אתר המשרות של המרכז לניהול קריירה

אתר המשרות הינו אתר חינמי המיועד לסטודנטים ובוגרים של הפקולטה. האתר כולל מאות משרות, המתפרסמות מדי יום על ידי מעסיקים וארגונים מובילים במשק. המערכת הינה מערכת חכמה המבצעת התאמה בין משרה למועמד על דרישות התפקיד וכישורי המועמדים כפי שהוגדרו.

אתר המשרות

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive