חובות הדוקטורנטים - תואר שלישי תשפ"א

 1. קשר עם המנחה
  תלמיד מחקר ייפגש עם המנחה אחת לשלושה חודשים לפחות, ויגיש למנחה לפחות אחת לששה חודשים דו"ח על התקדמותו.

   
 2. חובת נוכחות פעילה
  ​תלמיד מחקר יידרש, משך תקופה של שנתיים לפחות, להקדיש את עיקר זמנו לעבודת המחקר, ולהפגין נוכחות בפעילות המחקר וההוראה של הפקולטה. כל התמחות תפרסם את דרישותיה באשר למעורבות של תלמידי מחקר בפעילות ההתמחות (כולל השתתפות בסמינרי מחקר של סגל ההתמחות, וכד').
   
  • הפקולטה תפעל על מנת להבטיח, במידת האפשר, לתלמידים בנוכחות פעילה תנאים פיזיים הולמים, ומלגות קיום ו/או משרות הוראה כחברי הסגל האקדמי הזוטר. 
    
  • בתקופת הנוכחות הפעילה לא יעסוק התלמיד בעבודה מחוץ לפקולטה, אלא אם כן ניתנו לכך מראש הסכמה של המנחה ואישור בכתב של יו"ר הוועדה היחידתית. האישור יתייחס במפורש לסוג התעסוקה ולהיקפה (למשל, הוראה באוניברסיטה אחרת). 
    
  • התלמיד, בתאום עם המנחה/יועץ, יודיע מראש ובכתב למזכירות הפקולטתית לתלמידי מחקר על כל סמסטר שבו יש בכוונתו להחיל את דרישת הנוכחות הפעילה. 
    
  • הוועדה היחידתית לא תאשר הצעת מחקר אלא לאחר שהתלמיד השלים סמסטר אחד לפחות של נוכחות פעילה. 
    
  • הוועדה היחידתית עשויה לאשר, במקרים חריגים ובהמלצת המנחה, קיצור של תקופת הנוכחות הפעילה לתלמיד שגילה קצב התקדמות חריג בעבודת המחקר. אולם בכל מקרה לא תאושר תקופה של פחות משנה. 

    
 3. דיווח התקדמות
  כל תלמיד ידווח בכתב אחת לשנה על התקדמותו בלימודים ובמחקר והדו"ח יועבר למשרד התכנית לאחר אישור המנחה. בתקופת הנוכחות הפעילה של התלמיד יהיה הדיווח אחת לסמסטר.
  כל תחום התמחות ידון לפחות אחת לשנה בדוחות ההתקדמות של תלמידי המחקר שבהנחיית מורי ההתמחות. רכז תלמידי המחקר של ההתמחות יעביר אחת לשנה את הדוחות בצורה מרוכזת, בלוויית דף סיכום, לוועדה היחידתית.
  כמו כן ידווח המנחה ללא עיכוב לרכז תלמידי המחקר בתחום ההתמחות וליו"ר הוועדה היחידתית על כל בעיה שהתעוררה בקשר להתקדמותו של תלמיד המונחה על ידיו.


   
 4. הצגה בעל פה
  לפני הגשת העבודה לשיפוט, ולא יאוחר משנתיים מיום אישור הצעת המחקר, יציג התלמיד את עבודתו בהרצאה פתוחה בעל פה, אליה יוזמנו כל מורי הפקולטה ותלמידי המחקר. כל מורה מוזמן להעיר את הערותיו למועמד ולמנחה, ובמידת הצורך גם לרכז תלמידי המחקר בתחום ו/או ליו"ר הוועדה היחידתית. 

   
 5. מעקב
  הוועדה היחידתית תדון בהפסקת לימודים של תלמידים שאינם עומדים בדרישות התכנית, אם ברמת ההישגים, בקצב ההתקדמות, או בעניין הנוכחות הפעילה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>