חובות הדוקטורנטים - תואר שלישי תשפ"ג


קשר עם המנחה

תלמיד מחקר ייפגש עם המנחה באופן תדיר ולפחות אחת לשלושה חודשים, ויגיש למנחה אחת לשנה דו"ח על התקדמותו באמצעות מילוי טופס ייעודי. 

 

חובת נוכחות פעילה

תלמידי מחקר יידרשו להקדיש את עיקר זמנם לעבודת המחקר, ולהפגין נוכחות בפעילות המחקר וההוראה של הפקולטה. כל התלמידים מצופים להגיע לפקולטה לפחות יומיים-שלושה בשבוע, כאשר מתלמידים המקבלים מלגה מצופה נוכחות משמעותית יותר. כל התמחות תבהיר את דרישותיה באשר למעורבות של תלמידי המחקר בפעילות ההתמחות, כולל השתתפות בסמינרי מחקר של סגל ההתמחות, וכדומה.

 

  • הפקולטה תפעל על מנת להבטיח, במידת האפשר, לתלמידים בנוכחות פעילה תנאים פיזיים הולמים, ומלגות קיום ו/או משרות הוראה כחברי הסגל האקדמי הזוטר. 
     
  •  תלמיד לא יעסוק בעבודה מחוץ לפקולטה, אלא אם כן ניתנו לכך מראש הסכמה של המנחה ואישור בכתב של יו"ר ועדת הדוקטורט של הפקולטה. האישור יתייחס במפורש לסוג התעסוקה ולהיקפה (למשל, הוראה באוניברסיטה אחרת).

 

דיווח התקדמות

כל תלמיד ידווח בכתב אחת לשנה על התקדמותו בלימודים ובמחקר באמצעות טופס ייעודי. הדו"ח יועבר לרכזת התוכנית לאחר אישור המנחה ויבחן על ידי יו״ר ועדת הדוקטורט של הפקולטה.

כמו כן ידווח המנחה ללא עיכוב לרכז תלמידי המחקר בתחום ההתמחות וליו"ר ועדת הדוקטורט של הפקולטה על כל בעיה שהתעוררה בקשר להתקדמותו של תלמיד המונחה על ידיו.

 

הצגה בעל פה

לפני הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט, ולא יאוחר משנתיים מיום אישור הצעת המחקר, יציג התלמיד את עבודתו בהרצאה פתוחה בעל פה, אליה יוזמנו כל מורי הפקולטה ותלמידי המחקר. כל מורה מוזמן להעיר את הערותיו למועמד ולמנחה, ובמידת הצורך גם לרכז תלמידי המחקר בתחום ו/או ליו"ר ועדת הדוקטורט של הפקולטה. 

 

מעקב

ועדת הדוקטורט של הפקולטה לניהול תדון בהפסקת לימודים של תלמידים שאינם עומדים בדרישות התוכנית, אם ברמת ההישגים, בקצב ההתקדמות, או בעניין הנוכחות הפעילה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>