מנהל עסקים MBA תשפ"ה

תכנית הלימודים, הקורסים והתנאים האקדמיים המפורסמים באתר המידע למועמדים
נתונים לשינויים. תכנית הלימודים, הקורסים הסופיים והמידע המלא לשנת הלימודים תשפ"ה
יפורסמו בידיעון שבאתר הפקולטה ביולי 2024. היצע הקורסים משתנה ולא כל הקורסים יוצעו מידי שנה.

* בכל מקרה של סתירה בין הכתוב בתקנון לבין שיחה בעל פה שהתקיימה עם נציגי הפקולטה שתלמיד/מועמד יכול שהסיק ממנה מידע שסותר את התקנון, גובר מה שכתוב בתקנון.

 

  • ייחודיות התכנית
  • התמחויות
  • מבנה התכנית
  • ידע קודם נדרש במתמטיקה
  • מבחן פטור מהקורס מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול
  • תנאי קבלה ורישום לתכנית
  • צרו קשר
  • לימודים בכיתות זום
  • קבלה על סמך ניסיון ניהולי

בשנת הלימודים תשפ"ה הפקולטה מציעה רישום לשתי כיתות מובנות, בהן הלימודים יתקיימו באמצעות פלטפורמת זום ובקמפוס כמפורט להלן. 

*  שימו לב, הלימודים בשנה ב' הם פרונטליים פיזית בכיתות. הלימודים בכיתות משלבות זום בימי רביעי הם בשנה א' בלבד.

 

 

תקנון לימודים בכיתות זום

הלימודים בכיתות בזום – הלימודים במהלך סמסטר א' וסמסטר ב' של שנה א' בלבד מתקיימים ביום רביעי באמצעות פלטפורמת זום וביום שישי מתקיימים בקמפוס. הפקולטה אינה מספקת מרחבי למידה מהם ניתן להתחבר לשיעורי הזום, ועל התלמיד ובאחריותו להתחבר לשיעור מכל מקום שיבחר. הבחינות יתקיימו בכיתה במהלך כל השנה (סמסטר א', ב').

תלמיד שלא יפתח מצלמה במהלך שיעור, יחשב הדבר כאילו לא השתתף בשיעור.

המרצה אינו מחויב להקליט את השיעור, ותלמיד שיעדר משיעור עליו להשלים את החומר הנלמד באופן עצמאי.

הנוכחות בשיעורים בכיתות למידה משלבות בזום הינה חובה.

מרכיב הנוכחות בציון הקורס בהתאם למצוין בסילבוס של כל קורס.

שימו לב: תלמיד יכול ללמוד במהלך התואר השני, מתוך סה"כ 28 י"ס, לא יותר מ- 9 י"ס קורסים בהוראה דיגיטלית. תלמיד יכול לבחור את ה- 9 י"ס מקורסי החובה ו/או הבחירה והאחריות לעמידה בתנאי זה היא של התלמיד בלבד. המשמעות היא שתלמיד שלומד בכיתה מובנת, המשלבת הוראה באמצעות הזום, יתכן ולא יוכל לבחור קורסי בחירה בהם הלמידה היא באמצעות זום.

הפקולטה אינה מתחייבת להציע קורסים בהוראה דיגיטלית בכל שנה והדבר נתון להחלטתה הבלעדית.

תלמידי כיתות הלמידה באמצעות זום נדרשים להגיע לקמפוס לצורך "הדרכה אישית חונכות" וכן לכל פעילות אחרת שתתקיים בקמפוס ותוגדר כפעילות חובה.

 

 

כיצד נרשמים לאחת מהכיתות שהלימודים בהם מתקיימים יום אחד בשבוע בזום?

בתחילת חודש אוגוסט 2024 כל המועמדים שקיבלו הודעות קבלה והסדירו שכר לימוד יקבלו מייל, ממרכז שירות לסטודנט, אשר יכלול טופס בקשה לרישום לאחת מכיתות אלו.

ניתן יהיה להגיש את טופס הבקשה עד הזמן שיוקצה לכך ויצוין במייל. לאחר קבלת כל הבקשות תתכנס ועדה אשר תבחן את הבקשות. מספר המקומות בכל כיתה מוגבל, והרישום לכיתות אלו יסגר בעת מילוי מכסת המקומות. תלמידים שהתקבלו יקבלו הודעות קבלה במייל ולא ישתתפו בבידינג לצורך בחירת כיתה. תלמידים שבקשתם לא תתקבל, ישתתפו בבידינג שיערך לקראת פתיחת סמסטר א' ויבחרו את כיתת הלימוד שלהם מבין הכיתות שיוצעו בבידינג (שאינן כוללות את הכיתות שלומדות באמצעות פלטפורמת זום כאמור לעיל).

האוניברסיטה והפקולטה לא מתחייבות שכל מועמד שיבקש ללמוד בכיתות הלמידה באמצעות זום, אכן ישובץ לכיתה כזו. על כל מועמד שנרשם לוודא שהוא יכול ללמוד יומיים בשבוע פיזית בקמפוס. אין להרשם תחת ההנחה שהלימוד בכיתת למידה באמצעות זום יתאפשר. הפקולטה כן מתחייבת שתלמיד שירצה ללמוד רק פרונטלית יוכל לעשות זאת. אף תלמיד לא יחויב ללמוד בכיתות הלמידה באמצעות זום.

___________________________
*     הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בימים ובסמסטרים שילמדו בזום עד למועד סגירת הרישום לכיתות אלו.

**   תלמידים ששילמו שכר לימוד אחרי התאריך בו נשלח המייל ממרכז שירות לסטודנט יוכלו להתקבל לכיתת זום על בסיס מקום פנוי ובכפוף לאישור הוועדה הנוגעת לדבר.

 

שאלות ותשובות
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>