מידע לסטודנטים חדשים

המדע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

לתשומת ליבכם - יתכנו שינויים בתוכן

ברכותינו על הצטרפותך למשפחת הפקולטה לניהול! 

לפני תחילת הלימודים תוזמנו ליום היכרות עם סגנית הדיקן, פרופ' אורלי יחזקאל, ומזכירות החוג אשר יעזרו לכם להתמצא בצעדיכם הראשונים לקראת התואר. למטה מופיע מידע ראשוני שישרת אתכם לקראת המפגש.

רישום לקורסים במסלול הרגיל

 • הרישום לקורסים מתבצע באינטרנט במערכת הבידינג ואפשרי במתכונת של רישום לאשכולות או רישום לקורסים בודדים
 • גישת האשכולות נועדה לאפשר לתלמידים לרכז את לימודיהם בימים קבועים ולהתקדם במהירות בלימודים. הקורסים מושתתים על מקבץ בן 4 י"ס רצופים אשר מתחילים ב- 15:45 ומסתיימים ב- 21:30
   
 • מועדי הרישום לסמסטר א' תשע"ט:
   

  סמסטר א' תשע"ט יתקיים בין המועדים: 18.1.2019 – 14.10.2018

  מחצית ראשונה:  30.11.2018 - 14.10.2018

  מחצית שנייה:     18.1.2019 - 2.12.2018

  ריצה מוקדמת
  (רישום לאשכולות)
  ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
  (מקצה שינויים)

  מיום א', 12.8.2018
  בשעה: 11:00
   

  ועד יום ג',
  14.8.2018
  בשעה: 10:00

  מיום א', 19.8.2018
  בשעה:  11:00
   

  ועד יום ג',
  21.8.2018
  בשעה:  10:00

  מיום ב', 3.9.2018
  בשעה: 11:00
   

  ועד יום ד',
  5.9.2018
  בשעה:  10:00

  מיום ה', 18.10.2018
  בשעה:  11:00
   

  ועד יום א',
  21.10.2018
  בשעה:  10:00


   

 • מועדי הרישום לסמסטר ב' תשע"ט:
   

  סמסטר ב' תשע"ט יתקיים בין המועדים: 14.6.2019 – 27.2.2019

  מחצית ראשונה:  18.4.2019 - 27.2.2019

  מחצית שנייה:     14.6.2019 - 28.4.2019

  ריצה מוקדמת
  (רישום לאשכולות)
  ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
  (מקצה שינויים)

  יפורם בהמשך

   

 • הרישום נעשה בשיטת המכרז (Bidding), שעקרונותיה מפורטים בידיעון וכן באתר הרישום עצמו.
 • תוכנת הרישום אינה בודקת דרישות קדם ודרישות מקבילות. באחריותו של התלמיד לבדוק האם הוא עומד בדרישות הקורסים אליהם הוא נרשם.
 • בדיקת העמידה בדרישות הקדם והדרישות המקבילות לקורסים תעשה מספר שבועות לאחר תחילת הסמסטר, באופן ידני, ע"י מזכירות החוג. הרשמתו של תלמיד לקורס תבוטל אם לא עמד בדרישות המתאימות.

 

 

רישום לקורסים במסלול המובנה

 • כל קורסי החובה (16 י"ס) מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע ונלמדים בשנה אחת - סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
 • ימי הלימוד: ימי ג' או ד', בשעות 15:45 - 21:30 וימי ו', בשעות: 07:45 - 13:30.
 • בחירת ימי הלימוד תיעשה ע"י הסטודנט במעמד הבידינג.
 • סטודנטים במסלול מובנה נדרשים לבחינת ידע במתמטיקה לפני פתיחת שנה"ל.
 • במקרה של קבלת פטורים העולים על 4 י"ס לא יוכל המועמד ללמוד במסלול המובנה.
 • במקרה של עודף ביקוש למסלול המובנה תיערך הגרלה בין המבקשים. מי שלא יעלה בהגרלה יוכל ללמוד בתכנית הרגילה.
 • בוגרי חשבונאות, ניהול, כלכלה והנדסת תעשייה וניהול יתקבלו למסלול המובנה על בסיס מקום פנוי ובהתאם למספר הפטורים שיינתנו על סמך לימודים קודמים. בהתאם לכך, רשאית הפקולטה להעביר מועמד שנרשם למסלול המובנה למסלול הרגיל.

תלמידי המסלול המובנה מחוייבים בדרישת ידע מקדים במתמטיקה. ראו מידע בהמשך.

 

 

הדרכה וירטואלית בשימוש במאגרי מידע

 • חובה על כל התלמידים בסמסטר הראשון ללימודים לעבור הדרכה בשימוש במאגרי מידע (פרט לתלמידי החוג לפסיכולוגיה שעוברים את ההדרכה בפקולטה למדעי החברה)
 • ההדרכה נועדה להקנות כלים להתמצאות במקורות המידע העומדים לרשות התלמידים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתר אינטרנט) והערכתם
 • ההדרכה הינה חד פעמית ומבצעת בצורה וירטואלית ב- MOODLE
 • עם סיום חובת ההדרכה המקוונת יקבל התלמיד "בונוס" – 10 נקודות בבידינג

 

 

חונכות אקדמית

 • החונכות האקדמית הינה מסגרת שמאפשרת ליווי ומפגש של כל סטודנט עם חבר סגל ועם עמיתיו במהלך הלימודים עד לסיום התואר וכן פעילויות הדרכה אקסטרה - קוריקולריות. 
 • ההשתתפות הינה חובה ותנאי לסיום התואר.

 

 

הוכחת ידע קודם במתמטיקה

 • הבחינה במתמטיקה נועדה לוודא שיש לתלמידים את הכלים הכמותיים להם יזדקקו בהמשך לימודיהם בפקולטה
 • ניתן לאמת ידע נדרש במתמטיקה על סמך לימודים קודמים (קבלת פטור) או על סמך בחינות שיתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה או במהלך השנה הראשונה.(בשיתוף אקסטרה סטודנט), הבחינות תתקיימנה בבניין רקנאטי בתאריכים : 24/11/17, 22/12/17, 19/1/18, 23/2/18.
 • הידע הנדרש במתמטיקה כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים: קלקולוס ואופטימיזציה, פונקציות וחקירת פונקציות, נגזרות וכללי גזירה, אינטגרלים, אלגברה לינארית (מטריצות) ואחרים. בחינות לדוגמה
 • סטודנט שלא השלים דרישה זו לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון"

 

 

פטורים

 • תלמידי התואר השני יכולים לקבל פטורים על סמך לימודים קודמים בהתאם לכללי הפטור הנהוגים בפקולטה
 • האחריות להערכת פטורים היא בידי מזכירת קבלה ופטורים גב' רחלי שאול. במקרים ספציפיים הדיון עובר לחבר הסגל המרכז את תחום הידע הספציפי בפקולטה והחלטתו היא סופית
 • מקסימום הפטורים (עם זיכוי) הינו 6 י"ס

למידע נוסף ובקשות לפטורים, יש לפנות לרחלי שאול

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive