מועדי רישום לקורסים סמ' א' תש"ף- חוג לניהול תואר ראשון

 

הרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" יתקיים בשתי ריצות מחשב באחת מהדרכים האלה:

  • בשעות הפעילות במעבדת המחשבים בפקולטה, קומת מרתף, חדר 47.

  • מכל מחשב המחובר למערכת האינטרנט, לרבות מעבדות המחשבים בפקולטות השונות באוניברסיטה (יש לשים לב לשעות פעילות מערכת הרישום).

 

ניתן להתקשר למזכירות החוג לניהול במועדי התמיכה

טל':  03-6408931  פקס : 03-6407851

 

מועדי הרישום לקורסים

ריצות מחשב

מתאריך

עד תאריך

תמיכת המזכירות טלפונית / במזכירות החוג

פרסום תוצאות הריצה

באתר האינטרנט

במסך הבידינג

ריצה ראשונה


4.9.2019
בשעה 11:00


  11.9.2019 
בשעה 10:00

4.9.2019   (בשעות  11:00-16:00)
5.9.2019   (בשעות  10:00-16:00)
8.9.2019   (בשעות  10:00-16:00)
9.9.2019   (בשעות  10:00-16:00)
10.9.2019 (בשעות  10:00-16:00)
11.9.2018 (בשעות  08:30-10:00)

12.9.2019

ריצה שניה

18.09.2019
בשעה 11:00

23.09.2019
בשעה 10:00


18.09.2019 (בשעות  11:00-16:00)   
19.09.2019 (בשעות  10:00-16:00)
22.09.2019 (בשעות  10:00-16:00)
23.09.2019 (בשעות  08:30-10:00)

               

24.09.2019

 

 

ביטול רישום לקורסים

ניתן לבטל רישום לקורסים בדרכים הבאות:

1.  בין הריצות, במערכת הרישום לקורסים (Bidding). הנקודות שהוקצו לקורס שבוטל יתווספו אוטומטית לסך הנקודות שיעמדו לרשות התלמיד בריצה הבאה.

2.  בתום הריצה השנייה- ניתן לבטל קורסים דרך "מערכת מידע אישי לתלמיד" וגם באמצעות המזכירות, ראה פרטים להלן. רישום מאוחר ושינויים בתכנית הלימודים

תלמידים שנבצר מהם להירשם ב- 2 הריצות לעיל ותלמידים המעוניינים להוסיף או לבטל קורסים 
בתכנית הלימודים, יוכלו לפנות בבקשות לשינויים למזכירות  החוג , מיד בתום הריצה השנייה, באמצעות שליחת טופס בקשה לשינויים מקוון. מידע נוסף יפורסם בהרחבה בתום ריצה שנייה.
 


בנוסף, תלמיד המבקש לבטל קורסים בלבד יוכל לעשות זאת במהלך הבשבוע השני של הסמסטר באמצעות האינטרנט דרך כניסה ל"מערכת מידע אישי לתלמיד".
יש להקיש על השירות "ביטול קורסים" ולדווח ביטול. על התלמיד חלה חובת הבדיקה שהביטול בוצע במערכת השעות. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive