תכנית הלימודים

חדש! תכנית לימודים דוקטורט בשיווק התנהגותי

 

 1. לכל תלמיד מחקר במסלול הרגיל או במסלול מועמד לתלמיד מחקר, ייקבע עם קבלתו לתכנית יועץ אישי. לכשיקבע לתלמיד מנחה לעבודת המחקר, יישא המנחה גם בתפקיד היועץ.

   
 2. תכנית הלימודים תהיה ייחודית לכל תלמיד, והיא תיקבע ע"י היועץ. בתחומי התמחות שבהם מוצעת ע"י הפקולטה תכנית מלמ"ן, חייבת תכנית המחקר של תלמידי מחקר שלב א' באישורו של רכז תלמידי המחקר של התחום, ועליה להיות תואמת לתכנית בסיסית משותפת הנקבעת ע"י תחום ההתמחות. קורסים ומטלות מחקר של המועמד במסלול מועמד לתלמיד מחקר ייחשבו כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים שלו. כל תכניות הלימודים של תלמידי מחקר שלב א' חייבות אישור של יו"ר הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.
  תכנית הלימודים של כל תלמיד תכלול קורסים בהיקף של לפחות 7 י"ס לפי הפירוט הבא:
  • לימודי התמחות (3 או 4 קורסים)
  • שיטות מחקר (2 קורסים)
  • קורס תיאוריה בסיסי ו/או סמינר מחקרי (1-2 קורסים)
  • קורסים מהתואר השני במנהל עסקים ו/או בדיסציפלינה הרלבנטית (לפי החלטת המנחה, בהתאם למקובל בהתמחות)
    
 3. עדיפות ברישום לקורסים תלמידי מחקר, וכן גם תלמידי מסלול מועמד לתלמיד מחקר, יזכו לעדיפות ברישום להשתתפות בקורסים, בלא להזדקק למנגנון ה- bidding הנוהג בפקולטה. 

   
 4. דרישה לרמת הישגים בקורסים על המועמד להשיג בקורסים שלמד בתכנית הדוקטורט ממוצע כולל שאינו נמוך מ –85, ובתנאי שלא ייכשל באף קורס ולא יקבל ציון נמוך מ - 80 ביותר מקורס אחד. תלמיד שלא יעמוד בדרישות אלה לא יוכל לגשת לבחינת ההתמחות. 

   
 5. בחינת התמחות: מועמד שעמד בכל הדרישות שפורטו בסעיפים לעיל חייב לעמוד בבחינת התמחות שתקיף את תחום התמחותו. לעניין זה, תחום ההתמחות מוגדר כאחד התחומים בפקולטה בו קיימת תכנית מלמ"ן או מגמת התמחות בתכנית המב"ע. הבחינה אמורה להביא לידי ביטוי ידע מקיף בתחום, כושר ניתוח אנליטי ובקורתי של החומר, כמו גם יכולת לאינטגרציה של הנושאים השונים בתחום ההתמחות. המועד לבחינת ההתמחות ייקבע לאחר שהמועמד קיבל הסכמה של חבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר לשמש כמנחהו, ולאחר שהוסכם על הנושא הכללי המיועד להצעת המחקר.
  בחינת ההתמחות נקבעת מבחינת הפורמט והתוכן על ידי תכנית המלמ"ן הרלוונטית או על ידי המנחה באישור ועדת הדוקטורט.
  חומר הבחינה יימסר למועמד לפחות 60 יום לפני מועד הבחינה. הבחינה תיכתב ותיבדק ע"י מורי ההתמחות שבה בחר התלמיד. ציון המעבר בבחינה הוא 80 . מועמד שלא עמד בבחינה רשאי לגשת לבחינה נוספת אחת בלבד. על המועמד לוודא במזכירות את זכאותו לבחינה.


   
 6. לגבי תלמיד שלב א' על תנאי במסלול הישיר, עמידה בבחינת ההתמחות תחשב בחזקת "בחינת כשירות" לעניין סעיף 47 בתקנון תלמידי מחקר של האוניברסיטה. שמיעת הקורסים בהתאם לסעיפים 4.2-4.3 לעיל תחשב כלימודי השלמה לעניין סעיף 46 לתקנון הנ"ל.

   
 7. התייחסות ללימודים במסלול מועמד לתלמידי מחקר. קורסים ששמע התלמיד במסלול מועמד לתלמיד מחקר, יובאו בחשבון כחלק אינטגרלי מלימודיו בתכנית הדוקטורט, הן בהערכת רמת הישגיו, והן במעקב אחר קצב התקדמותו בתכנית.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive