מסלול מצטיינים לתלמידי התואר הראשון בניהול

על המסלול

מסלול המאפשר לתלמידים מצטיינים להתקבל (על תנאי) ללא ממבחן GMAT לתוכניות התואר השני בפקולטה לניהול (MBA ,M.Sc) ולהתחיל ללמוד את קורסי התואר השני במקביל ללימודי השנה השלישית בחוג לניהול.

 

המסלול תקף למועמדים לתכניות הבאות:

 • תכנית הלימודים במנהל עסקים,  MBA
 • תכניות הלימודים במדעי לניהול, M.Sc לפי הפירוט הבא:
  • M.Sc  התנהגות ארגונית
  • M.Sc  במימון חשבונאות
  • M.Sc  בניהול השיווק
  • M.Sc  בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

 

 

תנאי הקבלה ונהלי המסלול

 1. רשאים להגיש את מועמדותם תלמידים פעילים בחוג לניהול שהחלו את לימודיהם משנת הלימודים תשע"ו (2015/2016), המסיימים שנה ב' ומעלה, אשר סיימו 40 ש"ס מקורסי החוג לניהול, בציון ממוצע משוקלל של 85. המועמדים פטורים ממבחן GMAT. 
   
 2. התלמידים יתקבלו במעמד "לא מן המניין על תנאי"  לתואר השני – הסטטוס ישתנה ל "תלמיד מן המניין לתואר שני" רק לאחר סיום התואר הראשון ובציון סופי 85 בחוג לניהול. במידה והסטודנט לא יסיים את התואר הראשון בניהול במסגרת הזמן המותר לסיום התואר* ובממוצע משוקלל של  85 לפחות, רישומו לתואר השני יבוטל. הסטודנט יוכל לחדש את רישומו לתואר השני לאחר עמידה בתנאי הקבלה הרגילים , לרבות מבחן GMAT.
   
 3. המתקבלים למסלול יוכלו להירשם לקורסי התואר השני במקביל להמשך לימודיהם בחוג לניהול.
   
 4. כל נהלי החוג לניהול, לרבות נהלי המבחנים, חלים על תלמידי המסלול למצטיינים במהלך לימודיהם במסגרת החוג לניהול.  בקורסי התואר השני – יחולו על התלמיד הנהלים הנהוגים במסגרת לימודי התואר השני לרבות תקנות בחינות וציונים.
   
 5. מסלול המצטיינים יאוזכר בגליון הציונים של התואר הראשון בלבד.
   
 6. מכסת הלימודים לתואר "מוסמך" בתכניות ללא עבודת גמר היא 28 י"ס.**
  הסטודנטים בחוג לניהול יקבלו  פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 22 י"ס לפחות.
  תלמיד שקיבל פטור ביותר מ-6 י"ס  ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.
   
 7. לקבלת פרטים על התכניות: רחלי שאול רכזת קבלה ופטורים  - תואר שני rachelsh@tauex.tau.ac.il

 

-------------------------------------------------------

*    פרק הזמן המותר לסיום התואר הראשון הוא 4 שנים.

**  י"ס – יחידה סמסטריאלית בת 75 דקות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive