מבנה התכנית - החוג לחשבונאות - תשע"ט

המידע מעודכן לשנת תשע"ט

  • מסלולי הלימוד
  • שנת השלמה (שנה ד')
  • תכנית הלימודים
  • בחינת פטור
  • הנחיות רישום

מסלול דו-חוגי

התואר הראשון בחשבונאות נלמד כתואר דו-חוגי, כלומר בשילוב עם תחום ידע נוסף.
תוכלו לבחור כל תחום לימודים שאוניברסיטת תל אביב מציעה וללמוד אותו עם החוג לחשבונאות.

השילובים הנפוצים ביותר עם חשבונאות הם: ניהול, משפטים וכלכלה.

 

 

דו-חוגי חשבונאות-ניהול

מסלול הלימודים הדו-חוגי בחשבונאות וניהול הנו ייחודי. התכנית נועדה להקנות בנוסף לידע פיננסי וחשבונאי רחב, ידע בתחומי הניהול השונים (שיווק, התנהגות ארגונית, ניהול מידע, חקר ביצועים, אסטרטגיה עסקית). תוכנית הלימודים כוללת קורסים הנלמדים אך ורק בפקולטה לניהול, על ידי מורי הפקולטה לניהול, דבר המאפשר תיאום בין החוגים בנוגע לזמני הקורסים ותכני הלימוד. 

 

 

 

מסלול חשבונאות–משפטים

מסלול חשבונאות–משפטים מציע, למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, לשלב לימודי משפטים עם לימודי חשבונאות. המתקבלים למסלול מיוחד זה, יוכלו לסיים את לימודיהם במשפטים בשלוש וחצי שנים. מסלול זה מקנה פטור ממקצועות בחירה בפקולטה למשפטים על סמך הלימודים בחוג לחשבונאות (בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים). דרישות הקבלה למסלול זה עשויות להיות גבוהות יותר מדרישות הקבלה לחשבונאות בצירוף כל חוג אחר. מספר המקומות במסלול זה מוגבל.

 

תכנית הלימודים כוללת את כל קורסי החשבונאות פרט לקורסים בתחום המשפט, הנלמדים בפקולטה למשפטים. בנוסף, תוכנית הלימודים כוללת קורסי השלמה בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה בדומה לתלמידים שחוגם השני אינו החוג לכלכלה.

 

מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה בחוג לחשבונאות מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים. 

 

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים, במסלול חשבונאות-משפטים, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר ״בוגר במשפטים״  (.LL.B ) וכן לתעודה על השלמת כל החובות האקדמיות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ״בוגר אוניברסיטה״.

 

 

מסלול לבעלי תואר אקדמי

למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר ״בוגר אוניברסיטה״ (.B.A) העומדים בתנאי הקבלה.

 

לסטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור ב״הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים״ לפני תחילת הלימודים, התכנית תארך 4 סמסטרים. תכנית הלימודים מקבילה לתכנית השלוש-שנתית במסגרת הדו-חוגית.

בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתעודה המעידה על השלמת כל החובות האקדמיות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ״בוגר אוניברסיטה״. תעודה זו תקנה לבעליה אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש שנתית.

 

בוגרי תוכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית לימודי שנת ההשלמה בחוג לחשבונאות. 

 

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive