מכוני ומרכזי מחקר

המכונים מהווים מרכז אקדמי ויישומי ומרזים תחתם מומחים בעלי שם באקדמיה ובתעשייה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive