עיון במחברת בחינה וערעור על ציון הבחינה - תשע"ז

נוהל כללי:  

 • לאחר פרסום הציונים בקורס, רשאי התלמיד לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת שהגיש, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהבחינה, באמצעות מערכת הסריקה ב"מידע אישי לתלמיד", כמפורט בהמשך.
 • למחברת הסרוקה מצורף שאלון הבחינה (אם הבחינה לא חסויה) ופתרון הבחינה (אם הוגש על ידי המורה)
 • אם איכות הסריקה של מחברת הבחינה אינה מאפשרת לתלמיד לקרוא בבירור את הנרשם בה - מוזמן התלמיד לפנות למזכירות לבקש צילום המחברת .
 • הזמנת הסריקה תעשה באמצעות כניסה למערכת "מידע אישי לתלמיד" בכתובת: www.ims.tau.ac.il
 • מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד ונגרסות בתום הסמסטר העוקב.

 

ערעור על ציון הבחינה - נוהל כללי

 • בקשת ערעור מנומקת בכתב תוגש למזכירות תוך  5  ימים מתאריך סריקת המחברת.
 • טופס ערעור מתפרסם באתר החוג. ניתן לשלוח את הבקשה למזכירות החוג בדואר אלקטרוני.
 • המזכירות תעביר למורה את בקשת הערעור בצרוף הבחינה המקורית.
 • המורה רשאי להעלות את הציון, להורידו או לא לשנותו. הציון שייקבע אחרי בדיקת הערעור הוא התקף.
 • תוצאות הערעור יפורסמו לתלמיד ב"מערכת מידע אישי לתלמיד" על התלמיד חלה החובה להתעדכן.

 

עיון וערעור בבחינה חסויה

 • בבחינה חסויה או בחינה המורכבת משאלות רב ברירה, התלמיד יוכל לצפות בשאלון הבחינה, בפתרון הבחינה ובדף סימון התשובות שלו 
 • לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מפגש של המורה/עוזר ההוראה עם התלמידים במועד שייקבע ויפורסם לידיעת התלמידים.
 • שאלות הבחינה וכל התשובות (המסיחים) מוקרנים והמורה מציין מה סומן כתשובה נכונה ומסביר מדוע.  
 • חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק את הבחינה, לצלמה או להוציאה מהחדר.
 • תלמיד שלא יישמע להוראות המורה/עוזר ההוראה בעת העיון במחברת,  או שיעשה שימוש בבחינה בניגוד להוראות, יובא לדין משמעתי.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive