כנס תאונות בענפי הבניה

15 בינואר 2020, 16:00 - 19:30 
חדר 405 , בנין רקנאטי 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive