספר הנכשלים בקורס. לפיכך, מומלץ לתלמיד לעיין בהתפלגות הציונים כפי שהתפרסמה באתר הקורס על ידי המורה.

 

 

פרסום ציונים

 • לאחר שהציונים אושרו ע"י ראש החוג, המורה מפרסם באתר הקורס- Moodle את הציונים הסופיים בקורס בפירוט כל מרכיבי הציון הסופי.
 • על התלמיד חלה החובה לוודא כי ציוניו פורסמו כנדרש ב"מערכת מידע אישי לתלמיד". הציון הסופי המדווח במערכת מידע אישי לתלמיד הוא התקף.
 • מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד, ונגרסות בתום הסמסטר העוקב.

 

 

 

שיפור ציון חיובי

 • תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת רק במסגרת מועדי הבחינה העומדים לרשותו.
 • לא ניתן לשפר ציון חיובי על-ידי רישום מחדש לקורס.
 • נבחן התלמיד יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא ציונו הסופי בקורס.
 • בחוג לניהול אין חובה ברישום מוקדם במזכירות, תלמיד המשפר ציון חיובי יחתום על הצהרה בעת קבלת שאלון הבחינה.

 

 

 

רישום מוקדם לבחינות מועד ב'

בחוג לניהול, אין חובה להירשם ברישום מוקדם לבחינות מועד ב' לשיפור ציון חיובי/שלילי. תלמיד ששמו לא יופיע ברשימת הנבחנים יחתום על הצהרה שתוגש לו על ידי המשגיחה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive